Skip to main content

Cape Town Marriages 1737

page 35

A:o 1737

Den 24 Februarij
Thomas de Wit van Nieuw-Jork burger alhier
jongman, met Johanna Elisabeth Delitsch
van Cabo de Goede Hoop, jongedogter.

Den 17 Maart
Mattheus van Wielig van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier jongman, met Alida Maria Schenk van
Cabo voorn: jongedogter.

Den 24 dito
Chrisitaan van de Kust, met Rachel van Ben-
galen, vrij gegevene lijfeijgenen.

Den 31 dito
Abraham Decker van Amsterdam, onderkoopman
en negotie overdrager in dienst der e: comp: we-
duwenaar, met Theodora van Taak van Cabo
de Goede Hoop jongedogter.

Den 5 Maij
Michiel Groos van Rostleeben burger alhier jongman,
met Geesje Pieper van Cabo de Goede Hoop wed:e
wijlen Adam van Dijk.

Den 19 dito
Barent Pieterz van Amsterdam derde meester in
's e: comp: hospitael jongman, met Susanna
Roelofz van Cabo de Goede Hoop jonge
doghter.

page 36

A:o 1737
Naemen der personen die zich ('in den echt begeeven hebben' cont. on p. 37)

Den 26 Meij
Johannes David Prins van Cabo de Goede
Hoop burger alhier jongman, met Rachel
Wieret van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 30 Junij
Johannes Albertus Munnik van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jonk man, met Jacoba de Wael
jonge dochter.

Den 14 Julij
Jacobus Meijer van Cabo de Goede Hoop, burger aan
Stellenbosch jongman, met Sophia Touken van
het Eijland Mauritius.

Den 28 dito
Jacobus van Graan van Cabo de Goede Hoop, burger alhier
jongman, met Adriana Groenendijk van Cabo
voorn: jongedogter.

Den 18 Augustus
Jochem Daniel Hiebener van Gadebos burger alhier
jongman, met Johanna Jourdaan van Cabo de
Goede Hoop, wed: van Adriaan de Nicker.

Den 1 September
Nicolaus Lodewijk Faasen van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Helena Feijt
van Cabo voorn: jongedogter.

Den 8 dito
Johannes van Rheenen, burger alhier jongman,
met Johanna Apolonia Potken van Cabo de
Goede Hoop jongedochter.

Den 29 dito
Jan Fredrik Stephanie van Britswald burger alhier
jongman, met Johanna Elisabeth van Hoorn
van Cabo de Goede Hoop, wed: wijlen Pieter
Burij.

Den 27 8ber
Jan Cnoop van Elbing opperstuurman in dienst
der e: comp: jongman, met Elizabeth Hofman van
Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 24 9ber
Johannes Janz van Cijlon, met Rossetta van Bengalen
vrijgegeven lijf eigenen.

Den 1:o December
Jan Swanepoel van Cabo de Goede Hoop burger aen
Drackenstijn jongman, met Margaretha Pijl
van Cabo voorn: wed:e wijlen Christiaen Raeve.

Den 29 dito
Cornelis de Kat van Haerlem bode van politie jongman, met
Apolonia van de Caep zijnde meede door het huwelijk geecht de
haere drie kinderen.

18 paer

 

  • Hits: 6471

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions