Skip to main content

Cape Town Marriages 1714

(page 2 continued)

1714
21 Januarij
Hendrik Oostwalt Eksteen, wed:r met Everdina
Kruijwaagen, van Cabo, jonge dogter.

4 Februarij
Jan Alders, van Amsterd: jongm: met Apollonia
Africana Berg, van Cabo, jonge dogter.

Eod: d:o
Dirk Vroonhof, van Sonsbeek, wed:r met Beatrix Pot-
gieter, van Cabo, jonge dogter.

11 d:o
Joost Strijdom, wed:r met Susanna Groen, wed:e van
Jacobus Steen.

page 3

1714
Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

18 Februarij
Benjamin Wiese, van Amsterdam, jongm: met Hester
Mostert, van Cabo, wed:e van Isaac Kaf.

Rijnier vande Zande, van Batavia, wed:r met Hendrina
van Hoetting, wed:e van Jan Coetzé.

25 Maart
Jan Louis Munniks, van Utregt, wed:r en Lidia van
Baalen, van 'sGranvenhaage, wed:e van den e: capitein
[Jan] Adolph <Johan> van der Laan.

Balthasar Pot, van Oldenzeel, jongm: en Johanna
Roomont, van 't Eijland Mauritius, jonge dogter.

Primo April
Gerrit Pietersz van Amsterdam, jongman, en
Barendina van Aart, jonge dogter.

20 Maii
Christiaan Wijnand, vande Cust, en Susanna Antonia, van Batavia.

3 Junii
Jacobus Heuningh, van Nederheim, jongm: en Agatha Ammeraals,
van Amsterdam, jonge d:r.

10 d:o
Johannes Pretorius, van de Caap, jongm: en Constantia van Batavia,
wed:e wijlen Joost Ventura

21 d:o
Nicolaas Gokkelius, van Doesburg, wed:r en Susanna Magdalena
Rooda, wed:e wijlen Hendrik [Muller ...].

22 Julii
Gerrit Augustijnsz Vermaak, jongm: en Sophia van Nek, van
Amsterdam, jonge dogter.

12 Augusti
Jasper Raats, van [Ui]tregt, en Susanna Terrié, van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

[Martin] [...] [...], van Cabo, jonge d:r.

9 7b:r
Pieter [...], van [...], en Maria Hendriks, van Cabo, wed:e
[...]

1[4] 8b:r
Jan [Steenkamp] van [Nieukerk], jongman, en [Geesje] Visser, van Cabo de
Goede Hoop, jonge d:r.

21 d:o
Johannes Kraaij [... ... ...] [...a] van Wijk, van Cabo de
Goede Hoop, [jonge d:r]

28 d:o
Jan Fredrik Delitsch, van [Giesenbach], wed:r en Elizabeth
Pretorius, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

4 9b:r
Andries Bruijns, van Amsterdam. jongm: en Anna Elizabeth
Bokklenberg, van 't Eyland Mauritius, jonge d:r.

11 9b:r
Hendrik van Hooven, van Amster:, jongm:, en Anna
Catharina Obits, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

page 4

1714
Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

18 9b:r
Jan Hendrik Munnik, van Hildesheijm, jongman, en
Jacomina Visser, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

25 d:o
Pieter vand:r Westhuijsen, van Cabo de Goede Hoop, jongman,
en Jacomina Mos, van Amsterd: jonge d:r.

Nicolaas Jansz Mulder, jongm: van Cabo, en Leonora
de Veij, van d:o Cabo, wed:e van Andries Bastro.

2 Xb:r
D:o Petrus van Aken, jongm: van Uitregt, predik:t tot Draakenstijn,
met juff:r Anna Margaretha Bolwerk, van Beusichem, jonge dogter.

9 d:o
Jan van de Westhuijsen, van Cabo de Goede Hoop, jongm: met
Geesje Wigman, van Cabo, jonge dogter.

23 d:o
Cornelis Pietersz Stapper, jongm: met Maria van Wijk, jonge d:r
van Cabo de Goede Hoop.

  • Hits: 7937

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions