Skip to main content

Cape Town Marriages 1720

(page 8 cont.)

1720
14 Januarij
Thomas Verrijn, wed:r, en Magdalena Munniks, j. d:r.

4 Februarij
Johannes Strijdom, van Cabo, jongm: en Judith Schreuder, van
't Eijland Mauritius, jonge d:r.

10 Maart
d:o Phillp Capelle, jongman van Detmolt, bedienaar des h. evan-
geliums met juff:r Barbara Corssenaar, van Cabo, jonge dogter.

page 9

Naamen der perzoonen, die zig in den egt begeeven hebben.

1720
14 Aprilis
Harmen Combrink, van Bijlevelt, jongman, en Magdalena
Leij, van Cabo, jonge d:r.

Robbert Robbersz Brand, van Christiana, wed:r, en
Anna Willemsz, van Cabo.

28 d:o
Jochem Greeft, van Grootmonde, wed:r, en Anna Elizabeth
de Graaf, van Cabo, jonge d:r.

5 Maij
Cornelis Smuts, van Middelburg, jongm: en Anna van Nek, van Cabo,
jonge dogter.

12 d:o
Christiaan Wijnandsz, van de Cust, wed:r, en Rachel Jacobsz, van
Macassar.

19 d:o
Robbert Schot, van Bengaalen, en Lea, van de Caap.

16 Junij
Jacobus Hendriksz, van de Cust, en Christina, van d:o.

30 d:o
Jacob Mariek, van Prest in de Grisons, jongm: en Margareta Corsz,
jonge d:r.

4 Augusti
Willem Pas, van Amsterd: adsistent, jongm: en Geertruij Wiederhold,
van Cabo, jonge d:r.

Carel Strang, van Gothenburg, jongm: en Maria Swart,
van Stockholm, wed:e van Marten Meklenburg.

11 d:o
Jonas vander Poel, van Cabo, jongm: en Sophia Mijburg, van d:o.

25 d:o
Jan van de Westhuijsen, van Cabo, wed:r, en Anna Maria Brons, van d:o,
jonge d:r.

15 7b:r
Nicolaas Mikker, van Amsterd: guarnisoen schrijver alhier, jongm:
en Maria Nauta, van Cabo, jonge d:r.

22 d:o
Michiel Africanus Heijns, van Cabo, jongm: en Aletta Olivier, van d:o,
jonge d:r.

24 9b:r
Christiaan Rasp, van Haselogh, wed:r, en Geertruij Nauta, van Cabo,
jonge d:r.

8 Xb:r
Simon, van Macassar, en Susanna, van de Cust.

15 d:o
Anthonij Maartensz van Zel, wed:r, en Hermina Herwegh,
wed:e van Jan Basilius Krijsma.

  • Hits: 7086

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions