Skip to main content

Cape Town Marriages 1726

(page 14 cont.)

1726
Februarij 10
Jan de la Roche van Uijtregt corporaal in dienst der e: com-
pagnije ten dezen kasteele bescheijden j: m: en Alida Heufke
van Kaap de Goede Hoop j: d:

Jacob Penij van Middelburg onderstuurman op het ter
reede leggende schip Borsselen j: m: en Tanna Bliek van
Hulst j: d:

Februarij 17
Jacob de Hennion van Rotterdam boekhouder op het aan-
wezent schip 't Huijs ten Donk j: m: Johanna Romondt
van Mauritius weduwe van Balthazar Pot.

Pieter Christiaan Barentzen van Gelukstadt borger alhier
weduwenaar en Hermina Herwek van Amsterdam laast
weduwe van den borger Anthonij Maartenzen.

Februarij 24
Reijnhard Johannes Wiltens van Amsterdam onderkoop-
man op het aanwezent schip Linschoten j: m: en Anna de
Wit van Kaap de Goede Hoop j: d:

April 14
Martinus Heems van Cabo de Goede Hoop adsistent in diens der
e: compagnije j: m: en Marija Moller van dezen uijthoek
j: d:

April 28
Johan Christoffel Beck van Langesalts borger alhier
j: m: en Anna de Groot van Cabo de Goede Hoop laast wedu-
we van Rudolf Frederijk Steenbok.

Johannes Brandt van Cabo de Goede Hoop borger alhier
en Christina de Veijf van dezen uijhoek.

Meij 25
Anthonij Valentijn van Cicot en Cornelia van de Kaap
beijde vrij gegevene lijfeigenen.

page 15

Namen der persoonen die sig in den egten staat begeven hebben.

1726
21e Julij
Jurgen Schoester, adsistent in dienst der e: comp:
jongman, met Josina van der Burgh van Amsterdam
wed:e Isaacq Esser.

+ ditto
Abraham Paling van Mauritius jongman, met
Maria Elisabeth van Helsdingen, van Cabo, jonge dogter.

28e ditto
Nicolaas Smuts van Cabo d'Goede Hoop, jongman,
met Wilhelmina Cuyp van ditto, jonge dochter.

11e Aug:tus
s:r Jacob Lever boekhouder in dienst van: e: comp:e
en secret:s ter weeskamer, van Amsteldam wed:naar met
juff:r Jacomina Brommert, van Cabo, wed:e van
Jacob Voet.

ditto
Pieter Vercruyssen, van Isendijk, siekevader
jongman, met Elisabeth Brunt van Middel-
burg, wed:e Willem Dempers.

13e 7b:r
Johannes Pleunis. secret:s van Stellenbos van Cabo de
Goede Hoop, wewenaar, met Johanna Cornelia Frappé
van Cabo, jonge dogter.

22e 7b:r
Christiaan Wijnands van de Cust wed:naar, aan Cabo,
met Armosina Jonasz jonge dogter, mede van Cabo.

29e ditto
Adriaan Soepree, van Delft, jongman, met Dorothea
Grosser, van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

13e Octob:r
Jacobus vander Mis van 's-Gravenhage cypier,
jongman, met Maria Coetsee van Cabo d'Goede Hoop,
jonge dogter.

17e Novemb:r
Jacobus Moller van Cabo de Goede Hoop, equipagie-
meester alhier, jognman, met Debora de Koning
van Amsteldam, jonge dogter.

  • Hits: 6979

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions