Skip to main content

Cape Town Marriages 1730

(page 19 cont.)

den 1 (or 11) Januarii 1730
Jan Martinus Steinburg van Sangerhausen in Saxen
soldaat in dienst der e: comp: jongman alhier, met
Alida Myburg van Cabo de Goede Hoop wed:e van wijlen
Lambert van der Schelden.

den 15 dito
Rudolph Sigfried Alleman van Nijentorf
vaendrich in dienst der e: comp: alhier, jongman, met
Alberta Meijboom van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

26e Feb:ry
Jan Holst van Amsterdam, opperseylmaker op 't re-
tourschip Prattenburg, jongman, met Geertruyt [Schick]
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

page 20

A:o 1730
Naamen der persoonen, die sig in den egt begeven hebben.

2e Appril
d' eerw: heer Franciscus le Sueur, predicant aan
Cabo de Goede Hoop van Ooyen, jongman, met
juffrou Johanna Catharina Swellengrebel van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

9e ditto
Christiaan Rabe van Coppenhaven, landspassat in
dienst der e: comp:e, jongman, met Johanna Lens
van Cabo de Goede Hoop.

30e Appril
Gerrit Olivier van Cabo de Goede Hoop burger al-
hier, jongman, met Maria Magdalena van de
Westhuysen van Cabo, jonge dogter.

21e Meij
Jan Raak van Dantsig, boekhouder in dienst der e:
comp:e alhier jongman, met Johanna Moller van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Willem Meijer van Breemen, sold:t in dienst der e: comp:e
wed:ur, met Judith Kuyp van Cabo d' Goede Hoop, wed:e
wylen den burger Johannes Smuts.

[.]8e Meij
Cornelis Hector van Cabo de Goede Hoop, met Sophia
Wurmer van Cabo voorn:t.

[.]4e Junij
Christiaan Victor van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier, wed:ur, met Catharina Kervel van Cabo
voorn:t, jonge dogter.

[.]1e ditto
Leendert Barentse van Saxen van Cabo de Goede
Hoop, met Johanna Ryk van Cabo voorn:t, wed:e
van Johannes Claasz.

Den 23 Julij
Jan Meijn van ter Veer onderstuurman
in dienst der e: comp:e jongman,
met Johanna van Hoeting wed:e wijlen
Arnout Ruijgrok.

Den 6 Augustus
Jan Robbertz van Cabo de Goede Hoop
burger alhier, jongman, met
Anna Sophia Horsel van Cabo voorn: jonge
doghter.

page 21

A:o 1730
Naemen der persoonen die sich in den echten staet [...].

Den 13 dito
Simon Hazenwinkel van Cabo
de Goede Hoop burger aen Stellenbos
jongman, met Elsebe Mijers
van Cabo voorn: wed:e wijlen Hend:
Gildenhuijse.

Den 27 dito
Jan Jansz van Vrijnsberg van Cabo burger [alhier]<aen>
Drakenstijn, jongman, met Anna Margareta Bota
van Cabo voorn: jong doghter.

September, den 17
Johannes Mijboom van Cabo burger
alhier jongman, met Anna Margaretha
van der Heiden, van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 24 dito
Jan Hendrik Wente van Zel sold: in
dienst der e:e comp: wed:r, met Maria
Magdalena Kraa van Cabo, jonge dogter.

Den 29 October
Willem van der Heiden van Cabo de
Goede Hoop, burger alhier jongman, met
Helena Josina Esser van Amsterdam, jonge dochter.

Den 12e Novemb:
David Daillij van Amsteldam jongman, boekhouder
in dienst der e: comp:e, met Magdalena Elisabet Kina
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Daniel Wydeman van Straalsond, smit in dienst der
e: comp:, jongm:, met Helena Finse van Bommel
wed:e wijlen Nicolaas Pothooven.

3n Decemb:
Henning Joachim Prehn van Hamborg, adsistent
in dienst der e: comp:, jongman, met Engela
Alida Lobster, van Cabo de Goede Hoop, wed:e
wylen Jan Daniel Butner.

Steven ten Holder, van Dinxperlo, adsistent in
dienst der e: comp:e jongman, met. Magdalena Eli-
sabeth Taats van Hattem, wed:e wylen Johan
Lodewig Warnig.

page 22

A:o 1730
Namen der geene die sig in den egt begeven hebben.

3n Decemb:
Teunis Schalkwijk van Cabo de Goede Hoop
burger alhier, jongman, met Maria Slab-
bert van Cabo voorn:t, jonge dogter.

[...]e ditto
Joachim Nicolaas van Dessin van Rostok, ad-
sistent in dienst der e: comp: jongman, met
Christina Eelders van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

[...]7e ditto
Carel Hendrik van Hartmansdorf, van Grijps-
walde, burger alhier, jongman, Helena
Pas van Weesel wed:e wylen Martinus van
Leypsig.

[...]4e ditto
Mauritius Godlob Duymeling van Wymar burger
alhier jongman, met Margareta Krugel,
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

 

  • Hits: 7070

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions