Skip to main content

Cape Town Marriages 1724

(page 12 cont.)

1724
2 Januarij
Hercules Zantberg, van Dronthem, jongm: en apotheker in dienst der
e: comp: en Geertruijd Christina Wissin, van Hadersleben, jonge dogter.

Claas van Donselaar, van Wageningen, jongm: en Judith
du Plessis, van Cabo de Goede Hoop, wed:e wijlen Jan Oberholster.

30 d:o
Abraham Bluse, van Calais, en Elizabeth Pochaux, van Parijs,
wed:e wijlen Jacob Bisseux.

6 Februarij
Isaac Nieuhout, van Amsterd: wed:r, en Anna van Wijk, van Cabo de
Goede Hoop.

Barend Lindequast, van Amsterd: jongm: en Helena Brits, van Cabo,
wed:e van Jan Gerritsz van Deventer.

Floris Brand, van Cabo, jongm: en Adriana Jacobsz van Cabo, wed:e van
Bernardus van Hooven.

5 Maart
Jan Laurentsz van Rostok wed:r, en Dina Valentijn, van Cabo, wed:e Daniel Rodrigo.

12 d:o
Johannes Heufke, van Hamburg, oud-burgerraad, wed:r, en Barbara de Jong, van
Uitregt, wed:e Jacob Paassen.

Cornelis Brits, van Cabo, jongm: en Maria de Peronne, van Cabo, wed:e wijlen
Jacob Mostert.

2 April
Gijsbert Verweij, van Cabo, jongm: en Maria van Nek, van Cabo, jonge dogter.

Tobias Mostert, van Cabo, jongm: en Geertruij Olivier, van Cabo, jonge dogter.

9 d:o
Johannes Theophilus Hugo Roglitsz, van St. Andreas-berg, jongman, en
Maria Klijnvelt, van Cabo, jonge dogter.

23 d:o
Cornelis Heufke, van Cabo, jongm: en Catharina Kruijwaagen, van Cabo,
jonge dogter.

30 d:o
Abraham Hartog, van Frankfort aan den Main, wed:r, en Johanna
Theunisz Switters, van Norden in Oostvriesland, j. d:r.

7 Maij
Abraham Lookermans, van Rotterdam, stuurman op het ter rhede leggende
retour schip Pathmos, jongm: en Sara Paaling, van Mauritius, j. d:r.

14 d:o
Cornelis Engelsen, van Middelburg, ondercoopm: wed:r, en Christina
Bouman, van Cabo, wed:e den ondercoopm: Johan Hendrik Vosch.

21 d:o
Pieter Matthijsz de Vries, van Hamburg, jongm: en Maria Venter, van Cabo, j. d:r.

18 Junij
Krelis Cornelisz de Jong, van Amsterd: jongm: en Elizabeth Kops, van Cabo, j. d:r.

Jacob Mauritsz van Cabo, jongm: en Clara Koningshooven, van Cabo, j. d:r.

Jan Stavorinus, van Alphen, wed:r, en Grisella van de Caap, van Cabo de Goede Hoop.

page 13

Naamen der perzoonen, die zig in den egt begeeven hebben.

1724
25 Junij
Daniel Nolthenius, van Amsterdam, ondercoopman op het hier ter rhede leggende
schip Leijden, jongm: en Maria Judith Slotsboo van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

4 Augustus
Jan Pietersz Blom, van Wegenau jongm: en Anna Catharina Rostok, van
Cabo, wed:e Jan de Jong.

23 7b:r
Johannes Colijn, van Cabo, wed:r, en Johanna Appel, van Cabo, jonge dogter.

8 8b:r
Barent Vlotman, van Amsterd: jongm: en Elizabeth Putter, van Cabo, wed:e
Jan Mulder.

3 Xb:r
Petrus Craan, van St. Maartensdijk bedienaar des godelijken woords, jongman,
Elizabeth Sigismund, van Amersfoort, wed:e wijlen den ondercoopman,
en cassier, s:r Francois Poulle.

17 d:o
Nicolaas Leij, van Cabo de Goede Hoop, adsistent, jongman, en Jacoba
Christina de Weth, van d:o, jonge dogter.

Carel Chrisitaan Bekker, van Maagdenburg, zergeant, jongm: en Marga-
reta Legrange, van Cabo, jonge dogter.

Gerrit van Kerken, van Aarnhem, wed:r, en Cecilia Vivier, van Cabo,
jonge dogter.

24 d:o
Jacobus vanden Berg, van Cabo, jongm: en Maria Magdalena Haak, van
Cabo, j. d:r.

31 d:o
Adolph Hofman, van Batavia school-meester alhier, jongm: en Catharina
Jacobsz van Cabo, wed:e Jan Verbeek.

  • Hits: 8736

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions