Skip to main content

Cape Town Marriages 1735

page 30

A:o 1735
Naemen der persoonen die ('zich in den echt begeven hebben' cont. on p. 31)

Den 2 Jan:
Willem van Kerkhof van Isendyke
boekhouder, en eerste geswoore clerck in dienst
der e: comp: jongman, met Magdalena
Crijsmar van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Jan Joosten van Gale burger alhier wed:er
met Margaretha Catharina Zwaap van
Cabo de Goede Hoop.

Den 6 February
Isaac Waaijwoord van Amsterdam, bottelier op
't aenwesende retourschip de Lage Polder, jongman,
met Magdalena Christina Adolfia van Cabo
de Goede Hoop, jongedogter.

Den 13 dito
Mattheus Willemsz: van Cabo de Goede Hoop
burger alhier, jongman, met Johanna van Wie-
ling van Cabo voorn: jongedogter.

Jan Hassing van Cuilenburg, oppermeester op 't aen-
wesende retourschip 't Huis te Foreest, jongman,
met Maria Nautha van Cabo de Goede Hoop wed:
wijlen Nicolaus Micker.

Den 3 April
Hendrik Walboom, van Cabo de Goede Hoop burger
alhier, met Catharina Mostert, van
Cabo voorn: jonge doghter

Jan Adam Schoon van Dona in Saxen, soldaet
in dienst der e: comp: jongman, met Anna
Catharina Roelofse jonge dogter.

Den 8 dito
Jan Terwe, van Amsterdam, boekhouder op
het aenweezent schip Veenenburg, jongman, met
Catharina Margaretha Möller, van Cabo de Goede
Hoop jonge doghter.

Den 17 April
Pieter Poulus Tamé, van 's-Gravenhage adsistent
in dienst der e: comp: jongman, met Anna Catharina
Compterman, van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 24 dito
Cornelis van Vollenhoven, van Rotterdam, adsistent in
dienst der e: comp: jongman, met Hermina
de Vries van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

page 31

A:o 1735
('Naemen der persoonen die' from p. 30) zich in den echt begeven hebben

Den 1e Meij
Hendrik Valentijn Dooman van Cabo de Goede
Hoop burger alhier jongman, met Geertruij Valk, van
Cabo voorn: jonge doghter.

Den 8 dito
Petrus Jesse Slotsboo, van Cabo de Goede Hoop
boekhouder in dienst der e: comp: jongman, met
Stevelina van Oudenaarden van Arnhem,
jonge doghter.

Jan Fredrik Muller van Lunenburg apotecar
in dienst der e: comp: jongman, met Anna Bota
van Cabo de Goede Hoop wed:e wijlen Christiaen Smit.

Den 15 dito
Johan Mechiel Mollevanger van Loven in Wittenberger
Land soldaet in dienst der e: comp: jongman, met
Catharina van As, van Cabo de Goede Hoop wed:e van
Jan Sprangel.

Willem Stolts van Cabo de Goede Hoop burger aen Drakenstijn
jongman, met Anna van Beulem van Cabo voorn: jonge doghter.

Frans Hendrikmark (sic) van Merden aen de Roer burger
alhier weduwenaer, met Christina van Bengalen
vrijgegevene lijf eijgen.

Den 10 Julij
Johan Martijn Zang van Ortvik sergeant in
dienst der e: comp: jongman, met Johanna
van Zeijl van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 7 Augustus
Marthinus Wessel van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Johanna Barbara
van Aken van Cabo voorn: jongedogter.

Den 11 September
Johan Christiaen Lamprecht van Nieuwbranden-
burgh, adjudant en drilmeester in dienst der
e: comp: jongman, met Johanna Cornelia Frappe
van Cabo de Goede Hoop, wed: wijlen den burger
Johannes Pleunes.

Den 16 8ber
Jan Jürgen Drewes van Saxenhauzen, sold in
dienst der e: comp: jongman, met Maria van
der Schelden van Cabo de Goede Hoop, jonge doghter.

page 32

A:o 1735
Naemen der persoonen die ('zich in den echt begeven hebben' cont. on p. 33)

Den 23 8ber
Zacharias Eijkenstroom, van Stokholm, duijkelaer
in dienst der e: comp: jongman, met Johanna
Janzen van de Caep jonge doghter.

Den 20 9ber
Hendrik Muller van Cabo de Goede Hoop
boekhouder in dienst der e: comp: jongman,
met Martha van der Westhuijzen van
Cabo voorn: jonge doghter.

Jan Christoffel Herberhuijzen, van Munden
soldaet in dienst der e: comp: jongman, met
Johanna Catharina van Es van Cabo voorn:
jonge doghter.

Den 27 dito
Jan van der Straet van Vlissinge sieke vaeder van
's comp: hospitael jongman , met Maria
Claessen van de Caeb jonge doghter.

Den 11 Xber
Jan Fredrik Willem Butgers van Cassel
burger alhier jongm:, met Sara Paling van 't
Eiland Mauritius wede:e van Abraham Lokerman.

Poulus Beek van Stettijn duijkelaer in dienst
der e: comp: jongm:, met Catharina Martenz:
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 25 dito
George Schoester van Bautsen burger alhier
wed:r, met Catharina Christina Dooman
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

 

  • Hits: 6281

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions