Skip to main content

Cape Town Marriages 1734

(page 28 cont.)

A:o 1734

Den 7 Februarij
Jan Charl van Stukart burger alhier jongman,
met Aletta Meijburg van Cabo de Goede Hoop,
wed:e wijlen Martinus Steenbrugge.

Den 21 Maart
Francois Hollius van 's-Gravenhage boekhouder
op 't aanweesende retourschip Paddenberg
jongman, met Hendrina Schellinger van
Amsterdam, wed: wijlen Fredrik van Span-
heijm.

Den 13 Junij
Hans Jurgen Honk van Cleeburg, soldaed
in dienst der e: comp: wed:er, met Aletta den
Nys van Cabo de Goede Hoop wed:e wylen
den burger Cristiaan Biezel.

Den 18 Julij
Alexander Coel van Delft, adsistent in dienst
der ed: comp: jongman. met Maria Eli-
sabeth de Wit van Cabo de Goede Hoop
jongedogter.

page 29

A:o 1734
('Naemen der persoonen die zich' from p. 28) in den echt begeeven hebben

Item den 18 Julij
Johannes Henricus Blankenberg van Cabo de
Goede Hoop, burger alhier jongman, met
Anna Margaretha van der Heyden van
Cabo voorn:t, wed: wijlen den burger Johannes
Maijboom.

Den 3 8ber
Christiaen Peetshold, van Frankfort aen den Oder soldaet
in dienst der e: comp: jongman, met Johanna
Pieterze van Nimwegen, wed:e wijlen Jan den Nijs.

Den 10 dito
Pieter Hameling, van de Caeb, met Johanna
Arens van de Caeb, bijde vrijgevene lijfeigene.

Den 31 dito
Andries [Hesselbaert] van Halle in Saxen burger alhier
jongman, met Johanna Jourdaen, wed:e wylen den
burger Daniel Krijnauw.

Izaek Sultania, van Batavia, burger alhier jongm:,
met Amelia Carelze van Cabo jonge doghter.

Den 14 9ber
Matthijs Logenberg, van Stokholm burger alhier jongman,
met Hendrina Martens van Cabo de Goede Hoop, jonge doghter.

Den 28 dito
Johannes Theophilus Guto van Cabo de Goede Hoop adsistent
in dienst der e: comp: jongman, met Johanna Hofman
van Cabo voorn: jonge doghter.

 

  • Hits: 6214

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions