Skip to main content

Cape Town Marriages 1725

(page 13 cont.)

1725
21 Januarij
Jan Daniel Butner, van Halle in Saxen, jongm: en Engela Aletta Laubser,
van Cabo de Goede Hoop, j. d:r.

11 Maart
Claas Jonasz van Cabo, en Dina van Bima, bijde vrijgegeeven lijfeijgenen.

1 April
Daniel Duringen, van Cabo, jongm: en Francina Anthonia, van Cabo,
vrijgegeeven lijf-eijgenen.

27 Maij
Pieter Beurij, van Maastrigt, jongman, en Johanna Elizabeth van Hoorn,
van Cabo de Goede Hoop.

10 Junij
Philippus Rigter, van Amsterd: wed:r, en Margaretha Gildenhuisen, van Cabo,
wed:e Hendrik Plooij.

1 Julij
Jacob van Rheenen, van Meemel. jongm: en Johanna Siekermans, van Amsterd: jonge dogter.

22 d:o
Hendrik Frappé, van Amsterd: boekhouder, wed:r, en Christina van Zijl, van Cabo,
wed:e Fredrik Corbagh.

28 d:o
Jan Nijs, van Cabo, jongm: en Johanna Pietersz, van Cabo, jonge d:r.

Augusti 26
s:r Rijk Tulbagh j: m: en juff:r Elizabeth Zwellingrebel j: d:

Den zelven (26 Aug)
Willem Leendert Camerling, burger alhier j: m: en Marja
Viret j: d:

page 14

Namen der personen die zig in den egten staat begeven hebben.

1725
October 6
Gerrit van Nieuwkerke j: m en Anna Dorothea Broens.

December 16
Pieter van Bengalen vrij zwart en Delphina van de Kust vrijgegeven
slavin.

December 30
Carel Janzen van Bombaaij vrij-zwart en Sophia de Lodriga
van Bengalen vrijgegevene.

  • Hits: 7139

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions