Skip to main content

Cape Town Marriages 1719

page 8

Naamen der perzoonen, die haar in den egt begeeven hebben.

1719
15 Januarij
Hendrik Thomasz van Hoesum, jongm: en Wilhelmina
Pietersz.

29 d:o
Robbert Schot, van Bengaalen, en Cecilia van Madegascar.

Jacob, van Amboina, en Dorothea, van de Caap.

12 Februarij
Johannes Mostert, van Cabo de Goede Hoop, en Hilletje
Olivier, van d:o, wed:e van Evert Loubser.

19 d:o
Hendrik Oostwalt Eksteen, wed:r, en Alida vander Heijden,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

19 Maart
Pieter Robbertsz Brand, van Cabo de Goede Hoop, jongman, en
Dionijsia Hummel, van d:o, jonge dogter.

30 Aprilis
Paulus Hartog, van Cabo, jongm: en Petronella Philipsz,
van Cabo.

7 Maii
Jacob Scheffer, van Francfort am Main, jongm: en Elizabeth
Viret, van Cabo, jonge dogter.

Johan Spoor, van Amsterd: wed:r, en Catharina Margareta
Heuffken, van Cabo, jonge d:r.

2 Julij
Michiel Bok, van Cabo, jongm: en Elizabeth vander Poel,
van d:o, jonge d:r.

29 Augustii
Martinus Berg, van Cabo, jongm: en Catharina Leij, van d:o,
jonge d:r.

26 9b:r
Jan Jansz, van Dithmarschen, jongm: en Anna vander Heijde,
van Cabo de Goede Hoop.

10 Xb:r
Hendrik Willemsz Schrik, van Amsterd: wed:r, en Maria Pietersz
Strant.

24 d:o
Dirk Coertsz Brand, van Lieburg, wed:r, en Levina Lievensz, van
Middelburg, wed:e Jesaias van Booven.

  • Hits: 6951

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions