Skip to main content

Cape Town Marriages 1722

page 11

Naamen der perzoonen, die zig in den egt begeeven hebben.

1722
1 Februarij
Johannes Pretorius, van Cabo de Goede Hoop, wed:r, en Maria Jordaan,
van d:o, j. d:r.

22 Februarij
Christoffel Brand, van Cabo, jongm: adsistent in dienst der e: comp: en
Sara van Brakel van d:o, jonge dogter.

22 Maart
Harmanus Criel, van Hanauw, jongm: en Maria Steijn, van Cabo,
jonge dogter.

29 d:o
Anthonij Waagenaar, van Hamburg, jongm: en Helena Siewerts,
van Cabo de Goede Hoop.

26 April
Gerrit Mos, van Amsterdam, jongm: en Elizabeth Uijs, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Gerrit van Wijk, van Cabo, jongm: en Elizabeth Vivié, van d:o,
wed:e van Matthijs Ecklof. (sic)

12 Julij
Pieter Paasen, van Cabo, jongm: en Magdalena Munniks, van het
Eijland Mauritius, wed:e van den siekevader Thomas Verrijn.

20 7b:r
Abraham Addahaan, van Cabo de Goede Hoop, jongm: en Lena Valentijn,
mede van de Caap.

4 8b:r
Barend van Lip, van Stablo, jongm: en Judith Mikker, van Amsterd:
wed:e van den opper-chirurgijn Adriaan van den Oever.

15 9b:r
Johannes van Dijk, van de Clundert, corporaal, jongm: en Catharina
Cooningshooven, van Cabo, wed:e van den sergeant Hendrik Treurniet.

Carel Diderik Buitendag, van Berlijn, jongm: en Catharina Valk,
van Cabo, jonge dogter.

  • Hits: 7392

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions