Skip to main content

Cape Town Marriages 1709

page 106 (folio 61)


1709

3 Maart
Jacobus Smith, van de Caap, jongm: met
Lijsbeth Slabbaart, van Middelburg, jonge d:r

D:o (3 Maart)
Hendrik Bruijnink, van Lingen, jong:m met
Cecilia de Groot, van de Caap, jonge dogter.

14 April
Fredrik van Santen, van Amsterdam, jongm:
met Hendrina Bothma, van de Caap, jonge d:r.

D:o (14 April)
Bernardus van Hooven, jongm: van Amsterd:
met Adriana Jacobsz, jonge dogter van de Caap.

28 d:o (April)
Hendrik Mulder, jongm: van de Caap,
met juff:r Anna van Banchem, mede van
de Caap, wed:e wijlen Guilliam Heems.

5 Meij
Hendrik Albertsz van Berlijn, jongm:
met Magdalena van Nek, van Amsterd:
jonge dogter.

12 d:o (May)
Hendrik Frappé, van Amsterd: jongm:
met Johanna Pretorius, vande Caap,
weduwe wijlen Jacob Keijzer.

5 [Meij] Junij
Jacob Hendriksz met Francina
Coopmans, j: d:r op een woensdag 's avonds
in't casteel getrouwt.

18 Augusti
Barent Warnink, van Doesburg, wed:r
met Anna Margareta Baak, van Uitregt,
jonge dogter.

22 7b: (September)
Jasper Raats, van Uitregt, jongman,
met Willemina Vermeulen, jonge d:r
van de Caap.

29 d:o (September)
Jan Verbeek, jongm: van Rotterdam,
met Catharina Jacobsz jonge d:r van
de Caap.

6 8b: (October)
Hendrik Wendel, van Paderborn,
met Mensje de Vries, van Rotterdam.

10 9b: (November)
Jacob Jacobz Vliet, van Harlingen,
jongm: met Cecilia Sweeres, vande Caap.

1 Xb: (December)
Jan Calmer, van Amsterd: jongm: met Catha-
rina Marquart, van de Caap, wed:e Christiaan Soor.

D:o (1 December)
Claas Princeloo, jongm: met Pieternella
van Staaden, j: d:r bijde van de Caap.

D:o (29 December)
Jan Craaij van Dresden, met Barbara van
Braakel, van Caap de Goede Hoop, j: d:r

  • Hits: 5980

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions