Skip to main content

Cape Town Marriages 1752

page 67

1752
('Namen der personen welke zig') in den echt begeven hebben

Den 2 Jan:
Sebastiaan Falentijn [Scheller] van
Maagdenburgh boekhouder in dienst
der e: comp: jongman met Geesje Franke
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Stephanus Buijs van Cabo de Goede
Hoop burger alhier jongman met Maria
Elisabeth de Vries van Cabo voorn:t j: dogter.

Den 26 Jan:
Daniel Rode van de Hooge Swaluwe
cannonnier in dienst der e: comp: jong-
man met Maria Johanna Bastiaantz
van de Caab.

Den 13 Febr:
Pieter Terron van Cabo de Goede Hoop
met Hendrina Jansze van Cabo j: dogter.

Den 20 Feb:
den eerw: heer Johannes Gerrardi A Besten
van Maartenshoek bedienaar des Goddelyken
woords jongman met Helena la Febre
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

en

de e: Cornelis Eyke van Leide capit:
leut: in dienst der e: comp: jongman
met Margaretha Grove van Cabo de
Goede Hoop jonge dogter.

Den 27 Febr:
Philip Boomgard van Breslauw
boekhouder en geswore klerk ter weeskamer
alhier jongman Gerhardina Sibilla
Borwater van Thiel wylen den oud burger-
raad Abraham Cloppenburgh.

Hans Jurgen Botha van Cabo de
Goede Hoop burger aan Swellendam
jongman met Barbara Pasen van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

Den 9 April
Jan Holst van Amsterdam burger alhier
weduwenaar met Aletta van den Bergh
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 4 Junij
Johannes Cornelis Frappe van Cabo
adsistend in dienst der e: comp: jongman
met Jacoba Petronella Louwrents van
Cabo voornoemt wed:we wijlen Jan Jurgens.

page 68

1752
Namen der personen die zigh ('in den echt begeven hebben')

Den 4 Junij
Rudolph Tim van Hamburgh smit
in dienst der e: comp: jongman met
Eva de Vries van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 18 Junij
Andries Sesselaar (sic) van Bern soldaat in
dienst der e: Comp: jongman met Christina
van Wyngaarden van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 2 Julij
Jacob Heij van Amsterdam opper zeil-
maker op 's e: comp: werf alhier jongman
met Catharina Schonke van Cabo de
Goede Hoop jonge dogter.

Abraham van Bangalen (sic) met Lena van
de Caab beide vrijgegeve lyfeigene.

Den 16 Julij
Godfried Gerard Schindelaar van
Leipsig capt: leutenant in dienst der
e: comp: alhier jongman met Johanna
Elisabeth Delitsch van Cabo de Goede
Hoop weduwe wylen den burger ritmeester
Thomas de With.

Den 23 Julij
Wensel Tucht van Praag soldaat
in dienst der e: comp: jongman met
Levina van den Burgh van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 6 August:
Arnoldus Maasdorp van Cabo de
Goede Hoop oud heemraad aan Stellenbosch
wed:r met Elsabe la Febre van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 6 Aug:
Willem van Schoor van Cabo de
Goede Hoop burger vaandrig alhier
jongeman met Catharina Elisabeth
van Rhenen van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

page 69

1752
('Namen der personen die zigh') in den echt begeven hebben

Den 6 Aug:
Martin Geisinger van Weinheim burger
alhier jongman met Maria Magdalena
van de Caab.

Den 3 Septemb:r
Michiel Smuts van Cabo de Goede Hoop adsistend
in dienst der e: comp: jongman met Susanna de
Cok van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 3 Septemb:r
Hendrik Stander van Breemen bottelier in
dienst der e: comp: jongman met Helena
Lindequast van Cabo de Goede Hoop wed: wylen
Adriaan Fictor.

Den 17 Septemb:r
Jacobus Johannes de Wet van Cabo de Goede
Hoop burger cornet alhier jongman met
Maria Josina van der Heyde van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 17 Sept:
Johan Christiaan Volkman van Pommeren
soldaat in dienst der e: comp: jongman
met Johanna Visser van Cabo de Goede Hoop wed:
wylen Dirk Maartense.

Den 19 Nov:
Johannes van Sittert van Elburg oud opper-
meester in dienst der e: comp: wed:r met
Anna Margaretha Smuts van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 19 Nov:
Johan Jacob Schreuder van Hessen Cassel
monelaar (sic) in dienst der e: comp: jongman
met Johanna Meyn van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 26 Nov:
Jan Hasse van Bronswyk soldaat in dienst
der e: comp: jongman met Dorothea van den
Berg van Cabo de Goede Hoop wed: wylen
Mattys Lotter.

Den 26 Nov:
Carel Albregt van Bronswijk huys-
timmerman in dienst der e: comp: jongman
met Anna Scheffer van Cabo de Goede Hoop jonge
dogter.

Den 26 Nov:
Johannes de Jong van Cabo de Goede Hoop
burger alhier jongman met Geertruij Moses
van de Caab.

page 70

1752
Namen der personen die zigh ('in den echt begeven hebben')

Den 10 Decemb:r
Joost Adolf Schildmeyer van Braakwijt
soldaat in dienst der e: comp: jongman met
Maria Jacobse van de Caab.

Den 17 Decemb:r
is Jan Adam Hartman van Anhalt [Serbts]
burger alhier jongman met Maria Elisabeth
de Beer van Cabo de Goede Hoop wed: wylen
Fredrik Zappel.

Den 31 Decemb:r
Dideloff Zeyman van Brunsbuttel huys-
timmerman in dienst der e: comp: jongman met
Johanna Barbara de Jong van Cabo de Goede
hoop.

 

  • Hits: 6879

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions