Skip to main content

Cape Town Marriages 1717

(page 6 cont.)

1717
24 Januarii
Jan Bekker, uit het Mark Brandenburg, wed:r en Catharina Harting,
jonge dogter, van Cabo.

31 d:o
Martinus Prins, van Frijburg, jongm: en Anna Steijn van Cabo
jonge dogter.

7 Martii
Johannes Tobias Rhenius, van Berlijn, jongm: en Engela Berg,
van Cabo, jonge dogter.

14 d:o
Johannes Visscher, van Cabo, jongm: en Marritje Slabbarts, van
Middelburg, jonge dogter.

28 d:o
den wel ed:le heer Nicolaas Joan van Hoorn, van Vlissingen, raad
extra-ordinaris van India, en vice-admiraal der presente retour-
vloot, jongm: en de wel edle geboorene juffrouw Johanna Arnoldina
Pasques de Chavonnes, van Bergen op den Zoom, jonge dogter.

23 Maii
Christiaan Holm, van Stockholm, wed:r en Anna Pietersz van
Flensburg, wed:e Pieter de Groot.

6 Junii
s:r Pieter Reaal, van Amsterd: jongman, en Maria Verweij, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

20 d:o
Jochem Posthumus, van Bolswaart, jongman, en Elsje Catha-
rina Beu, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

3 8b:r
Jacobus Casparsz van Os, van Rotterdam, jongm: en Jannetje
Grison, van Hoogenlande, wed:e wijlen Adriaan Smuts.

26 Xb:r
Amos Lambregts Hugosz, van Leijden, jongm: en Catharina
Elizabeth Meijer, van de Caap, jonge dogter.

  • Hits: 6779

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions