Skip to main content

Cape Town Marriages 1741

page 42

A:o 1741
Naemen der personen die ('sich in den echt begeven hebben' cont. on p. 43)

Den 5 Februarij
Godfried Heijdenrijk van Mulhausen corporaal in
dienst der e: comp: wed:, met Johanna Rogier
van Cabo de Goede Hoop jongedochter.

Den 5 Maert
Den agtb: heer m:r Jacob Pompe van Meerdervoort van Dor-
drecht, ordinaris lid in den ed: agtb: raad van justitie
des Kasteels Batavia jongman, met mejuffrouw Anna
Catharina van Kervel van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Den 7 Meij
Johannes Mostert van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Susanna Gerritz van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 28 dito
Lammert Ackerman van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Sophia Wurmer van Cabo voorn: wed:e van Cornelis Hector.

Jan Christiaan Toorn van Stettijn, mattroos in dienst der e:
comp: jongman, met Geertruij Mulder van de Caep: vrijgegeevene.

Den 4 Junij
Johannes Bernardus Schrik van Cabo de Goede Hoop
soldaet in dienst der e: comp: jongman, met Johanna
Susanna Biezel van Cabo voorn: jonge dochter.

Augustinus van Bengalen, en Emerensje van
Bengalen, vrij gegevenen lijf eigen.

Den 21 dito
Jan Andries Horak van Altendam boekhouder
van 's comp: slagthuijs wed:r, met Josina van
Wielingen van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 20 Augustus
Hermanus van Wielig van Cabo de Goede Hoop burg: alhier
jongman, met Margaretha Crugel van Cabo
voornoemt wed: wijlen Mauritius Godlieb Duimeling.

Den 27 dito
Fredrik Willem Embsighof van Alchien apotheker
in dienst der e: comp: wed: met Maria van den
Hever van Cabo de Goede Hoop jongedogter.

Hendrik Veerssen van de Steur quartierm: in dienst
der e: comp: jongman, met Margaretha Oelofsz:
van Cabo de Goede Hoop wed: van Jan David Pfannesteel.

Den 17 September
Godlieb Willer van Dantzig vaandrig in dients der
e: comp: jongman, met Maria Anna Grove van
Cabo de Goede Hoop jongedochter.

page 43

A:o 1741
('Naemen der personen die' from p. 42) sich in den echt begeven hebben

Den 1 Octob:r
Francois de Nicker van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Petronella van den Hever van Cabo vooorn: j: dochter.

Johan Diederik Borgh van Wederveld soldaet in dienst der e: comp:
jongman, met Susanna Willemse van Cabo de Goede Hoop j: dochter.

Den 8 dito
Gerrit Mostert van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Johanna Catharina Smuts van Cabo voornoemt
jonge dochter.

Den 15 dito
Gerrit Besuijdenhoud, van Cabo de Goede Hoop burger aen
Draekenstijn jongman, met Sophia Schapers van Cabo v:n j: d:.

Harmen Rouwers van Bremen quartiermeester in dienst de e: comp:
jongm:, met Maria Dorothea Sultania, van Cabo de Goede Hoop
wed:e wijlen Christiaen Carel van den Bosch.

Jacobus Jansen, van Amsterdam burger alhier jongman,
met Emerentia Schot van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 5 Novemb:
Martien Godlieb Ekhard, van Berlijn boekhouder in 's comp:
hospitael alhier jongman, met Alida Jacoba Lever
van Cabo de Goede Hoop, jonge dochter.

Den 31 December
Jan Benjamin d'Aillij van Cabo de Goede Hoop boekhouder
in dienst der e: comp: jongman, met Anna Cronje
van Cabo voorn: jonge doghter.

Hermanus Smuts van Sluijs in Vlaenderen burger
alhier wed:r, met Susanna van Booven wed:e
van Servaes de Cock.

21 paer

  • Hits: 6212

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions