Skip to main content

Cape Town Marriages 1754

page 73

1754
('Namen der persoonen die zigh') in den egt begeven hebben

Den 6 January
is getrout Jacobus Coetze van Cabo de Goede Hoop
burger aan Stellenbosch jongman met Maria
Margaretha Cloete van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

en

Frans Adamse van de Caab met Johanna van de Caab
bijde vry gegevene lyf eygen.

Den 13 dito
is getrout Michiel Daniel Ley van Cabo de Goede Hoop
adsistent in dienst der e: comp: jongman met
Elisabeth Artooys van Cabo voorn:mt jonge dogter.

Den 3 February
is getrout Fredrik August Reedel
van Saxsen Gotha corp:l in dienst der
e: comp: jongman met Willemina
Constand van Cabo de Goede Hoop jonge
dogter.

Den 3 dito
getrout Gerrit van Deventer van Cabo
de Goede Hoop burger alhier jongman met
Susanna Swart van Cabo voorn:t jonge dogter.

Den 10 dito
is getrout Borgard Regner van Langheym
baas wagenmaker in dienst der e: comp:
jongman met Hendrina Kromhout van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 10 dito
is getrout Gerrit van Nimweegen van
Cabo de Goede Hoop burger aan Stellenbosch
jongman met Maria Beyer van Cabo de
Goede Hoop jonge dogter.

Den 3 Maart
is getrout Jan Philip Reimers van
Hamel burger alhier jongman met
Susanna van de Caab vry gegeven lyf
eygen.

Den 10 Maart
is getrout Cornelis Brits van Cabo
de Goede Hoop burger alhier jongman met
Dirkje Grobbelaar van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 10 Maart
is getrout Wynant Jacobse van Cabo
de Goede Hoop burger alhier jongman
met Cornelia van de Caab vry gegeven
lyfeygen.

Den 24 Maart
is getrout Hendrik Elshout van
Rotterdam burger alhier jongman met
Margaretha van den Berg van Cabo de Goede
Hoop jonge dogter.

Den 7 April
is getrout Dirk Verwey van Cabo de
Goede Hoop burger alhier jongeman met
Susanna van Aarden van Cabo de
Goede Hoop jonge dogter.

page 74

1754
Namen der persoonen die zigh ('in den egt begeewen hebben')

Den 12 Mey
is getrout Cornelis van Rooyen van Gorcum
oud heemraad aan Swellendam wed:nar
met Barbara Meyburg van Cabo de Goede Hoop
wed:w wylen den burger Isaac van Es.

Den 12 Mey
is getrout Daniel Godlob Seg van Friedeberg
saldaat (sic) in dienst der e: comp: jongman
met Engela de Heere van de Caab vry
gegevenen lyf eygen.

Den 30 Juny
is getrout Francooys Nierop van Rotterdam
burger alhier jongman met Wilhelmina Verbeek
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 21 July
is getrout Theodorus Hegerers van Cabo de
Goede Hoop burger alhier jongman met
Anna Catharina Maartensz van Cabo voorn:t
jonge dogter.

Den 21 July
Johannes van der Scheyff van Cabo de Goede
Hoop jongman met Magdalena Christina
Adolfia van Cabo voorn:t

Den 25 Augustus
is getrout George Schoester van Boutsen
oud commissaris van civile en huwelyke saken
wed:n met Geertruyd Valk van Cabo de Goede
Hoop wed: wylen den burger Nicolaas Wilmar.

Den 25 Augustus
Hendrik Johan Stout van Reegensburg
burger alhier jongman met Johanna Mouton
van Cabo de Goede Hoop wed:we wijlen den
burger George Fredrik Strous.

Den 6 Octob:
is getrouwt den eerw: h:r Petrus
Marchand van Amsterdam,
bedienaar des Goddelijken woordt,
jongman; met Johanna
Magdalena Gallard, van
Amsterdam, wed:w wijlen den
opperkoopman, de h:r Jacob
Baldé.

Den 6 dito
is getrouwt Floris de Kock, van
Cabo de Goede Hoop, burger alhier,
jongman; met Catharina
Barbare Eijkenstroom van
Cabo voornmoemt: jonge dogter.

page 75

1754
('Namen der persoonen die zigh') in den egt begeewen hebben

Den 16 Novemb:
is getrout m:r Carel Philip Johan
Schippers van Rijswijk, advokaat voor
de e: agtb: geregten der stad
Batavia jongman; met Anna
Maria Raak van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 16 dito
is getrouwt Bernardus Mullard
van Doesburg, baas der houtkap-
pers in dienst der e: comp: alhier
jongman; met Sophia Agana
Pleunis van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 29 dito
is getrouwt Jan Kooning, van
Geneve burger alhier, jongman;
met Geertruijdt Gunter van Cabo
de Goede Hoop wed:w van Jacob
Bornekamp.

Den 8 Decemb:
is getrouwt Willem van Dijk, van Cabo
de Goede Hoop, burger alhier,
jongman; met Catharina Izabella
Hagedoorn, van Cabo voorn:t jonge
dogter.

Den 8 dito
is getrouwt Fredrik van den Berg
van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier jongman; met Susanna
Elizabeth Duimeling, van Cabo
voorn:t, jonge dogter.

Den 15 Decemb:
is getrouwt d: e: Gerardt Pan,
van Enkhuijsen, koopman ende
geweezen assisent (sic) van Palembang
weduw: met Anna Elizabeth
van den Heuvel, van Cabo de
Goede Hoop, jonge dogter.

page 76

1754
Naamen der persoonen, die zig ('in den egt begeeven hebben')

Den 15 Decemb:
Claas Coetser, van Krivits,
burger alhier, jongman; met
Magdalena Gerritsz van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.


  • Hits: 5988

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions