Skip to main content

Cape Town Marriages 1732

page 25

A:o 1732
('Naemen der geene die zich in den echt' from page 24) begeeven hebben.

Den 20 Jann:
Carel George Wieser van Heijdelberg
corp: in dienst der e: comp: jongman, met
Johanna Jacoba Colijn, van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 30 Maert
Bastiaen van Cijlon vrijgebore Chingalees, met
met (sic) Piternaella, van de West Cust, vrijswartin.

Den 27 April
Jan Francois Masson, van Arlon vaendrager
ingenieur, en landtmeeter, in dienst der e:
comp: jong man, met Gesina Kok van
Delden jonge doghter.

Den 4 Maij
Hercules Mahieu, van Cabo de Goede Hoop
adsistent in dienst der e: comp: jongman, met
Arnoldina Hendrica Pothof van Breda
jonge doghter.

Den 25 Meij
Willem Thomasz: van Cijlon, met Flora
van Macasser; bijde vrij swarten.

Den 1 Junij
Abraham Cloppenburg van Uijtrecht burger alhier
jongman, met Geertruijda Maijboom van Cabo
de Goede Hoop jonge doghter.

Den 29 Junij
Roelof van der Burg, van 's-Gravenhaege, jongmattr:
in dienst der e: comp: jongman, met Catharina
Erasmus van Cabo de Goede Hoop, wed:e van
Johannes Jansz: Mulder.

Evert Jansz: van Fredrikshal, mattr: in dienst
der e: comp: jongman, met Sara van Graen
van Cabo de Goede Hoop.

Den 10 Augustus
Bernardus van Biljon van Overis burger
aen Draekesteijn wed:, met Anna Geertruit
Vicq van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

page 26

A:o 1732
Naemen der gener, die sich in den echt ('begeven hebben' cont. on p. 27)

Den 24 Augustus
D' eerw: heer Henricus Cock van Delden bedienaer des goddelijken
woords alhier jongman, met mejuffr: Catharina Rosina Ek-
steen van Cabo de Goede Hoop jongedoghter.

Johan Pieter Kres van Adelsheijm in Franken slote-
maker in dienst der e: comp: jongman, met Rachel
de Meij van de Caab.

Den 28 Septemb:
Floris Maijboom burger alhier jonkman, met
Cornelia de Cok van Cabo de Goede Hoop
jongedogter.

Jan Andries Truter van Oosterode baas van 's e: comp:
tuin alhier wedewenaar, met Maria Cuijperman
van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 26 8ber
Johannes Carolus de Wet, van Cabo de Goede Hoop
boekhouder in dienst der e: comp: jong:, met
Maria Magdalena Blankenberg, van Cabo, jongedogter.

Den 23 9ber
Hermannus Stijn, van Cabo de Goede Hoop
jongman, burger alhier, en Petronella Kemp
van Cabo.

Jurgen Poulusz van Bergen in Noorweegen
quartiermeester, in dienst der e: comp:
jongman, met [Cijpeltje Obelse] vande Caap.

Den 28 Xber
Jan van der Swijn van 's-Gravenhage, burger
alhier wed:r, met Catharina Crusmar
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

 

  • Hits: 6699

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions