Skip to main content

Cape Town Marriages 1746

(page 51 cont.)

Den 29 Jann:
Jan Raak van Danzig, ondercoopman en keldermeester in
dienst der e: comp: wed:n, met Maria Eksteen van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

Christiaan Steen van Dantzig burger alhier jongman, met
Gijsberta Witmond van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 13 Febr:
Johannes Hoffman van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Maria van Wielig van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 27 dito
Anthonij Izaak Cassa van 's-Gravenhagen coopman en
geweese secretaris van heren schepen te Batavia jongm:,
met Catharina Needer van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

page 52

A:o 1746
Namen der persoonen ('die zig in den echt begeven hebben' on p. 53)

Den 27 Febr:
Jan Jacobse van Ter Veere, geweeze loots van
Palembang: jongman op het retourschip Spanderwout,
met Anna Catharina Posthumus van Cabo de Goede Hoop j.d.

Den 6 Maert
Gerrit Bruijn van Hillegomsbergen opperchirurgijn op
het aenweesent schip 't Huis te Persijn jongman, met
Rachel Lokermans van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 13 dito
Lourents Bastro van Cabo de Goede Hoop burger alhier wed:r,
met Lasea Buijs van Cabo voorn: wed:e wijlen Hendrik Alsing.

Den 20 dito
Hendrik Langerjaan van Halberstad boekhouder in dienst
der e: comp: jongman, Hendrina Marik van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 8 Meij
Willem Beijer van Cabo de Goede Hoop burger aen Stellenbos
jonkman, met Margaretha Schreuder van Cabo voorn: j.d.

Den 22 dito
m:r Jasper Westpalm van Batavia adsistent in dienst der e:
comp: jongman, met Isabella de Wit van Cabo de Goede
Hoop jonge doghter.

Den 29 dito
Christiaan Wijnstrauch van Holstijn burger jongman, met
Maria Elizabeth Stavorinus van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 26 Junij
Fredrik de Wit van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Neeltje Brand van Cabo voornoemt jonge dogter.

Den 24 Julij
Boijens Klaesze van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongm:,
met Elizabeth Hector van de Caeb jonge dogter.

Den 21 Augustus
Jacobus Adriaens van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Johanna Hendrina Wilkens van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 28 Augusti
Gerrit van Lexmond van Aernhem burger alhier, en
Johanna Helena de Koning van Zutphen weduwe
van wijle Jan Raaij.

Louis Picar van Amsterdam matroos in dienst van
de ed: compagnie en
Johanna Catharina Mark van Cabo de Goede Hoop.

Den 4 September
Jonas Henrikse van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman met
Appollonia van de Caap weduwe van wijle Cornelis
de Cat.

Den 23 October
Michiel van Breda van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman en
Wilhelmina de Kok van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 30 October
Jacobus Johannes van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman met
Helena During van Cabo voorn: jonge dogter.

Den 4 December
Jacob van Rheenen junior van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman met
Maria Franken van Cabo voorn: jonge dogter.

Adolph Davidse van Cabo de Goede Hoop jongman met
Adriana Jacobse van Cabo voornoemt jonge dogter.

  • Hits: 6245

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions