Skip to main content

Cape Town Marriages 1744

page 47

A:o  1743
('Naemen der personen die' from p. 46) zich in den echt begeven hebben

A:o  1744

Den 5 Jann:
Daniel Rousselet Brousson van Amsterdam, boekhouder
in dienst der e: comp: jongman, met Maria Anna Grove van
Cabo de Goede Hoop wede: wijlen den vaendrick Godlieb Willer.

Den 26 dito
Jan Meijers van Rosendael soldaet in dienst der e: comp: jongman,
met Elsje Catharina Beu van Cabo de Goede Hoop wede: wijlen 
Joachim Posthumus.

Den 2de Febr: 
Joannes Mijnderts Cruijwaegen van Cabo de Goede Hoop
Jomg,am, met Geertruijda Angnita Heijning van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 16 dito
Christiaan Everhard Philip van Jonkheijn, van 
Wandelo eerste luitenant ter zee op het oorloghschip
de [Hertrelder] jongeman, met Elizabeth Theresia
Visser van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

page 48

A:o 1744
Naemen der persoonen die ('zich in den echt begeeven hebben' on p. 49)

Den 23 Februarij
Michiel van Musscher van Amsterdam onderstuurman
in dienst der e: comp: jongman, met Cornelia Smuts
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 1 Maert
Helmont Luttig van Grabouw burger alhier jongman,
met Ermina de Vries van Cabo wed:e wijlen den burger
Cornelis Hendrik Vollenhoven.

Frans Kruger van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Judith Coetsee van Cabo jonge doghter.

Den 15 dito
Adriaan van Schoor van Cabo de Goede Hoop boekhouder en
geswoore klerk ter secretarije van justitie jongman, met
Susanna Cruijwaegen van Cabo voornoemt jonge dogter.

Jacob Sandeler van Weenen draijer in dienst der e: comp: jongm:,
met Johanna Arentz van de Caeb w:de wijlen Pieter Hameling.

Den 12 April
Nicolaes Mulder van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Maria Colijn van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 2 Meij
Johannes van Aarden van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Susanna Bekker van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 10 dito
Jan Hendrik Wittig van Riegelsdorf soldaed in dienst der e: comp:
jong:, met Alida van Rooijen van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 17 dito
Barent van Dockum van Amsterdam baes scheepstimmerman
alhier wed:r, met Catharina Paling van Mouritius jonge doghter.

Den 7 Junij
Alexander de Cok van Cabo de Goede (sic) burger alhier jongm:, met
Anna Catharina Blankenberg van Cabo voorn: j. doghter.

Den 28 dito
Jan Fredrik Delits van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Anna Mariek van Cabo voorn: jonge doghter.

Willem Akkerman van Stokkum soldaet in dienst der e: comp:
jongman, met Anna Elizabeth Comrink van Cabo de Goede Hoop j.d.

Den 26 Julij
Tomas Swellengrebel van Archangel boekhouder en keldermeester
in dienst der e: comp: jongman, met Johanna de Wit van Cabo de
Goede Hoop jonge doghter.

Jan Hendrik Comrink van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Maria Magdalena van Deventer van Cabo voorn: jonge doghter.

Harmen Rouwers van Breemen quartiermeester in dienst der e: comp: wed:e,
met Diana Roelofz van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Jan Cok van Leijden, burger alhier wed:nr, met Johanna Janze
van de Caeb.

Pieter van Grol van Zutphen soldaet in dients der e: comp:
jongman, met Willemina Christina Durand van Cabo de Goede
Hoop jonge doghter.

page 49

A:o 1744
('Naemen der persoonen die' from p. 48) zich in den echt begeeven hebben

[Den] 2 Augustus
Hans Simonse van Sonderburg vlaggeman in dienst der e: comp:
jongman, met Anna Catharina Roelofse van Cabo de Goede hoop wed:e wijlen Jan Adam Schoone.

Jurriaen Hendrikse van Pillouw quartiermeester in dienst der e: comp:
jongman, met Geesje Visser van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Hans Jacobs Surgin, met Flora Lambertze, bijde van Caeb, vrijgegeevene
lijf eigene.

[Den] 9 dito
Hendrik Oostwald Eksteen van Cabo de Goede Hoop commissaris van
civile en huwelijkse zaeken, jongman, met Martha Berthault van Cabo voorn: jogne doghter.

[Den] 13 September
Poulus Thijsse van Schomberg burger alhier jongman, met
Catharina Cloppenburg van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

[Den] 20 dito
Jacobus de Jaeger van Middelburg bosschieter in dienst der e: comp:
wed:r, met Geertruij Willemse van de Caab.

[Den] 27 dito
Johannes Goosen van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Susanna van de Bank van Cabo voorn:

Frans Lens, met Dirkje Crijne, bijde van de Caab.

[Den] 11 October
Carel Tregard van Odewald vlaggeman in dienst der e: comp: jongm:,
met Susanna Kuun van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Lourents Maartens van Christiana matroos in dienst de e: comp: jongm:,
met Martha Visser van Cabo de Goede Hoop.

[Den] 25 dito
Andries Kruijsman van Lubek quartiermeester in dienst der e: comp: j.m.
met Christina Janze van de Caab wed:e Jan Hendrik Vol.

Jan Gagen van het Graefschap Lip mandoor in dienst der e: comp:
jongman, met Maria Cuijpers van Bengalen.

[Den] 8 November
Anthonij Martenz van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Catharina Martha [Bek] van de Caab jonge doghter.

[Den] 15 dito
Jan van Soest van Rotterdam matt:r in dienst der e: comp: jongman,
met Johanna Clack van de Caab.

[Den] 22 dito
Jan Martin Lourens van Wiederstad baes houtkapper in dienst
der e: comp: jongman, met Aletta Hofman van Cabo jonge dogter.

[Den] 29 dito
Jacobus Langeveld van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Bandina van Graan van Cabo jonge doghter.

Hermanus Franke van Cabo burger alhier jongman, met Maria
Magdalena Mostert van Cabo: voornoemt jonge doghter.

Jacobus van Graen van Cabo de Goede Hoop burger alhier wed:r, met
Johanna Franke van de Caab.

39 paer

  • Hits: 6189

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions