Skip to main content

Cape Town Marriages 1740

(page 40 cont.)

A:o 1740

Den 17 Januarij
Rudolf Brits van Cabo de Goede Hoop burger alhier
wed:, met Huijbregtje Brand van Cabo voorn:
wed: wijlen Jurgen Christoffel Smit.

Den 24 dito
Carel George Wiesen burger alhier [jongman]<weduwenaer>, met
Maria van der Poel van Cabo de Goede Hoop wed:
wijlen den burger luijtenant Melt van der Spuij.

Den 31 Maart
Pieter Haksteen van Amsterdam onderkoopman in
dienst der e: comp: jongman, met Maria
Isabella Meijer van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 27 dito
Cornelis Pieterse Lans van Boswijlen, burger alhier
jongman, met Anna Maria van de Bank
van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 3 April
Johan Jacob Possè van Eijsleben, baas timmerman in
dienst der e: comp: jongman, met Catharina
Margaretha Bekkers van Cabo de Goede Hoop
jongedogter.

Den 18 dito
Floris Smit, van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier jongman, met Margaretha Steenkamp
van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 24 dito
Willem Pool van Cabo de Goede Hoop adsistent in
dienst der e: comp: jongman, met Johanna Crena
van der Spuij van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 1:o Maij
Jan Raij van Amsterdam onderst: op het aenwezent
provisie schip Nieuwekerk jongman, met Johanna
Helena de Coning, wed:e wijlen Steeven Thomas
Wildschut.

Den 8 dito
Jan Carsten van Cabo de Goede Hoop burger aan Stellenbos
jongman, met Sophia Brits van Cabo voornoemt
jonge dochter.

page 41

A:o 1740
('Naemen der persoonen die' from p. 40) zich in den echt begeeven hebben

Den 11 Junij
Hermanus Vermaak van Cabo de Goede Hoop burger aen
Stellenbosch jongman, met Eva Bastiaanse van de Caep.

Den 26 dito
Adolf Jonker, van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria Pieternella Langveld van
Cabo voorn: jonge dochter.

Den 3 Julij
David Sultania van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria Jourdaan van Cabo voornt:
wed: wijlen Johannes Pretorius.

Hermanus Andriesz: van Embden constapelsmaat
in dienst der e: comp: jongman, met Agatha
van de Caap.

Den 24 dito
Johan Coenraad Warnecke van Oosterwijk vaandrik
in dienst der e: comp: jongman, met Catharina
Meijer van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Gerrit van der Port van Veere, gesaghebber op den
hoeker de Hector, wed:, met Johanna Roveen
van Deventer, wed: wijlen Pieter Heufke.

Den 31 dito
Jan Hendrik Elers van Straalsont gerechts-bode in dienst
der e: comp: jongman, met Elisabeth Marik
van Cabo de Goede Hoop jongedochter.

Den 21 Augustus
Arend de Waal van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria van Breda van Cabo voorn:
jongedogter.

Den 16 8:ber
Jacobus Mourits Wolters van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Helena van Roojen van
Cabo voorn: jonge dochter.

Den 20 9:ber
Jan van Balij, met Maria van Mallebaar bijde
vrijgegevene lijf eigene.

19 paer

  • Hits: 7152

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions