Skip to main content

Cape Town Marriages 1713

page 1

1713
Naamen der persoonen die in den echten-staat verenigt zijn.

Primo Januarij
Jacob Voet, van Amsterdam, jongm: en boekhouder
in dienst der e: Comp:, met [Jacomijntje] Brommert
jonge dogter, van Cabo de Goede Hoop.

5 Februarij
Harmen Grutter, van Munster, jongm: met Johanna
Titusz van Cabo de G: Hoop.

D:o
Christiaan Bok, van Wolffenbuttel, jongman, met
Anna Groothenning, van Bengaalen, staande tusschen haar
beijden [drie] kinderen, genaamt Michiel, Catharina, en Johanna Bok.

26 d:o
Isaac Scheepers, van Rotterdam, jongm: en onder-stuurman
in dienst van den e: Comp: met Hester van der Heijde, jong d:r
van Cabo de Goede Hoop.

5 Maart
Willem Jansz Hofman met Anna Rijs.

30 d:o
Servaas de Kock, met Susanna van Boven.

7 Maij
Michiel van der Hoeve, van Amsterdam, jongeman, met Maria
Schouten, van Amsterd: wed:e

D:o
Cornelis Valk, van Amsterd: jongm: met Gezina Meijboom,
van Amsterd: jonge dogter.

6 Augusti
Anthonij Martensz van Cel, met Sara Jansz Mulder,
van de Caap.

20 d:o
Nicolaas Heijning, jongm: met Geertruida Vermeij,
jonge dogter.

27 d:o
Francois Poulle, jongm: met Elizabeth Sigmund, jonge
dogter.

10 7b:r
Jan Rogier, van Morssele, met Margareta Harmensz
Harting.

17 d:o
Johannes Pijthius, wed:r met Catharina Greef, van de Caap,
jonge dogter.

24 d:o
Hendrik de Vries, met Johanna van Es.

Primo 8b:r
Simon Witmont, van Amsterdam, wed:r met Maria ter
Meegde, van Amsterdam, jonge dogter.

8 d:o
Fredrik de Vries, van Amsterd: met Adriana van der Steen,
van Delft.

Eod: d:o
Pieter Cornelisz Roelof, van Amsterd: met Maria
Margareta Sax, van Justum.

page 2

1713
Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

22 8b:r
Jan Swaanevelt, van Straatsburg, met Anthonia
[Leeman] van Amsterdam.

29 d:o
Jan Jansz van Veurne met Catharina Marré.

5 9b:r
Noach Bakker van Amsterdam, jongm: met Duifje
Pietersz Uittema, jonge dogter.

Arent Schink, uit het Graafschap Lip, jongm: met
Johanna Abrahamsz van Amsterdam, jonge dogter.

19 d:o
Pieter de Meijer, van [Amsterdam], wed:r met Helena Verhaijk, van d:o
wed:e van Dominicus Blesius.

Willem Cornelisz Zagt, van Zeevenhuijsen, met Dirkje Wil-
lemsz Tettro, van Delft.

Jurriaan Pietersz van Heever, jongm: met Maria van Hooven,
van de Cabo, jonge dogter.

26 d:o
Nicolaas van den Heuvel, van Amsterd: jongm: met
Maria zeegers, van de Cabo, jonge dogter.

3 Xb:r
Johannes Swellengrebel, wed:r met Catharina Stans,
van Giessendam, wed:e van Jan van Meerland.

10 d:o
Johannes Frank, van Berlijn, jongm: met Catharina Verweij,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

17 d:o
Anthonij van Rooijen, van Cuijlenborg, wed:r met Sophia
Appel van Cabo, wed:e van Barend van de Westhuijsen.

Martinus Akkerman, van Durlach, jongm: met Geertruij Lambert[.]
Simonsz van Cabo, jonge dogter.

24 d:o
Ernst Fredrik de Swart, van Thiel, jongm: met Catharina
Abrahamsz van Amsterd: jonge dogter.

31 d:o
Daniel Elderbroek, van Hamburg, jongem: met Maria Thomas[.]
van Aberdeen, wed:e van Jan Broens.

  • Hits: 8648

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions