Skip to main content

Cape Town Marriages 1733

page 27

A:o 1733
('Naemen der gener, die sich in den echt' from p. 26) begeven hebben

Den 28 Januarij
Willem Raams van Leeuwaerden burger alhier
jonkman, met Alida Heufke van Cabo de Goede
Hoop, wed: wijlen Jan de Laroche.

Den 26 April
Floris Brand, van Cabo de Goede Hoop burger
alhier [jongman] wed:n, met Catharina Adriana
van Vooren, van Cabo voor:n jonge doghter.

Den 5 Julij
Carel Ernst van Graan, van Cabo de Goede Hoop
jongman, met Anna de Vries van Cabo voorn:
jongedogter.

Den 12 dito
Claas Jonasz: de Jonge van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier jongman, met Anna Maria Brits van Cabo
voorn:, wed: van Hermanus Gerrits.

Den 16 Augustus
Jurgen Christoffel Smit van Hamburg sold:t in dienst
der comp: jongman, mat Huijbregtje Brand
van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 30 dito
Bartholomeus Schonke van Venlo, burger alhier jongman,
met Leonora Claasz: van de Caap.

Daniel Duuring van Cabo de Goede Hoop burger alhier wedew:,
met Susanna Coetser van Cabo voorn: jongedogter.

Titus van Macassar met Suliana van Ambon
beide vrijswarten.

Den 11 8ber
Johan Nicolaas Beegel, van Beerenburg, burger alhier
jongman, met Margaretha Cors van Amersfoort wed:e
van Jacob Mariek.

Deb 18 dito
Johan George Kijserling, van Grobien in Courland,
sergeant op 't schip Valkenisse, jongman, met Jacoba
van As van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 1 9ber
Sijbrand van Dijk, van Cabo de Goede Hoop burger aan
Stellen Bosch jongman, met Aletta Brits van
Cabo voornoemt jonge doghter.

Den 15 dito
Barent Smit van Greuningen baas metzelaar in dienst
der e: comp: alhier jongman, met Hester van
Zijl van Cabo de Goede Hoop, wed: wylen den
burger Hendrik [Nusser]

page 28

A:o 1733
Naemen der persoonen die zich ('in den echt begeeven hebben' cont. p. 29)

Den 13 Xber
Coenraet Fredrik Hennenberg
van Hildesheim, ondermeester in dienst der e: comp:
jongman, met Anna Wignan van Cabo de Goede
Hoop, wed:e van den burger Hans de Jong.

 

  • Hits: 6784

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions