Skip to main content

Cape Town Marriages 1715

(page 4 cont.)

1715
13 Januarii
Jan Hop van Velsen, jongm: met Hilletje Verschuur, van Cabo,
wed:e van Coert Gerritsz Pijper.

10 Februarii
Willem van der Lint, van Delft, jongm: met Maria Duijsers,
van Cabo, wed:e wijlen Cornelis Klasse [...]

3 Martii
Jan Groot, van Hoorn, jongm: en boekhoud:r op het ter reede leggende
schip, de Oude Zijp, met Beatrix Louw, van Cabo, jonge dogter.

10 d:o
Sijbrand Steen, van Aalburg, jongm: en stalmeester alhier, met
Sophia Touwke, van 't Eijland Mauritius, j. d:r.

7 April
Jan Jacob [Stockvliet], van Hamburg, jongm: met Josina
van Dirkslant, van Cabo, jonge dogter.

14 d:o
[J...] [...] [...] Clo[s...] [...burg], jongm: timmerm: op 't schip de
[A...ne] , met [Magdalena [...ing], van 't Eiland Mauritius, j. d:r.

21 d:o
Fredrik Rossouw van Cabo, jongm: met Christina Diemer, van d:o, j. d:r.

5 Maii
Jan Arent Roodenwall, van [Lingen], jongm: met Jannetje
[Visscher] [...] [...].

18 d:o
Jan [Lambertsz] van [Steen...den], jongm: met Petronella
Munsters, van 'sGraavenhaage, [op ordre] van de ed: h:r goever: en agtb:
justitiele raad, voor [gecommitteerde] [seeden] uit voorsz: raade, door
desselfs secretaris, [...] in den egt verbonden, alzo die bijde
perzoonen van de Roomsche religie waaren.

19 d:o
Hans Roose, van Leijpzig, jongm: met Johanna Visser, van
Cabo, jonge d:r.

Jacob van Tocaije, jongm: met Elizabeth van Toncquin, j. d:r.

page 5

Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

1715
9 Junii
Johannes Pool van Amsterdam, jongm: en onder-stuurman
in dienst der e: Comp: en Lucretia Touwke, van 't Eijland Mauritius, j. d:r.

16 d:o
Christiaan Rasp, van Haseloch, jongm: en Femmetje
Vissers, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

1 7b:r
Pieter Kempe, van Brugge, jongm: en soldaat, en Luitje Willemsz,
van Cabo; staande tussen haar bijden 2 kinderen genaamt
(the names of the children are not given)

6 8b:r
Albert Andriesz van Coppenhaage, wed:r en Catharina Markwa,
wed:e wijlen Christiaan Soor.

Burgert Pietersz van Dijk, de jonge, van Cabo, en Maritje Vissers, j. d:r van d:o.

Jan van der Veen, van Aarnhem, jongm: en Lijsbeth Rossouw, van Cabo.

27 d:o
Guilliam Frisnet, van Bergen op Zoom, wed:r en Manda van de Caap,
hebbende een kind op haar arm, genaamt Margrieta Geertruij.

17 9b:r
Marcus Ruijter, van Amsterd: jongm: Maria Greeuw, van Cabo
de Goede Hoop; met een kind tussen haar bijden, genaamt Jacobus.

  • Hits: 7244

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions