Skip to main content

Cape Town Marriages 1748

(page 54 cont.)

Anno 1748

7 Januarij
Jan Harmen Eermeijer van Zwalenberg, burger
alhier jongman met
Sara Drost van de Caab.

14 Januarij
Roelof Ruigrok van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman met
Anna Maria Roos van Cabo de Goede Hoop we-
duwe van wijle Jan Hartog.

11 Februarii
Jeremias Auret van 's-Gravenhage adsistent in dienst
der e: comp: jongman met
Maria Anna Grové van Cabo de Goede Hoop laast
weduwe wylen den boekhouder Daniel Rousselet Brousson.

page 55

A:o 1748
Namen der personen die sig in den egt begeven hebben

18 Feb:
Adriaan Vosmaar van Rotterdam coopman en gewesene
secunde tot Masulipatnam weduwnaar met
Catharina Alida Heufke van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

25 Feb:
Johannes Neder (junior) van Cabo de Goede Hoop adsistent in
dienst der e: compan: jongman met
Alida Raams van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

24 Martii
Johannes de Waal van Amsterdam burger alhier weduw:
met
Anna Elisabeth Dempers van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

24 Martii
Frans Jurgens van Piesen schaffbaas in 's e: comnp: slave logie wed:r
met
Maria Smuts van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

7 Aprilis
Jan Andris Horak van Amsterdam boekhouder en weduwenaar
met
Anna Catharina Nusser van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

7 April
Wilhelm Helmoed van Ditmarssen burger alhier
met
Gysberta Augustina Russouw van Cabo de Goede Hoop jongen dogter.

7 April
Jacobus van Laar van Cabo burger alhier jongman
met
Johanna Catharina Constant van Cabo voornoemd jonge dogter.

28 April
Johan Valentyn Ekkert van Maagdenburg [houtssnyer]
in dienst der e: comp: wed:r met
Johanna Elizabeth van den Berg van Cabo de Goede Hoop.

5 Maij
Johannes van Sitters van Elburg opper chirurgus in dienst
der e: comp: met
Elisabeth de Waal van Cabo jonge dogter.

5 May
Jan George Schreuder van Maagdenburg burger alhier wed:r
met
Maria Anna Lombard van Cabo jonge dogter.

5 May
Hendrik Kruger van Cabo burger alhier jongman
met
Franzina Kloek van Cabo jonge dogter.

12 May
Hendrik Gysbertus Scholts van Cabo joman (sic) in dienst der e: comp:
met
Margaretha Becker van Cabo jonge dogter.

2 Junij
Hendrik Willem Platte uijt het Graafschap Lippe baas
tuynier in dienst der e: comp: met
Engela van Kerken van Cabo jonge dogter.

2 Junij
Jacobus van Bockem
met
Johanna Mulder beide van de Caab.

9 Junij
Jan Willem Wilkens derde meester in 's comp: hospital jongm:
met
Maria Juliana Constant van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

16 Junij
Christiaan Gunter van Reeden burger alhier jognman met
Maria Brits van Cabo de Goede Hoop.

page 56

Anno 1748
Namen der personen ('die sig in den echt begeven hebben')

den 23 Junij
Jacobus Harmensz van Nimweegen cipier in dienst de e: comp:
jongman met
Adriana Ruygrok van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

23 Junij
Dirk Ruygrok van Cabo burger alhier jongman
met
Maria Magdalena Rasp can Cabo jonge dogter.

30 Junij
Johan Hendrik Snyder van Twebruggen soldaat in dienst der e: comp:
jongman met
Aletta Buys van Cabo jonge dogter.

7 Julij
Johannes van Batenburg van Utregt lootgieter in dienst der
e: comp: jongman met
Luytje van der Kruysser van Cabo de Goede Hoop.

18 Aug:
Barend van Batavia
met
Juliana van de Caap beide vrygegeve lyfeygene.

NB: 1 Sept vide seguentia sul num: 1.
(for the entry of September the 1st see the following entry numbered 1.)

8 Sept:
Guilliam Hendrik Heems van Cabo adsistend in
dienst jongman met
Susanna Jacoba Gildenhuysen van Cabo jonge dogter.

8 Sept:
Johannes Cornelis Biesel van Cabo jongman
met
Johanna Hendrina Pleunis van Cabo jonge dogter.

1:o Sept:
Jochem Rickheer Quedlenburg burger jongman
met
Maria Margaretha Kamerling van Cabo jonge dogter.

22 Sept:
Pieter de Nicker van Cabo burger en jongman alhier
met
Johanna Greef van Cabo jonge dogter.

22 Sept:
Jochem Eyms van Hamburg matt:s jongman
met
Dina van Deventer van Cabo. { door dit huwelyk is mede
                                            { gecht: . . .
(the names of the child or children was omitted)

29 Sept:
Jochem Prinslo van Cabo jongman
met
Johanna Kemp van Cabo jonge dogter.

29 Sept:
Frederik Coelman van Dissau berger jongman
met
Johanna Christina Roos van Cabo wed: wylen
Jan Bout.

page 57

Anno 1748
('Namen der personen') die sig in den echt begeven hebben

6 Oct:
Jan Hendrik Gerard van Roda burger jongman
met
Johanna Coetzee van Cabo.

27 Octb:r
Jan Jurgen Hanecom van Cabo burger jonkman
met
Engela van Es van Cabo jonge dogter.

17 Novemb:r
Jochem Daniel Hiebener van Gadubusch
burger alhier weduw:r
met
Louisa de la Rocher van Cabo jonge dogter.

17 dito (Nov)
Cornelis Bastro van Cabo burger jonkman
met
Helena van Graij van Cabo jonge dogter.

17 dito (Nov)
Nicolaas Swart van Cabo burger
met
Geertruy Brits van Cabo jonge dogter.

1 Decemb:r
Jan Goebeek van Rotterdam adsistent op het
hier ter reede leggende schip De Standvastigheid jongman
met
Margaretha Paasen van Cabo jonge dogter.

1 dito (Dec)
Adam Poulse met Elisabeth Adamsze beide
van de Caab met welk huwelk (sic) drie kinderen
geegt syn.

8 dito (Dec)
Jan Hendrik Raatjens van Oldenburg
burger alhier
met
Susanna Schreuder van Cabo jonge
dogter.

29 dito (Dec)
Jan Christoffel van Stockholm quartiermees-
ter in dienst der e: comp: jongman
met
Catharina Mulder van Cabo jonge dogter.

  • Hits: 6654

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions