Skip to main content

Cape Town Marriages 1755

page 77

1755
('Naamen der persoonen, die zig') in den egt begeeven hebben

Den 19 Januarij
Jacobus Johannes le Bour van Cabo de Goede Hoope
burger alhier, jongman, met Johanna van den Bergh
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter alhier.

Den 9 Februarius
Hendrik Abraham Moller, van Cabo de Goede Hoope
burger alhier, jongman, met Gesina Regina
Cloppenburg van Cabo de Goede Hoop voorn:t jonge dogter.

Den 16 Februarius
Jan Fredrik Paulman, van Altona smit in de ed:
comp:s dienst, jongman, met Helena
Cornelia de Vries, van Cabo de Goede Hoop.

Den 16 Maart
Hans Harmensz van Lubeek schipper in dienst der e: comp:
weduwenaar, met Johanna Staverinus van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 23 Maart
Johan Willem Muntz van Dousburg, leutenant ter zee
in dienst der ed: comp: jongman, met Isabella Louisa
van der Swijn, van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 30 Maart
den eerw: heer Johannes Werndleij van Lingen, bedienaar
des Goddelijken woords, jongman, met mejuffrouw
Petronella van Rheede van Oudshoorn van Es jonge dogter.

Den 30 Maart
Abraham Wannenburg van Amsterdam, burger alhier
jongman, met Engela Eversdijk van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 13 April
Cornelis Goudberg van Enkhuijsen, adsistent in dienst
der e: comp: jongman, met Geertruijd Elisabeth
Schrijver van Amsteldam, wed:e van wijlen Andreas de Haan.

Den 20 April
Pieter Thomas van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Elisabeth Buijs van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

page 78

1755
Naamen der persoonen, die zig ('in den echt begeeven hebben')

Den 27
Cornelis van Swanenburg van Zirkzee (sic),
kapiteijn ter zee in dienst der e: comp:
jongman, met Magdalena Chrijtsmar van Cabo de Goede Hoop
wed:we wijlen den onderkoopman Willem van Kerkhof.

Den 27 April
Paul Johannes Heijns, van Cabo de Goede Hoop, burger alhier
jongman, met Dina van Deventer van Cabo de Goede Hoope
wed:we van wijlen Jochem Eims.

Den 11 May
is alhier getrouwt Caspar
Erhard Wilhelm Trautman
van Reijns-dorff, burger
alhier, jongman; met
Johanna Magdalena
Robbers, van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 25 Maij
is alhier getrouwt Bartho-
lomeus Bos van Rotterdam,
derde-meester in 's e: comp:
hospitaal alhier, jongman;
met Gijsberta Wittmond
van Cabo de Goede Hoop,
wed:e wijlen den burger
Christiaan Steen.

Den 22 Juni
is alhier getrouwt Jacobus Bruijns
van Cabo de Goede Hoop, burger alhier
jongman, met Louisa Ade Haan
van Cabo voornm: jonge dogter.

Den 28 September
is alhier getrouwt Carel Fredrik Geere, van
Hamburg, burger alhier jongman, met Anna
Maria le Roex van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 29 Junij
is alhier getrouwt Lanbertus
van der Poel, van Cabo de Goede Hoop,
burger alhier, jongman, met
Maria Elisabeth van Staden, van Cabo voorn:
jonge dogter.

Den 29 dito
is alhier getrouwt Andries Keytel van Oosthaven,
burger alhier jongman met Anna van der Schijff
/Schijff, van Cabo jonge dogter/ (on page 79)

page 79

1755
('Naamen der persoonen, die zig') in den echt begeeven hebben

Den 28 September
Is alhier getrouwt, Jan Michiel Dienart, van
Nieuwstadt aan de Oorle, burger alhier jongman,
met Aletta Weck van Cabo de Goede hoop
jonge dogter.

Den 2 October
is alhier getrouwt Sirke Jansz van Nieuwstadt
Geuns, soldaat in dienst der e: comp: jongman,
met Catharina Buijs van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 5 October
is alhier getrouwt Govert Franke van Am-
steldam, matroos in dienst der e: comp: jongman
met Maria Pera van de Caap, wed: wijlen den
vreij swart Cobus Adamsz.

Den 12 October
is alhier getrouwt Andries Sesselaar van
canton Bern burger alhier weduwenaar, met
Claara Dirksz van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 12 October
is alhier getrouwt Johannes Broun Olleckers
van Rens-burg, burger alhier [jongman] weduwe-
naar, met Johanna Jonker van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 19 dito
is alhier getrouwt Johan-
nes Hermanus Redeling-
huijs, van Den Ham,
burger alhier, jongman,
met Johanna Hermina
de Vries van Cabo de
Goede Hoop, jonge dogter.

Den 19 dito
is alhier getrouwt Jacobus
Langeveld, van Cabo de
Goede Hoop, burger
alhier, weduwenaar;
met Magdalena Rebecka
Schot, van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 19 dito
Pieter Matthijs Pietersz
van Bavaria, weduwe-
naar, met Johanna
Christina Waat, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

page 80

1755
Naamen der persoonen, die zig ('in den echt begeeven hebben')

Den 26 October
is alhier getrouwt Larens
Cornelisz van Coppenhagen,
constapel in dienst der e: comp:
jongman; met Johanna
[Goosen], van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 26 dito
is alhier getrouwt Johannes
Willem Jansz: van Cabo de Goede
Hoop, burger alhier, jongman;
met Louisa Smit van Cabo
de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 2 November
is alhier getrouwt Jan Martin
Geisinger, van Weijnheim, burger
alhier, weduwenaar; met
Christina Maria Martensz: van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 9 Novemb:
is alhier getrouwt Johannes Reijnhold,
van Hessen Cassel, koksmaat in
's comp: hospitaal alhier, jongman;
met Johanna Muller, van Cabo
de Goede Hoop, wed:w wijlen Jacobus
van Bochem.

Den 23 Novemb:
is alhier getrouwt Jan Serrurier,
van Hanau, burger weesm:r alhier,
weduwenaar met Geertruijdt
van Rheenen, van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 23 dito
is alhier getrouwt Dirk Weijdenaar
van Nimweegen, oudt burger-com,
missaris alhier, weduwenaar, met
Aletta Susanna Eksteen, van
Cabo de Goede Hoop, weduwe wijlen
den boekhouder Reijno Berthauld.

page 81

1755
('Naamen der persoonen, die zig') in den echt begeeven hebben

Den 23 dito
is alhier getrouwt Jan Hendrik
Cruger, van Hamburg, burger alhier
weduwenaar met Johanna Catharina
Hertog van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 23 dito
is alhier getrouwt Pieter Malet
van Amsterdam, burger alhier,
weduwenaar met Catharina
Bruijns van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 23 dito
is alhier getrouwt Johannes
van Beelen van Cabo de Goede Hoop
burger alhier, weduwenaar met
Francina Elisabeth Alje, van
Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 30 Nov:
is alhier getrouwt Andries Meijer
van Dantzig, burger alhier jongman;
met Elisabeth Rebecca van
Bengalen, vrijgegeveeven lijf eijgen.

Den 30 dito
is alhier getrouwt Marthinus
Goedhard van Cabo de Goede Hoop,
burger alhier, jongman; met
Johanna Maria van der Schijff, van
Cabo voorn: jonge dogter.

Den 7 Decemb:
is alhier getrouwt Johan
Lodewijk Heller van Bronswijk,
burger alhier jongman; met
Christina Abrahamsz van de
Caab, vrijgegeeven lijf eijgen.

Den 14 Decemb:
is alhier getrouwt Jan Willem
Hurter, van Over Caspel baas ind:
comp: thuijn Rustenburg, jongman;
met Barbara Hoek van Cabo de
Goede Hoop, jonge dogter.

page 82

1755
Naamen der perzoonen, die zig ('in den egt hebben begeeven')

Den 14 Decemb:
is alhier getrouwt mr: Jan
Anthonij Thierens van Tagal,
onderkoopman in dienst der e:
comp:, jongman; met juff:w
Cornelia van Reede van
Oudshoorn, van 's-Hertogenbosch,
jonge dogter.

Den 21 Decemb:
is alhier getrouwt Roeloff Andries
Zuijdhoff, van Groningen burger [...duw]; met
Lasiija Buijs van Cabo de Goede
Hoop, wed: wijlen Laurens Batsen.

Den 21 dito
is alhier getrouwt Johannes Verleë
van Rotterdam, burger alhier, jong-
man; met Maria van Wielingh,
van Cabo de Goede Hoop, wed:w wijlen
Johannes Hofman.

Den 28 Decemb:
is alhier getrouwt Karel Hendrik
Rusthoek van 's-Gravenhage,
onderkoopman in dienst der e:
comp: jongman, met Jacomina
Schas van 's-Gravenhage, weduw:
wijlen den oud-schepen der stad
Batavia Hendrik Rijdon.
<in huijs getrouwt wegens gebrek van de bruijds oude 64 jaren>

Den 28 dito
is alhier getrouwt mr: Jasper
Westpalm van Batavia,
onderkoopman in dienst der e: comp:
weduwenaar; met Christina Leij,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

page 83

1755
('Naamen der perzoonen, die zig') in den echt hebben begeeven

Den 28 dito
is alhier getrouwt Bartholo-
meus Bosch, van Rotterdam,
ondermeester in 's e: comp:
hospitaal alhier, weduwenaar;
met Maria Wilhelmina
Smuts, van Cabo de Goede
Hoop, wed:e Jacobus Oelofse.

Den 28 dito
is alhier getrouwt Jan Nicolaas
Beerendts, van Oldenburg,
burger alhier weduwenaar;
met Maria Elisabeth de Jonge,
van Cabo de Goede Hoop, jonge
dogter.

 

  • Hits: 6522

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions