Skip to main content

Cape Town Marriages 1750

(page 60 cont.)

1750

Den 4 Janu:
is getrout den eerw: heer Henricus
Silvius van Groningen bedienaar des Gode-
lyken woords jonkm: met Apolonia
Lever van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 4 d:o
August Fredrik Beutler van Drinkelsbien
vaandrig in dienst der e: comp: jonkm:
met Anna Margareta van den Hever van
Cabo jonge dogter.

page 61

1750

Namen der perzonen die zig in den egt begeven hebben

Den 1 Maart
is getrout Gerrit van Laar van Cabo
jonkm: burger alhier met Elisabeth Carolina
van Dijk van Cabo jonge dogter.

Den 29 d:o
Simon Rudolph Sandenbergh
van Cabo burger alhier jonkm: met
Johanna Dorothea van Rooijen van
Cabo voorn:t jonge dogter.

Den 5 April
Lodewijk Christoffel Warnek
van Spannenb: vaandrig in dienst der
e: comp: jonkm: met Catarina Mulder
van Cabo voorn:t jonge dogter.

12 April
Fredrik Elent van Coningsb:
glasemak: in dienst der e: comp: jonkm:
met Geertruij Mulder van Cabo
wed:u Christiaan Toorn.

Den 26 April
Hendrik Cornelis van Nieuwkerke van Cabo
de Goede Hoop, burger alhier jongman met
Aletta Heins van Cabo voornoemd jonge dogter.

Den 3 Meij
Gerrit Ryndertze Vos van Hoorn, capt: ter
zee in dienst der e: comp: weduw:r met
Aletta de Nys van Cabo de Goede Hoop
wed:we wylen den burger Hans Jurgen Honk.

Den 24 Meij
Johannis Mostert van Cabo de Goede Hoop
burger alhier wed:r met Anna Catharina
Lindequast van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Hermanus Arnoldus Scholts van Cabo de
Goede Hoop burger alhier jongman met
Johanna de Waal van Cabo voornoemd jonge dogter.

Den 14 Junij
Jan Frederik Kersten van Everstad vaandrig
in dienst der e: comp: jongman met Johanna
Catharina Frank van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

page 62

1750

Namen der der (sic) personen die zich in den ('echt begeven hebben')

Den 5 Julij
Salomon Bosch van Neurenburgh onder-
baas aan 's e: comp: schuur jongman met Elisabeth
de Nys van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 19 Julij
Jan Swart van Cabo de Goede Hoop burger aan
Stellenbosch jongman met Elsje Jansz van
Cabo voornoemd jonge dogter.

Den 16 Aug:
Jacobus Scheffer van Cabo de Goede Hoop jongman
burger alhier met Geertruij Jacomina van
Kerke van Cabo voornoemd jonge dogter.

Jan Swart van Cabo de Goede Hoop burger
aan Stellenbosch jongman met Francina
Meyhuyzen van Cabo voornoemt jonge dogter.

Den 6 Sept:
Daniel Danielze van Cabo met Johanna
Rebecca mede van de Caab.

Den 13 Sept:
Johan Christiaan Rode van Bronswyk sol-
daat in dienst der e: comp: jongman met
Clara Maria Buijs van Cabo de Goede Hoop jonge [...]

Den 11 Octob:
Willem van Kakerke van Breda bur-
ger alhier wed:we met Elisabeth du Plesis
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 18 Oct:
Hendrik Grote Lusche van Zaal burger
alhier jongman met Maria Bruyning van
Cabo de Goed Hoop.

De n 8 Novemb:
m:r Abraham Thomas van Bandyk
Immens ondercoopman in dienst der e: comp:
jongman met Elisabeth Theresia Visser
van Cabo de Goede Hoop wed:we wylen den
oud leutenant ter zee Christiaan Euer-
hard Philip van Jonkheim.

Den 5 Nov:b
Joachim Frederici van Swerin vaandrig
in dienst der e: comp: jongman net Geer-
truij van den Hever van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Johannes Coenradus de Cramer van
Bremen, baas kuijper in dienst der e: comp:
wed:r met Geesje Hanecom van Cabo de
Goede Hoop wed:we wylen Jurgen Snel.

page 63

1750

('Namen der der personen die zich in den') echt begeven hebben

Den 6 Decemb:
Evert van Schoor van Cabo de Goede Hoop boek-
houder in dienst der e: comp: met Catharina
Everdina Cruywagen van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Anthoni Leertouwer van Koningsbergen onder-
stuurman in dienst der e: comp: jongman met
Catharina Louisa Lafebre van Cabo de Goede
Hoop [jonge dogter] weduwe van wylen den
adsistend Pieter Lafont.

Johannes Riga van Scherenbergh burger
alhier jongman met Maria Venter van Cabo
de Goede Hoop wed:we van wylen Jan
Fredrik Hartog.

Note:
It appears that this source is not complete. An alternate register for this series
of marriages contains several marriages not entered for this year.

This register is deignated "G1-13/3 Marriages 1737-1780" by the Cape archives.
Source: Family History Library Film FHL008039065 images 243 and 244.
Thanks to Shaun Wallace for bringen this to my attention.
The following are the missing marriages:

Den 23 Augs:
is getrout Johannes Pieterse van Cabo de Goede
Hoop burger aan Stellenbosch jongman met
Elsje[l] Gerritse van Cabo voornt: en

Michiel Sopkleef van Straalsond soldaat
in dienst der e: comp: jongman met Beatrix
de Vijf van Cabo voornt: wed: Marthinus Ditmar

13 december getrout
Daniel Malaen
van Cabo de Goede Hoop
oudt heemraad aan Stellenbosch
weduwenaar met
Emerentia Stijn van
Cabo de Goede Hoop wed:
wijlen den boekhouder en 
secretaris van Stellenbos
en Drakenstijn
Arnold Schepheusen

  • Hits: 6929

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions