Skip to main content

Cape Town Marriages 1749

page 58

Anno 1749

Namen der personen ('die sig in den egt begeeven hebben')

Den 26 Januari
Derk Gysbert Frank van Cabo de Goede Hoop
burger alhier met
Catharina Margaretha Stempel Mulder van
Cabo voornoemd jonge dogter.

Den 16 Februarij
Jacobus van Wielig van Cabo de Goede H:
burger aan Stellenbos, met
Johanna Victor van Cabo voornt:

Den 9 Maart
Francois den Nikker van Cabo de
Goede Hoop burger alhier wed:r met
Maria Greef van Cabo voorn: jonge
dogter.

Den 30 dito (Mar)
Andries Brink van Waarden
oud hemeraad aan Stellenbos
wed:r met Alida de Waal
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 30 dito (Mar)
Cornelis Rotteveel van Delft
onder meester in't s' e: comp:s hospitaal
jonkman met Cornelia Smuts
van Cabo de Goede Hoop wed:we van wijlen
Michiel van Musscher.

Den 30 dito (Mar)
Jochem Rouwers van Femeren onder
stuurman in dienst der e: comp: jonkm:n
met Jacoba Alida Campher van
Cabo de Goede Hoop.

Den 13 April
is getrouwt Pieter Andriesz Zax
van Justem burger alhier wed:nr
met Christina de Vijff van Cabo de Goede H:
weduwe van wijlen den burger
Johannes Brandt.

page 59

Anno 1749

('Namen der personen') die sig in den egt begeven hebben

Den 13 April
is getrouwt Jan Hendrik Krueger van
Holstijn smith in dienst d: e: comp: jonkman
met Magdalena van der Mist jonge dogter.

Den 13 dito
Christoffel Smith van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jonkman met Hilletje
Loubser van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 14 Junij
is getrouwt Daniël Isaaksz van de Caab
met Elisabeth van Batavia vrij gegeven
lijfeijgen.

Den 20 Julij
is getrouwt Abraham van de Caab
met Tosa van Bengalen vrijgegeven
lijfeijgen.

Den 3 Aug:st
is getrouwt Andries Jacob Beyer van
Grijpswalde burger alhier jonkman
met Johanna Jansz van de Caab.

Den 17 Aug:s
is getrouwt Jacob van der Horst
van s' Graven Hagen baas timmerman
in dienst der e: comp: jonkman met
[Christina van Zijl] Johanna Telisida
Arrus van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 31 Aug:s
is getrouwt Jan de Winaar v: B: op Zoom
baas metselaar in dienst der comp: jonkm:
met Christina van Zijl van Cabo de Goede Hoop
wed:w wijlen den boekhouder Hendrik Frappe.

Den 3 [d:o]
Willem Coosen van Cabo burger alhier jonkm:
met Zara Goutz van Cabo.

Den 31 d:o
Paul Danielsz van de Caab met
Abigel Voon:

page 60

1749

Namen der personen die sig in den egt begeven hebben

Den 21 7ber
is getrout Jan Nicolaas Schot van
Marburg adsistent in dienst der e: comp:
jonkm: met Johanna Burgers van
Cabo jonge dogter.

Den 5 7ber
is getrout Albert Lokman van Rotterdam
sergeant in dienst der e: comp jonkm:
met Catarina Pasen van Cabo jonge dogter.

Den 5 d:o
is getrout Christiaan Marik van Cabo
burger alhier jonkm: met Zara Helena
Verryn van Cabo jonge dogter.

Den 19 d:o
is getrout Frans Smith van Cabo burger
alhier jonkman met Maria Johanna
Laubser van Cabo jonge dogter.

Den 26 d:o
is getrout Harrier Prote Felgenhauer
van B:n Noorw: gewesene burger op Batavia
wed:w met Jacoba Moller van Cabo jonge dogter.

Den 23 9ber
is getrout Johannes Coetzee van Cabo,
burger aan Stellenbosch jonkm: met
Johanna Cloeten van Cabo voorn:t jonge dogter.

Den 23 d:o
Adriaan Victor van Cabo de Goede Hoop, burger
aan Stellenbosch jonkm: met Helena
Lindequast van Cabo, jonge dogter.

  • Hits: 6353

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions