Skip to main content

Cape Town Marriages 1728

page 17

Namen der personen die sig in den egten staat begeven hebben.

1728
8e Feb:ry
Tobias van Ek, van Cabo de Goede Hoop, burger, jongm:
met Elisabeth van Nieuwenbroek van Cabo jonge
dogter.

15e ditto
Gerrit Visser van Cabo de Goede Hoop, burger alhier,
jongman, met Elsje Brand, van Cabo voorn:t jonge dogt:

ditto
Jan de Potter van Middelburg in Zeeland, onderstuurm:
in dienst der e: comp:e op 't retourschip Barberstein, jong-
man, met Johanna van Laar van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

7e Maart
Jan Andries Trutter van Oosterroode baas in 't
comp:s thuyn alhier jongman, met Margaretha Hase-
winkel van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

9e Maij
Jan Godfried Carnspeck van Grypswolde, adsistent in
dienst der e: comp:e jongman, met Johanna Magdale-
na Bergh van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

4e Julij
Herman Grutter van Munster, burger alhier, wed:er,
met Engela Wediking van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

15e Aug:ij
Leonard Weyer van Amsterdam, ondercoopman in
dienst der e: comp:e jongman, met Deliana Blesius van
Cabo de Goede Hoop, wed:e wylen heer Cornelis van
Beaumond.

29e ditto
Cornelis Eelders van Amsterdam in dienst der e:
comp:e jongman, met Joh:a Catharina vander Poel van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

12e Sepr:br
Jacobus de Vries van Mauritius, burger alhier
jongman, Margareta Plooij, van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

19e ditto
Johannes Swellengrebel van Muscou, oud onder-
coopman en dispensier, met Engela ten Damme van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

3e Octob:r
Elbert Diemer van Cabo de Goede Hoop jongman, met
Johanna Roveen van Amsterdam, jonge dogter.

17e ditto
Christiaan Victor van Cabo de Goede Hoop, jongm:,
met Margareta van Wieling van Cabo voor:nt, jonge dogter.

page 18

Naamen der persoonen die sig in den egt begeven hebb.

1728
31e Octob:r
Jan Zacharias Beck, van Langenzalts burger
alhier, wed:ur, met Geertruyd Christina Blankenberg van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

5e Decemb:r
Willem van As van Cabo de Goede Hoop, burger al-
hier, jongm:, met Anna Margaretha Schenk van
Cabo voor:nt, jonge dogter.

19e ditto
Jacobus Marshoorn van Haarlem burger alhier
jongman, met Maria [vande Verbrugge] van der Burg,
van Delft, wed:e wylen den gezaghebber van: hoeker
de Zeepost, Hans Heijnsz.

  • Hits: 6556

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions