Skip to main content

Cape Town Marriages 1736

page 33

A:o 1736
('Naemen der persoonen die' from p. 32) zich in den echt begeven hebben

Den 29 Januarij
Libregt Elard van Bergen op den Zoom,
corporaal in dienst der e: comp: weduwenaer,
met Elisabeth van den Berg, weduwe
wijlen den burger Abraham Pelser.

Den 12 Februarij
Steven Thomas Wiltschut van Middelburg,
onderstuurman in dienst der e: comp: jong-
man, met Johanna Helena de Koning
van Sutphen jongedogter.

Den 26 dito
Jan Fredrik Tiemendorf van Hamburg, adsistent
in dienst der e: comp:, jongman, met Anna
Catharina Delitsch van Cabo de Goede Hoop, jonge-
dogter.

Den 18 Maert
Hans Pieterz: de Wit van Rem, opperstuurman
op 't aenwesend retourschip Hofwegen, jong-
man, met Johanna Schenk, van Cabo de Goede
Hoop wed: wijlen den adjudant Johan
Christoffel Greeve.

Den 29 April
Willem du Mee van Batavia ondercoopman in dienst
der e: comp: jongman, met Maria Hugonia Doesen
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 27 Meij
Johan Jacob Crauze van Diepbag burger alhier
jongman, met Elizabeth Groenenberg van
Cabo de Goede Hoop.

Den 17 Junij
Theunis Vreeden Burg, van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Cornelia Helon
van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 1 Julij
Elias Tomasz, van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Anthonia Coopman van
Cabo voorn: jonge doghter.

page 34

A:o 1736
Naemen der personen, die zich ('in den echt begeven hebben' cont. on p. 35)

Den 29 Julij
Matthijs Sondagh van Leijpsig burger alhier jongman,
met Aletta Olivier van Cabo de Goede Hoop wed:
wijlen Michiel Heijns.

Jasper Martensz van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Catharina van Laar van Cabo
voorn: jongedogter.

Jan Arij de Menetrie van 's-Gravenhage burger alhier
jongman, met Barbara van der Linde van Cabo
voorn: jongedogter.

Den 5 Augustus
Hendrik van der Heijde van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier jongman, met Elisabeth Mostert van
Cabo voorn: jongedogter.

Pieter Heufke van Cabo voorn:, burger alhier, jongman,
met Johanna Roveen van Amsterdam,
wed: van Elbert Diemer.

Jan Bout van Amsterdam, burger alhier jongman,
met Johanna Christina Roos van Cabo
de Goede Hoop, jongedogter.

Den 26 dito
Pieter van Hemert van Stavenisse burger alhier
jongman, met Johanna Coevoet van de Caap
jongedogter.

Den 16 September
Adam Fredrik Kulicke van Mrietten (sic) aen den Oder
burger alhier jongman, met Sophia Elisabeth
Gersen van Cabo de Goede Hoop.

Lourens Staf van Gottenburg bootsman in dienst der e: comp:
jongman, met Elizabeth Biezell van Cabo de G: H: j:dogter.

Mechiel Daniel Laurik van Lunenburg burger alhier
jongman, met Anna Catharina Biezell van Cabo voorn: jonge doghter.

Jan Greef van Bileveld burger alhier jongman,
met Johanna van Hoeting van Cabo voornoemt.

Den 28 dito
Nicolaas Brommert van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Sara Kruger
van Cabo voorn: jonge dochter.

page 35

A:o 1736
('Naemen der personen, die zich' from p. 34) in den echt begeven hebben

Den 9 December
Willem Leckerland van Gornichem burger alhier,
met Cicilia Davidzen van de Caep.

Den 16 dito
Aarnout Schephaus van Hattingen gereghsbode in dienst
der e: comp: jongman, met Emerentia Stijn van
Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Mathias Lotter van Augsburg burger alhier
weduwenaer, met Anna Dorothea van den Bergh
van Cabo voornoemt jonge doghter.

Den 30 dito
Christiaan Beene van Hamburg, burger alhier
jongman, met Catharina Johanna Witmont van Cabo
de Goede Hoop jonge doghter.

Jan Bartel Hartzogh van Bronswijk burger alhier
jongman, met Anna Maria Roos van Cabo voorn:
jonge doghter.

 

  • Hits: 6496

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions