Skip to main content

Cape Town Marriages 1738

page 37

A:o 1738
('Naemen der personen die zich' from p. 36) in den echt begeeven hebben

Den 19 Januarij
Dirk de Jong van Uijtrecht burger alhier jongman,
met Emerentia van Hooven van Cabo de Goede
Hoop, jongedochter.

Joseph van Balij met Rachel van de Caap
beijde vrijgegevene lijfeigenen.

Den 1[6/8] Maart
Hendrik Paasschen van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Jacoba van
der Hever van Cabo voorn: jongedogter.

Den 18 Meij
Johannes Adriaanz van de Caep burger alhier jongman,
met Rachel Adolphia van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 25 dito
Daniel de Vries, van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria Coster van Cabo voorn: wed:e
wijlen Godlieb Christiaen Opperman.

Den 15 Junij
Jan Lodewijk Magetski van Nimweegen burger alhier
jongman, met Petronella Scheepsdorp van Amster-
dam jonge dochter.

Matthijs Pietersen van Sintzig commandeur der soldaeten
op het schip Schijbeek, jongman, met Reijntje
Posthumus van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 6 Julij
Dirk van der Schijf van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Catharina Meijer van Cabo voorn:
jongedochter.

Den 13 dito
Jan Jurgen de Wit, van Lenssen soldaet in
dienst der e: comp jongman, Anna Bocke-
lenberg van Cabo de Goede Hoop wed: wijlen
Ernst Heger.

Den 24 Augustus
Carel Jacob Diets van Bremen soldaet in dienst
der e: comp: jongman, met Pietertje Cloppenburg
van Cabo de Goede Hoop jongedochter.

Johannes Bruins van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Margaretha Plooij
van Cabo voornoemt wed: wijlen Jacob de Vries.

Den 21 7ber
Godfried Heidenreich van Meelhouze soldaet in dienst
der e: comp: jongman, met Judith Cuijp van
Cabo de Goede Hoop wed:e van Willem Meijer.

page 38

A:o 1738
Naemen der persoonen ('die zich in den echten staet begeeven hebben' cont. on p. 39)

Den 1:o November
Andries Brink van Waerden, burger aen
Stellenbosch jongman, met Sophia Grovè van
Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 21 December
Henricus Peter Hesse corporael in dienst der e: comp:
wed:nr, met Cicilia Kruger van Cabo de Goede Hoop
jonge dochter.

14 paer

 

  • Hits: 6292

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions