Skip to main content

Cape Town Marriages 1716


(page 5 cont.)

1716
12 Januarii
Evert Walraaven Kochius, van Zutphen, jongm: en Johanna
Christina Vlotman, van Amsterd: jonge dogter.

26 d:o
Dirk Balthus, van Hasselt, jongm: en Jannetje van Nek, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

3 Maii
Johannes de Waal, jongm: en Elizabeth van Nek, van Cabo de
Goede Hoop, jonge dogter.

10 d:o
Gerhard van Baarsenburg, van 'sGravenhage, jongm: en Cornelia
Pijthius, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

17 d:o
Jochem Creeft, van Grootmunde, jongm: en Johanna de Vries, wed:e
wijlen Pieter Christiaansz de Jager.

31 d:o
Hans Jongh, van Ditmarssen, jongm: en Anna Wighman, van Cabo de
Goede Hoop, jonge dogter.

7 Junij
Maurits van Aarden, van 'sGravenhaage, jongm: en Constantia
Helena ten Damme, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

14 d:o
Adriaan van Kervel, van 'sGravenhaage, jongm: en Aletta Corssenaar
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Melt van der Spuij, van Rotterdam, jongm: en Maria vander Poel,
van Cabo de Goede Hop, jonge dogter.

26 Julij
Christiaan Andries Biessel, van Coppenhaaven, jongm: en Aaltje Denijs, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

23 Augusti
Johannes Mahieu, van Amsterdam, wed:r en Christina van Heijnsbergen,
van Bergen op Zoom, wed:e van Jacobus Beekmans.

page 6

Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

1716
6 7b:r
Jan Valk, van Seevenhuisen, jongm: en Josina Mos, van Amsterd: j. d:r.

13 d:o
Valentijn Hercules, van de West Cust, en Cecilia van Bengaalen.

20 d:o
Christiaan Frens, van Sleswijk, jongm: en Isabella Haazewinkel,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

25 8b:r
Joris Loentjes, van Gent, jongm: en Johanna Keijser, van Amsterdam,
wed:e van Johan Martin Sandra.

8 9b:r
Hermanus Smuts, van Sluis in Vlaandren, jongm: en Johanna Best,
van Cabo, jonge dogter.

20 Xb:r
Thomas Ferreijn, van Sluis in Vlaandren, jongm: en Catharina Greef,
van Cabo, wed:e Johannes Pijthius.

  • Hits: 6846

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions