Skip to main content

Cape Town Marriages 1745

page 50

A:o 1745
Naemen der persoonen die ('zich in den echt begeeven hebben' on p. 49)

Den 3 Jann:
Jürgen Christoffel Grommet burger aen Stellenbos
jongm:, met Maria Bovin van Middelburg: wed:e wijlen den
adsistent Jacobus Wildschut.

Den 24 dito
Abraham Kraaijwinkel van Gennip soldaet in dienst der e: comp:
jongm:, met Catharina van Bielen van Cabo: j.d.

Michael Smuts van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongm:,
met Engela Mijer van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 31 dito
Evert Nieustad van Rijswijk soldaed in dienst der e: comp: jongm:,
met Janette Colbert van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 7 Februarij
Nicolaas Frans Albers van Hamburg sadelmaeker in
dienst der e: comp: jongman, met Maria Combrink van
Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Hans Hendrik Tomasse van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Magdalena Bastro van Cabo jonge dogter.

Den 28 dito
Jeronimus Christiaan Perman van Quedenburg burger alhier
jongman, met Maria Wieret van Cabo wed:e wijlen Willem Leendert Camerling.

Den 18 April
Jan Jurriaan Wolk van Hamburg out schipper in dienst
der e: comp: wed:r, met Hendrina Schellinger
wed:e wijlen den burger François Hollius.

Den 2 Meij
Nicolaas Wilmar van Dordregt burger alhier, met
Geertruij Valk van Cabo de Goede Hoop wed:e wijlen den burger
Hendrik Valentijn Doman.

Den 9 dito
Jacobus Oelofse van Cabo de Goede hoop burger aan
Stellenbos jonkman, met Maria Willemina Smuts
van Cabo jonge doghter.

Johannes Pool van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Aletta Elizabeth Mostert van Cabo
voornoemt jonge doghter.

Den 16 dito
Pieter la Fon van Amsterdam adsistent in dienst der e: comp:
jongman, met Catharina Louisa la Febre van Cabo de
Goede Hoop jonge doghter.

Den 23 dito
Bernardus Buijs van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongm:,
met Jacoba de Hoog van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 11 Julij
Michiel Cornelisz van Haderleben matroos in dienst der e: comp: jongm:,
met Josina de Vries van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 25 dito
Olof Martini Bergh van Cabo de Goede Hoop, boekhouder en geswore
clerk ter secretarije van polisie, jonkman, met Egberta
Boesses van Heusden jonge doghter.

page 51

A:o 1745
('Naemen der persoonen die' from p. 48) zich in den echt begeeven hebben

Den 22 Augustus
Willem Boonsaejer van Uijtrecht scheepstimmerman in dienst
der e: comp: jongman, met Hendrina Mulder van Cabo de Goede Hoop
jonge doghter.

Frans Bouman van Attendoorn timmerman in dienst der e: comp:
jongman, met Geertruij Willems van de Caab.

Den 12 7:ber
Jan Rennebeek van Outmark oppersiekevaeder in 's comp: hospitaal alhier
wed:r, met Catharina Johanna Witmont wed:e wijlen Christiaen Beene.

Den 19 dito
Michiel Romond van Cabo de Goede Hoop burger aen Stellenbosch jongman,
met Sarah Everdina Vlotman van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 10 8:tober
Hermanus Paasen van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Anna Apolonia Lever van Cabo voorn: jong soghter.

Den 17 8:ber
Antonij van der Mij van Amsterdam scheepstimmerman in dienst
der e: comp: wed:r, met Margaretha van den Berg van Cabo de Goede Hoop j. d:ter.

Den 7 November
Carel Maximiliaan Adleda van Frankfort a Main
hofmeester van het gouvernement jongman, met Maria
Scheepsdorp van Amsterdam jonge doghter.

Den 5 December
Louis Mostert van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Cornelia Strijdom van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 26 dito
Pieter Sikkel van 's-Gravenhage matroos in dienst der
e: comp: jongman, met Maria Elisabeth Mulder van
Cabo de Goede Hoop jong doghter.

24 paer

  • Hits: 6376

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions