Skip to main content

Cape Town Marriages 1723

(page 11 cont.)

1723
7 Februarii
Hendrik Heijns, van Cabo, jongm: adsistent, en Delila van der Storm, van
Batavia, jonge d:r.

14 d:o
Albertus Berg, van Cabo, jong: adsistent, en Elizabeth Bisseux, van d:o, jonge d:r.

7 Maart
Jan Spoor van Amsterd: wed:r, en Maria Duitser van Cabo, wed:e Willem vander Lind.

Pieter Schreuder van Hamburg, jongm: schiemans-maat op 't schip Lugtenburg,
en Maria Stip van Cabo, jonge d:r.

2 Maij
Johan Christoffel Greeve van Noortheijm, jongm: adjutant dezes casteels, en
Johanna Schenk van Cabo, jonge d:r.

9 d:o
Johannes van Baarsenburg van Maastrigt, jongm: en stalmeester alhier, en
Susanna Meijer van Cabo, jonge d:r.

30 d:o
Maximiliaan de Huvetter van Brugge, jongm: en Magdalena [de]
Verdeaux van Cabo, jonge d:r.

20 Junij
Johannes Tobias Rhenius van Berlijn, vaandrig alhier, wed:r, en Christina
Mulder van Cabo, jonge d:r.

27 d:o
Abraham Dekker van Amsterd: jongm: boekhouder en negotie-overdraager alhier,
en Regina Möller van Cabo, jonge d:r.

page 12

Naamen der perzoonen, die zig in den egt begeeven hebben.

1723
4 Julij
Pieter Leander van Ceijlon, en Thamar van Macassar, bijde vrijgegeevene
lijf-eijgenen.

1 Augusti
mons:r Josephus de Grand Préz, van Valencijn, jongm: en adsistent, en
juff:r Louisa Adriana Slotsboo, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

12 7b:r
Cornelis Haagedoorn, van Cabo, jongm: en Christina, van de Caap.

19 Xb:r
Abraham Leever, van Amsterd: jongm: en adsistent, en Margaretha
Paassen, van Cabo, jonge dogter.

  • Hits: 6162

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions