Skip to main content

Cape Town Marriages 1718

page 7

Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

1718
6 Februarii
Adriaan de Nikker, van Veurne, jongm: en Johanna Jourdaan,
van Cabo de Goede Hoop, jonge d:r.

13 d:o
Frans van Es, van Dort, jongm: en Hendrina van Hoeting,
van Amsterd: wed:e van Reinier van den Zande.

20 d:o
Abraham van Macassar, jongm: en Sebastiana van Bengalen,
jonge d:r.

27 d:o
Fredrik Lieffers, van Borculo, jongm: en Maria ten Damme,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

6 Martii
Steeven Gauche, van Geneve, jongm: en Catharina Bok,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

1 Maii
Johannes Colijn, van Cabo de Goede Hoop, jongm: en Elsabe
van Hoff, wed:e van Jan Jurgen Coetzé.

Jacob Cruger, van Berlijn, jongm: en Jannetje Kemp, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

15 d:o
Pieter Heijnsbergen, van 'sHartogenbosch, jongm: en Charlotta
Magdalena Pielat, van Rotterdam, jonge dogter.

19 Junii
Daniel Crijnau, van Grabo, jongm: en Johanna Jourdaan,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

26 d:o
Abraham Peltzer, van Hamburg, jongm: en Elizabeth
van den Berg, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

21 Augusti
Nicolaas van Wielig, van Hamburg, jongm: en Elizabeth
van Wijk, van Cabo de Goede Hoop.

11 7b:r
den eerw: h:r Wilhelmus Hoogerwaart, van Den Briel, bedienaar
des Godl: woords, jongm: en juff:w Johanna Corssenaar, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

2 8b:r
Willem Steevensz Berkman, van Deventer, weduwenaar, en
Helena Mulder, van Cabo de Goede Hoop.

16 d:o
Hendrik Eversdijk, van Amsterd: jongman, en Engelina
Valk, van d:o, jonge dogter.

30 d:o
Paulus Artois, van Amsterd: jongman, en Johanna Olivier,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

27 9b:r
Jacobus Bruijns, van Amsterd: jongman, en Caatje Jansz,
van Mauritius, j. d:r.

  • Hits: 7263

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions