Skip to main content

Cape Town Marriages 1753

(page 70 cont.)

1753
Den 7 January
Jacob van Cylon met Lea van de Caap beyde
vrygegeven lyfeijgen.

Den 14 January
Gerrit Gerritse van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman met Maria Magdalena
Mostert van Cabo de Goede Hoop wed: wijlen
Hermanus Frank.

Den 4 February
Fredrik Christoffel Burgers van Cabo
de Goede Hoop wed:naar met Hester Christina
Pleunes van Cabo de Goede Hoop jonge
dogter.

Den 11 Febr:
Hieronimus Hendrikse van Bedingen
vaandrig in dienst der e: comp: jongman
met Louisa Scheffer van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 18 Febr:
Hans Jacob Doeksteen van Mekelenburg
's heeren geweldiger alhier jongman
met Sara Adehaan van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 25 Febr:
is Pieter Zwart van Cabo de Goede Hoop
burger aan Stellenbosch jongman met
Maria Bury van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 4 Maart
Jacobus Cornelis meyn van Spanbroek
van Rembeng ondercoopman op het ter
reede leggende schip Vliet Lust in
diens der e: comp: jongman met
Margaretha Barbara Heems van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

page 71

1753
('Namen der personen die zigh') in den echt begeven hebben

Den 18 Maart
Pieter Seeman van Amsterdam burger
alhier jongman met Catharina Verbeek
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 13 Meij
is getrout Johannes van der Riet van Bergen
op den Zoom tweede opper chirugyn deses
gouvernements jongman met Maria Barthoult
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 20 Meij
is getrout Hendrik Oostwald Mulder van
Lopenstyn burger alhier jongman met
Hendrina Helena Eksteen van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 24 Juny
is getrout Johan Gerard van Angelbeek van
Widmond in Oostvriesland burger alhier jongman
met Jacomina Lever van Cabo de Goede Hoop jonge
dogter.

Den 1 July
Jan Rennebeek van Oltmark opper siekevader
in 's e: comp: hospitaal alhier wed:r met
Francina van Mangeraay vry gegevene lyfeygen.

Den 8 Julij
Hendrik Molet van Delft opper zijlemaker in dienst
der e: comp: alhier jongman met Susanna
van Graan van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 15 July
is getrout Johannes Smith van Kreemberg
burger alhier jongman met Johanna de Beer
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 5 Augustus
Hendrik Ernst Kerkhof van Tramsveld
soldaat in dienst der e: comp: jongman met
Abigail Cornelisse van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 19 Augustus
Hendrik Pasen van Cabo de Goede Hoop
burger alhier wed:r met Catharina Maria Franse
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 2 September
is getrout Emanuel Werner van Stokholm quartiermeester
in dienst der e: comp: jongman met Eva Coetzee van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 9 September
is getrout Johannes Struywig van
Groeningen beelthouwer in dienst der e: comp:
jongman met Christina de Vyf van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

Den 16 September
is getrout den eerwaarden heer
Hendricus Kroonenburg van Delft bedienaar
des Goddelyken woords alhier jongman met
juff: Dorothea Johanna [Pelders] van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

page 72

1753
Namen der persoonen die zigh ('in den egt begeven hebben')

Den 16 September
is getrout Arent Hameling van Cabo
de Goede Hoop huys timmerman in dienst
der e: comp: jongman met Elsje Hermina
Monk van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 23 September
is getrout Albert Jansz Meyburg van
Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman
met Sophia van Rooijen van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 30 September
is getrout Servaas de Cok van Cabo
de Goede Hoop burger alhier jongman
met Cornelia Smuts van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 14 October
is getrout Johannes [Brounhoulkers] van
Rensborg burger alhier jongman met
Maria Catharina Jacobse van Cabo de Goede Hoop
vry gegeven lyf eijgen.

Den 28 Octob:r
is getrout Johannes Dempers van Cabo de
Goede Hoop burger alhier jongman met
Catharina Adriana Smuts van Cabo de
Goede Hoop jonge dogter.

Den 18 November
is getrout Augustus Schryver van
Borgerhousen burger alhier jongman met
Anna Sophia Snith van Cabo de Goede Hoop
wed:e wylen Jan Hendrik Spiegelbergh.

Den 18 November
is getrout Johan Andries Heyneke
van Dessauw metselaar in dienst der
e: comp: jongman met Anna Christina
Coridon van Cabo de Goede Hoop.

Den 25 November
is getrout den eerwaarden heer
Johannes Appeldoorn van Harderwijk
bedienaar des Goddelyken woords aan
Stellenbosch jongman met juf: Cornelia
Heyning van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 25 Novemb:r
is getrout Jan Fredrik Kogelenberg van
Zutphen huys timmerman in dienst
der e: comp: jongman met Maria Victor
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 25 Novemb:r
is getrout Andreis Stresoo van Berlyn
burger alhier jongman met Catharina Beyer
van Cabo de Goede Hoop.

Den 25 Novemb:r
is getrout Ary Daale van de Caab
met Helena Christina mede van de Caab
beyde vry gegevene lyf eygen.

Den 16 December
is getrout Pieter Lindequast van Cabo de Goede
Hoop burger alhier jongman met Ursula
Magdalena Herman van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

  • Hits: 6057

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions