Skip to main content

Cape Town Marriages 1739

(page 38 cont.)

A:o 1739

Den 25 Januarij
Anthonij Lourens Snith (sic) van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman, met Sara van Laar
van Cabo voorn: jongedogter.

Den 1 Februarij
Henning Joachim Prehn van Hamburg
burgerraad ter deser plaatse, weduwenaer,
met Anna Salome Eksteen van Cabo
de Goede Hoop jongedochter.

Den 15 dito
Jan Andries Horak van Altendam, adsistent in dienst
der e: comp: jongman, met Duijfje Huijtema van
Cabo de Goede Hoop wed: wijlen Noach Backer.

Den 8 Maert
Pieter Jacobsz: van Turenhout, burger alhier wed:,
met Susanna van Batavia.

Den 15 dito
Evert Colijn van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Adriana van Deventer van Cabo voorn:.

Den 22 dito
Daniel Heijning van Cabo de Goede Hoop, boekhouder in
dienst der e: comp: jongman, met Maria Magdalena
Pasques de Chavonnes van Batavia, wed: wijlen den
onderkoopman m:r Pieter Willem Kesteloo.

Den 3 Meij
Ernst Wibener van Anklam burger alhier jonkman,
met Anna Willemz wed:e wijlen Robbert Robbertz: Brandt.

Den 24 dito
Dirk Wijdenaar van Nimweegen, ondermeester in [dienst der]
e: comp: hospitael alhier jongman, met
Catharina Mostert van Cabo de Goede Hoop
wed:e wijlen den burger Hendrik Walboom.

page 39

A:o 1739
('Naemen der persoonen' from p. 38) die zich in den echten staet begeeven hebben

Den 21 Junij
Francois Wijkaaert van Gent, baas van het
Nieulandt wed:r, met Catharina Margare-
tha Driesen van Nimweegen wed:e wijlen
Barent Mageski.

Den 12 Julij
Jan Christoffer Flek van Hanouw soldaat in
dienst der e: comp: jongman, met Maria van
Caap.

Den 19 dito
Johannes Ackerman van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria Magdalena Furabent van
de Caap.

Abraham van Macassar wed: met Catharina Casar
van de Caap, beijde vrijgegevene lijfeijgenen.

Den 26 dito
Johan Horn van Wolfenbuttel burger alhier jongman,
met Catharina Valk van Cabo de Goede Hoop,
wed: wijlen den burger Carel Diderik Boetendag.

Den 16 Augustus
Barent van der Schijf van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Engela Wedeking van Cabo voorn:
wed: wijlen Hermen Grutter.

Den 23 dito
D'eerw: heer Jan Philips Smith van Hanouw bedienaar
des goddelijken woords jongman, met juff:r Johanna
Constantia Pfeil van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 6 Septemb:
Hendrik Emanuel Blankenberg van Cabo de Goede Hoop,
adsistent in dienst der e: comp: jongman, met
Johanna la Febre van Cabo voorn: jongedogter.

Jan Jurriaansz: van Remschijd smit in dienst der e: comp:
jongman, met Jacoba Petronella Lourensz: van
Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 27 dito
Johannes Vermeulen van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Magdalena van de Caap.

Den 25 8ber
Jacob Kruger de jonge van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Christina Strang van Cabo voor:m jonge dochter.

Jacob Vercolje van Amsterdam ond:m in dienst der e: comp:
jongman, met Elizabeth van den Heever van
Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 15 9ber
Jan Hendrik Spiegelberg van Bronswijk, burger alhier jongman,
met Sophia Smith van Cabo de Goede Hoop jonge
doghter.

page 40

A:o 1739
Naemen der persoonen die ('zich in den echt begeeven hebben' cont. on p. 41)

Den 6 December
Johannes Miller van Frankfort burger alhier jongman,
met Magdalena Wieret van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Nicolaes van Blerk van Venloo soldaet ion dienst der e: comp:
jongman, Catharina Magetski van Nimweegen jonge doghter.

23 paer

 

  • Hits: 6031

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions