Skip to main content

Cape Town Marriages 1721

page 10

Naamen der perzoonen, die zig in den egt begeeven hebben.

1721
26 Januarij
Andries Growe, van Wijborg, jongm: en Anna Niel, van Cabo, jonge d:r.

2 Februarij
Zacharias Roet, van Gothenborg, en Maria, van Madegascar.

2 Maart
Johan Adam Clank, van Naumburg in Saxen, jongm: en Anna
Oelofsz van Cabo, jonge d:r.

6 April
den e: manhasten Jan de Heere, van Middelburg, schipper op 't retour-schip
de Herstelde Leew, en Cornelia Spitius, van Cabo, wed:e van den vaandrig
Gerard van Baarssenburg.

18 Maij
Aarnoud Ruijgrok, van Vlaardingen, baas-timmerman alhier,
jongm: en Johanna van Hoeting, van Cabo, jonge d:r.

1 Junij
Johannes Smuts, van Cabo, jongm: en Judith Cuijp, van d:o.

15 d:o
Gerrit Victor, van Cabo, jongm: en Maria Susanna Boklenberg, van d:o, j. d:r.

Claas, van Malabaar, en Helena, van Timor.

27 Julij
Cornelis de Reuver, van Uijtregt, ondercoopman op 't schip de Neptunus,
en juff:r Cornelia Calde, van Cabo, jonge d:r.

3 Augusti
d:o Johannes Godefridus d'Aillij, van Amsterd: jongm: predikant alhier,
en juff:r Alida de Lange, van Cabo, wed:e van den opperchirurgijn alhier
Francois Guito.

10 d:o
Jan Tempel, van Amsterd: adsistent, jongm: en Engela Quint,
van Leersom in 't Stigt Uijtregt, wed:e van Claas Laubser.

Isaac van Es, van Uijtregt, caarte-maaker, jongm: en Barbara
Meijburg, van Cabo, jonge d:r.

17 d:o
Pieter van Breda, van 't Sas van Gent, jongm: en Catharina
Smuts, van Cabo, jonge d:r.

5 8b:r
Pieter van de Westhuijsen de jonge, van Cabo, wed:r, en Beatrix Olivier,
van d:o, jonge d:r.

12 d:o
Barend Buijs, van Bronswijk, jongm: en Alida van den Berg, van Cabo.

26 d:o
Arnoud Hendrik Scholt, van Bijlevelt, jongm: en Jacomina Visser, van Cabo, wed:e van
Jan Hendrik Munnik.

16 9b:r
Rudolph Fredrik Steenbok, van Jena in Saxen, wed:r, en Anna de Groot, van Cabo de Goede H:,
wed:e van Gabriel Dooman.

30 d:o
Pieter Venter van Cabo, jongm: en Hester Nel, van d:o, jonge dogter.

14 Xb:r
Renaud Bartraut de St. Jean, van Somoere, chirurgijn allhier, wed:r, en Martha Sollier, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

21 d:o
Coenraad Feit, van Alberdissen, wed:r, en Maria Koster, van Cabo, jonge dogter.

28 d:o
Johannes Neder, van Amsterdam, jongm: en Beatrix Louw, van Cabo, wed:e van
Jan Groot.

  • Hits: 7619

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions