Skip to main content

Cape Town Marriages 1729

(page 18 cont.)

1729
2e Jan:ry
Mattijs Basson van Cabo, burger aan Drake-
stein jongm:, met Martha Meyburg van Cabo
voor:nt jonge dogter.

30e ditto
Christiaan Karel van den Bosch van 's-Graven-
hage jongman, met Maria Dorothea Sultaina
van Tambara.

27e Feb:ry
Wijnant Victor van Cabo jongm:. met Susanna Ver-
deaux van Cabo voorn:t jonge dogter.

6e Maart
Godlieb Christiaan Opperman van Croessen, baas
van 't comp:s schuur alhier, jongm:, met Maria
Koster van Cabo, wed:e Coenraat Feyt.

ditto
Pieter Amourini van 's-Gravenhage, schryver
van 't comp:s slaven logie, wed:er, met Maria
van Madagascar wed:e van Zacharias Ruth.

10e Appril
Jan Verbeek van Rotterdam, burger alhier, jongm:,
met Dorothea Raats van Cabo jonge dogter.

17e ditto
Adriaan Leckerwyn van Cabo, burger aan Stel-
lenbos jongm:, met Maria van Nieuwenbroek van
Cabo voorn:t jonge dogter.

18e ditto
Simon Petrus Bergh van Cabo de Goede Hoop, sold:t in dienst
der e: comp:e jongm:, met Sophia Touke van 't Eyland
Mauritius, wed:e wijle Sybrand Steen.

page 19

1729
Namen der persoonen die sig in d' egt begeven hebben.

1e Meij
Johannes Leij van Cabo de Goede Hoop jongm:, adsistent in dienst
der e: comp:e, met Anna Thibault van Cabo, jonge dogter.

8e ditto
Michiel Basson van Cabo, burger alhier, jongm:, met
Maria Magdalena Meyer van Cabo voorn:t, jonge dogter.

26e Junij
Cornelis Goose van Cabo, burger alhier jongm:, met
Willemina Berkman, van Cabo voorn:t, jonge dogter.

24e July
Jan Jurgen Schreuder van Maagdenburg, sold:t in dienst der
e: comp:e, met Grisella Sweedmans, van Cabo, wed:e wylen Jan
Staverinus.

ditto
Jan Joosten van Gaalen, burger alhier, wed:ur, met Anna
Elisabeth Jonasz van Cabo, jonge dogter.

14e Aug:tij
Pieter Ysveld van 's-Gravenhage, sold:t in dienst der e: comp:e
jongm:, met Maria Francina Kleeft van Cabo, jonge dogter.

Johan Lodewyk Wernig van Bismark, boekhouder op 't schip
Soetelingskerk jongm:, met Magdalena Elisabeth Taats
van Hattem jonge dogter.

21e ditto
Johannes Moller van Cabo, burger alhier wed:ur, met Maria
Uijs van Cabo voorn:t, jonge dogter.

6e 9b:r
Joannes Ernst Heeger van Soest sold:t in dienst der e: comp:e,
jongm:, met Anna Elisabeth Boekelenberg van Mauritius wed:e
wylen den burger Andries Bruyns.

20e Novb:r
Rudolph Jurgen Abel van Hildesheym, adjutant en drilm:tr
alhier, met Geertruyd Catharina Nissen van Hadersleben (sic)
wed:e Hercules Santbergen.

Dirk Jansen van den Berg van Breemen, sold:t in dienst der e:
comp:e jongm:, met Anna Heylon, van Mauritius wed:e Jacobus v: Laar.

  • Hits: 6811

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions