Skip to main content

Cape Town Marriages 1743

page 46

A:o 1743
Naemen der personen die ('zich in den echt begeven hebben' on p. 47)

Den 6 Jann:
Johannes Coenradus de Kramer van Bremen soldaet in
dienst der e: comp: jongman, met Sara Stempel Mulder
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Andries Andrieze van Gottenburg quartiermeester in dienst
der e: comp: jongman, met Pietertje Coopman van Cabo de
Goede Hoop jonge doghter.

Den 27 dito
Otto Luder Hemmij van Bremen boekhouder in dienst
der e: comp: jongman, met Elizabeth la Febre van Cabo de Goede Hoop j.d.

Pieter van Taak van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Susanna Mulder van Cabo voornoemt jonge doghter.

Den 3 Febr:
Frans Joseph Volwegen van Meckelenburg baes thuijnier in
dienst der e: comp: jongman, met Anna Maria de
Vries van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Adriaan Heuning van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Elizabeth Artoijs van Cabo voorn: jonge dochter.

Den 10 dito
Jan Fredrik Priseelius van Meckelenburg adsistent in dienst der
e: comp: jonkman, met Maria van der Spuij van Cabo de
Goede Hoop jonge doghter.

Den 17 dito
de eerwaerde heer Gerrit Piekenbroek, van Leeuwaerden, bedie-
naer des Godelijken woords jongman, met Ulrica Helena
Pheil jonge doghter van Cabo de Goede Hoop.

Den 31 Maart
Barent Bruijn van Amsterdam schipper in dienst der e: comp:
jongman, met Anna Valk van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 14 April
Adrianus Rebbens van Batavia boekhouder op het hier leggende
schip Adrichem jongman, met Gesperina Petronella Rolland
van Smirna, wed:e wijlen den boekhouder Abraham de la Fontaine.

Den 28 dito
Johannes Slabbert van Cabo de Goede Hoop jonkman, met Margaretha
Coetzée van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 5 Meij
Jan Fredrik Hartog van Bronswijk baes waegemaeker in dienst
der e: comp: jongman, met Maria Venter van Cabo de Goede Hoop
wed:e wijlen Pieter Mattijse de Vries.

Den 12 dito
Carel Matthijs Meuring van Straelsond smith in dienst der
e: comp: jongman, met Anna van Dapoer wed:e wijlen
Jan Smiesing.

Den 23 Junij
Johan Fredrik Beneke van Henssen soldaet in dienst der e: comp:
jongman, met Anna Monk van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 11 Augustus
Michiel Adriaan Smuts van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Maria Margaretha van Hoven j.d.

Den 25 dito
Johannes de Vries van Cabo de Goede Hoop j.m. burger alhier, met Hester
Mostert van Cabo voornoemt jonge dochter.

Johannes Josia Faasen van Cabo voorn:t burger alhier jongman, met
Jacoba Henning van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

page 47

A:o 1743
('Naemen der personen die' from p. 46) zich in den echt begeven hebben

Den 22 September
Hermanus Schilt van het Graefschap Lip onderzeilmaeker
in dienst der e: comp: jongman, met Johanna van Graen
van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 29 dito
Johannes de Wael van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongm:
met Adriana Strijdom van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 6 October
Pieter Daniel Dantu van Maegdenburg burger alhier jongman,
met Elizabeta Clevering van de Caep vrijgegevene lijfeigene.

Den 13 October
Johannes David Prins, van Cabo de Goede Hoop burger alhier wed:r, met
Johanna van den Hever van Cabo voornoemt jonge doghter.

Cornelis Rosendael van Haerlem soldaet in dienst der e: comp: jongm:
met Cornelia Smuts van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 20 dito
George Fredrik Houshamer van Egelsheim soldaed in dienst der
e: comp: jongman, met Christina Helena Carstens van Cabo
de Goede Hoop jonge doghter.

Christiaen Wolv van Stettijn quartier meester in dienst der e: comp:
jongman, met Johanna Donker van Cabo de Goede Hoop.

Den 27 dito
Abraham Cloppenburg van Uijtrecht oud burger raed
alhier weeduwenaer, met Gerardina Sibilla Borwaeter van Thiel jonge doghter.

Den 3 November
Lourens Bastro van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Maria Sophia Tomasz van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 15 December
Martinus Smuts van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman, met
Geertruij Meijer van Cabo voornoemt jonge doghter.

Den 29 dito
Nicolaas Valk van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Helena Catharina Werndlij van Batavia jong doghter.

28 paer

  • Hits: 6371

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions