Skip to main content

Cape Town Marriages 1756

page 84

1756
Naamen der perzoonen, die zig ('in den egt hebben begeeven')

Den 18 January
is alhier getrouwt Paul Theijssen
van Scheunenberg, burger alhier
weduwenaar; met Aaltje
Visagie van Cabo de Goede Hoop,
weduwe wijlen Gerrit Roos.

Den 18 dito
is alhier getrouwt Daniel Rood,
van de Hooge Swaluwe, burger
alhier weduwenaar; met
Johanna Christina Robbertz,
van Cabo de Goede Hoop, weduwe
van Jacobus Hegter.

Den 25 Jan:
is alhier getrouwt Melchior
Rus, van Hellen, baas smit in
dienst der edl: compag: jongman;
met Catharina Cornelissen
van Cabo de Goede Hoop, weduwe
wijlen Adolph Burger.

Den 25 dito
is alhier getrouwt Barend
Pietersz, van Amsterdam,
burger alhier, weduwenaar;
met Neeltje Maria Smuts, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 25 dito
is alhier getrouwt Jan Chris-
toffel Flek, van Hanau,
burger alhier, wed: met
Maria Magdalena Rasp,
van Cabo de Goede Hoop, wed:
wijlen Dirk Ruijg-rok.

Den 25 dito
is alhier getrouwt Jochem
Bont-feld, van Holsteijn,
soldaat in dienst der e: comp:
jongman; met Susanna Pietersz
van Cabo voorn: jonge dogter.

page 85

1756
('Naamen der perzoonen, die zig') in den egt hebben begeeven

Den 1 Febr:
is alhier getrouwt Jan Valentijn
Ekkert, van Maagdenburg, cipier
in dienst der e: comp: weduwenaar;
met Anna Schaap, van Amsterdam,
weduw: wijlen Matthijs de Koning.

Den 8 Febr:
is alhier getrouwt Johannes van der Sluis van
Amsterdam, assistend en gewezene secunde
te Pattena, jongman met Johanna Alberta
Cloppenburg van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 8 dito
is alhier getrouwt Joachim Johan Lodewijk Wernich
van Cabo de Goede Hoop burger commisaris alhier
weduwenaar met Johanna Sophia Beck van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 8 dito
Johannes Knockers van Nimwegen, assistent
in dienst der e: comp: jongman, met Catharina
Krijnouw van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 8 dito
Diderik Wilhelmij van Stokholm, burger
alhier, weduwenaar met Catharina Maria Bock
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 15 Febr:
is alhier getrouwt Just. Ludolph Immelman
van Grasdorf, vaandrig in dienst der e: comp:
jongman; met Sara Christina van Steenwijk
van de Loosdregt, wed:we wijlen den eerw: predicant
Eduard Arendz:

Den 15 dito
Petrus Johannes de Wit van Cabo de Goede
Hoop burger weesmeester alhier, weduwenaar,
met Aletta Jacoba Blankenberg van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 15 dito
Daniel Scheg van Friedeberg, zoldaat in dienst
der e: comp: weduwenaar, met Maria van
de Caab, vrijgegevene lijfeijgene.

page 86

1756
Naamen der personen, die zig ('in den egt begeven hebben')

Den 15 Febr:
Claas Koert van Mekelenburg, burger
alhier, weduwenaar; met Helena Jonas
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 22 Febr:
Johan Godlieb Crause van Tilsit, burger
alhier, jongman met Johanna Elizabeth
Cuijletz van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 22 dito
Borehard Riegener van Groosen Langheim,
burger alhier weduwenaar, met Maria
van Deventer, van Cabo de Goede Hoop,
wed:we wijlen Jan Hend:k Combrink.

Den 29 Febr:
Johannes van Cittert van Elburg, oud
opperchirurgijn der e: comp: weduwenaar,
met Maria Colijn van Cabo de Goede Hoop
wed:we wijlen Nicolaas Mulder.

Den 14 Maart
Simon Plaagman van Golberg, bur-
ger alhier, weduwenaar, met Helena
Jansz: van de Caab, vrijgegevene lijfeigene.

Den 14 dito
Christoffel Groenewald van Cabo, burger
aan Stellenbosch weduwenaar, met Elizabeth
Minnaar van Cabo voornt: wed:we
Jacobus Fourij.

Den 14 dito
Casparus Bester van Cabo, burger alhier
met Maria Elizabeth Swart van Cabo
de Goede Hoop, wed:we Pieterssen.

Den 21 Maart
Cornelis de Leeuw van Amsterdam, gezag-
hebber op den hier permanente hoeker, De Hector,
met Jacoba de Waal van Cabo de Goede Hoop,
wed:we wijlen A. Munnik.

page 87

1756
('Naamen der personen, die zig') in den egt begeven hebben

Den 21 Maart
Johan Frederik Henop van Kruijtsnach,
burger alhier, jongman, met Helena Feijt
van Cabo de Goede Hoop, wed:we wijlen Nicolaas
Lodewijk Faasen.

Den 21 dito
Pieter del Port van Cabo de Goede Hoop,
burger aan Drakensteijn, jongman, met
Margaretha Schreuder van Cabo, wed:we Willem
Beijer.

Den 21 dito
Arnoldus Vosloo van Cabo de Goede Hoop, met
Anna Catharina Cauter, jonge dogter.

Den 28 Maart
Hendrik Ernst Kerkhoff van Randsveld
zoldaat in dienst der e: comp: weduwenaar
met Maria Luijt van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

Den 11 April
Johan George Frik van Hessen Cassel, burger
alhier, jongman, met Florentina van de Caab
vrijgegeve lijfeijgene.

Den 18 April
Johannes de Waal van Amsterdam,
burger alhier weduwenaar, met Hendrina
Johanna Frappé van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 25 April
Fredrik Ferdinand Fleischman van Noor-
wegen, burger alhier, jongman met Christina
Pietersz: van de Caab, vrijgegeve lijfeijgene.

Den 2 Meij
Willem Engels van Cabo de Goede Hoop, burger
alhier, jongman, met Elizabeth Hector van
Cabo wed:we Booijens Claasz:

page 88

1756
Naamen der perzoonen, die sig ('in den egt begeeven hebben')

Den 9 Maij
is alhier getrouwt Hendrik Fehrsen,
van Sinte Margaretha, burger alhier
wed:r met Anna Catharina
Blankenberg, van Cabo de Goede Hoop,
wed:w wijlen den burger Alexander
de Kok.

Den 9 dito
is alhier getrouwt Paulus Beek
van Stettien duijkelaar der e: comp:
wed:r met Maria Elisabeth
Meijer, van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 23 Maij
is alhier getrouwt Johan Hendrik
Baumeester van Hattingen
burger alhier jongman; met
Johanna Geertruijd Verbeek, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 30 Maij
is alhier getrouwt Hendrik
Bartholomeus Kraus, van Keulen
aan den Rhijn, burger alhier jongman;
met Johanna Magdalena Smal,
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 30 dito
Christoffel Danielsz, van Cabo de
Goede Hoop, burger alhier jongman;
met Cornelia Pietersz: van Cabo
de Goede Hoop.

Den 6 Junij
is alhier getrouwt Jan Willem Wilken,
van Lunenburg, burger alhier,
wed:r met Anna Susanna
Weppener, van Cabo de Goede Hoop
jonge dogter.

page 89

1756
('Naamen der perzoonen, die sig') in den egt begeeven hebben

Den 6 Junij
is alhier getrouwt Pieter van Benga-
len wed:r met Helena van de Kust
beijde vrijgegeevene lijfeijgenen.

Den 6 dito
Barend van Batavia wed:r met
Eva van Bengalen, beijde vrijgegevene
lijff eijgenen.

Den 13 Junij
is alhier getrouwt Jan Joost
Steijnberg, van Nieder-aula in
Hessen, burger alhier, weduwenaar;
met Johanna Christina van der
Swijn, van Cabo de Goede Hoop, jonge
dogter.

Den 20 Junij
is getrouwt Johannes van der
Poel, van Cabo de Goede Hoop,
burger alhier jongman; met
Neeltje Sophia Meijburg, van
Cabo voorn: jonge dogter.

Den 20 dito
getrouwt Johannes Willem van
Bengalen, vrijgegeeven lijff-eijgen
met Jacoba van Ceijlon, wed:w
Jacobs.

Den 27 Junij
is alhier getrouwt Johannes Jacobus
Doeksteen van Magdeburg
's heeren geweldiger alhier wed:w
met Cornelia Elisabeth Lampregt
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 27 dito
Isaac Sultania van Batavia,
burger alhier wedu:w met Sophia
Wormer van Cabo de Goede Hoop
weedu:w wijlen Lammert Ackerman.

page 90

1756
Naamen der persoonen, die sig ('in den egt hebben begeeven')

Den 2 Julij
is alhier getrouwt Gijsbert
Rogiers van Cabo de Goede
Hoop, burger-luijtenant
wedu:w; met Johanna
Sophia van der Poel, van
Cabo de Goede Hoop jonge
dogter.

Den 4 dito
Johan David Storm, van
Allendorf, adsistent in
dienst der edl: compagnie, jongman
met Elisabeth Posthumus,
van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 4 dito
Johannes Jacobus Warnick
van Grose Glogau, schrijver
in 't comp: slaven logie, jong man
met Catharina Magdalena
Verbeek, van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.

Den 4 dito
Maximiliaan Hendrik
Muller, van Hallupiene (sic), jongman
soldaat; met Catharina
Borgers, van Cabo voorn:t
jonge dogter.

Den 11 Julij
is alhier Hendrik Abraham
Möller, van Cabo de Goede
Hoop, oudt burger vaandrig
alhier, wed:r met Maria
Catharina Best-bier
van Cabo voorn:t jonge dogter.

Den 11 dito
is alhier getrouwt Tobias
Christiaan Rönnenkamp
van Hamburg, adsistent
in dienst der edl: comp:
(cont. on page 91)

page 91

1756
('Naamen der persoonen, die sig') in den egt hebben begeeven

(cont. from page 90)
der e: comp: jongman; met
Christina Hoffman, van Cabo
de Goede Hoop jonge dogter.

Den 18 Julij
is alhier getrouwt Tobias Jan de Vlamingh
van Cabo de Goede Hoop, adsistent
in dienst der e: comp: jongman;
met Elisabeth van Es, van Cabo
voorn:t jonge dogter.

Den 25 Julij
is alhier getrouwt Carel Albregt
Haupt, van Berleijn, adsistent in
dienst der e: comp: jongman; met
Engela Christina [Pfeijl], van
Cabo de Goede hoop, jonge dogter.

Den 1 Augustus
is alhier getrouwt Boudewijn Verselewel
Faure van Dendermonde, onder
koopman in dienst der e: comp: jongman;
met Elisabeth Johanna van
Schoor, van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 1 dito
Nicolaas Leij junior, van Cabo de
Goede Hoop, adsistent in dienst der
e: comp: jongman; met Johanna
Geertruijd van der Lith, van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 8 Aug:
Johan Jacob Schreuder van Hessen Cassel
burger alhier met Maria van Laar, van Cabo
jonge dogter.

page 92

1756
Naamen der personen, die zig ('in den egten-staat begeven hebben')

Den 15 Aug:
Lucas Hector van Cabo, burger alhier, weduwe-
naar, met Catharina Apollonia Heems van
Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 15 dito
Abraham Pietersz van Batavia, vrij zwart
alhier, jongman, met Magdalena Beerendz
van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 22 Aug:
Karel Joseph Kock van Fredrikshuizen, burger
alhier jongman, met Sophia Brits, van Cabo,
wed:we Jan Karstens.

Den 22 dito
Johan Hendrik Eckart van Lieburg, zoldaat
in dienst der e: comp: jongman met Johanna
Sophia Thomasz: van Cabo, jonge dogter.

Den 29 Aug:
Frederik Sigismund Modeman, van Berenburg,
zoldaat in dienst der e: comp: jongman, met
Anna Catharina Berthold, van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 5 Sept:br
de eerw: Henricus Croonenburg, van Delft,
bedienaar des Goddlijken woords alhier, weduwenaar,
met mejuff:w Margaretha Cornelia Heijning van Cabo
de Goede Hoop, jonge dogter.

Den 5 dito
Hermannus van Wielligh, van Cabo, adjudant
der burger cavallerij, weduwenaar, met Martha
Bertholda Verbeek van Cabo voornt: jonge dogter.

Den 5 dito
David van Amboina, vrijgegeven lijfeijgen,
met Christina van Persi, wed:we van Frans Hendrik
Mark.

Den 12 Sep:br
Pieter Coningh van 's-Gravenhagen, luitenant
militair in dienst der e: comp: weduwenaar, met
Maria Elizabeth Wiltens van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 10 Octob:r
Christiaan Fredrik Herbst van Koningsbergen,
koperslager in dienst der e: comp: jongman, met
Catharina Stolts van Cabo, jonge dogter.

page 93

1756
('Naamen der personen, die zig') in den egten-staat begeven hebben

Den 10 Octob:r
Ernst Klijnsmit van Vrelle, vlaggeman in
dienst der e: comp: jongman, met Johanna Petronella
van Cabo de Goede Hoop.

Den 10 Octob:r
Joseph Barend Elsen van Paterborn, burger
alhier, weduwenaar met Mickael van Cabo de
Goede Hoop, wed:we Paul Danielsze.
(it is unclear whether Mikael is the bride's name or surname or an error for 'Abikael' read from the original marriage note. From previous records she appears to be Abigaël van de Caap, married to Paul Danielsz in 1749)

Den 7 November
Gottfried Chrisitaan Ziedeman, van
Odensee sold:t in dienst der e: comp:
jongman; met Margaretha van
Granen, van Cabo de Goede Hoop,
jonge dogter.

Den 19 Novem:br
Francois de Nicker, van Cabo
de Goede Hoop, burger alhier
wed:w met Magdalena
Jourdaan, van Cabo voorn:t
jonge dogter.

Den 21 Novb:r
Hendrik Thomasz van Holstijn, wagenrijder
in dienst der e: comp: jongman, met Helena
van Rooijen, van Cabo, wed:we wijlen den burger
Jacobus Wolters.

Den 21 dito
Pieter Greef van Tonningen, burger alhier,
weduwenaar met Wilhelmina Berkman van
Cabo, wed:we wijlen den burger Cornelis Goosen.

Den 28 Novb:r
Frans Jurgen Lamp van Hildesheijm
burger alhier jongman; met Hendrina
van de Caab, vrij gegeeven lijf eijgen.

Den 12 Decemb:
Fredrik Jansze van Cabo de Goede Hoop,
burger alhier, jongman met
Aurora Bruijs mede van de Caab,
vrijgegeeven lijf eijgen.

page 94

1756
Naamen der perzoonen, die sig ('sig in den egten-staat hebben begeeven')

Den 19 Decemb:
Christiaan Paulsen van Hoesum
baas-kuijper in dienst der e: comp:
jongman; met Maria van der Schelde,
van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

Den 19 dito
Andries Dreijer van Cabo de Goede Hoop,
soldaat in dienst der e: comp: jongman;
met Catharina Magdalena Jansz,
van Cabo voorn:t jonge dogter.

Den 19 dito
Christiaan Roelofsz: van [Larwig],
burger alhier jongman; met
Petronella van de Caab.

Den 24 Decemb:
Johannes Schmith van
Grimberge, burger alhier
wed:w met Elsje van der
Merwe van Cabo de Goede
Hoop, jonge dogter.
<in huijs getrouwt wegens siekte van de bruijdt>

page 95

1756
('Naamen der perzonen, die sig') sig in den egten-staat hebben begeeven

This page is left blank and the marriage register ends here.

 

  • Hits: 7622

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions