Skip to main content

Cape Town Marriages 1727

page 16

Namen der personen die sig in den egten staat begeeven hebben.

1727
19e Januarij
Anthonij Visser van Uytregt weduenaar, en
Anna Maria Broens van Cabo d'Goede Hoop, wed:e van
Jan vande Westhuysen.

2e Maart
Hans Heins van Sonderburgh, gesaghebber
op de brigantijn Fyenoort jongman, en
Maria vander Burgh van Delft jonge dogter.

4e Maij
Jacob Nissen van Wismar, burger alhier, wed:r,
met Jannetie Visschers van Cabo de Goede Hoop
wed:e Roodewald.

15e Junij
Hendrik Swellengrebel van Cabo de Goede Hoop
ondercoopman in dienst der e: comp:e, en pakhuys
meester deses gouvernements jongman met
Helena Wilhelmina ten Damme van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

17e Aug:tus
Adam van Dyk van Cabo d'Goede Hoop jongman
met Geesje Pipers van Cabo voorn:t jonge dogter.

24e ditto
d'eerw: Albertus Verburg van Leiden, jongman
bedienaar des godl:n woords, met Anna Margare-
ta Bolwerk van Beusecum, wed:e wylen d'eerw:
Petrus van Aken predikant tot Drakestein.

31 ditto
Jan Grijling van Lint, matroos in dienst der e: comp:
met Johanna Lubbe van Cabo de Goede Hoop j: d:

21e Septemb:r
Johannes van Nieukerken jongman van
Cabo de Goede Hoop, en Engela Plooy van
Cabo, jonge dogter.

19e Octob:r
Borgert Borgertsz van Nimweegen adju-
dant en drilmeester van 't casteel alhier, met
Isabella Hasewinkel van Cabo d'Goede Hoop, wed:e
wylen den opperchirurgyn Christiaan Frens.

7e Decemb:r
Michiel Smuts van Cabo jongman, met Clara
Anna Harting van Cabo, jonge dogter.

  • Hits: 6634

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions