Skip to main content

Cape Town Marriages 1769

 

Page 34

1769

Den 1 Januarij
Joseph Matthijs, van Leuven, Zoldaat, Jongman
met Maria Dorothea Scharenberg, van de Caab

Den 15 Januarij
Johannes Andries Bam van de Caab, Burger
alhier; met Johanna Magdalena Spiege-
lenberg van Cabo voornt:

Den 5 Februarij
Jan Jacobus Nielson van de Caab, Burger
alhier, Jongman; met Johanna Elisabeth
Pieterse, mede van de Caab, Jonge Dogter

Den 12 Februarij
Johan Christoffel Godlib, van Zwartburg,
Baashout-capper in dienst der E: Comp:,
Jongman; met Gesina Maartens,
van Cabo de Goede Hoop, wed:w wijlen
Salomon Bosch

Den 26 Februarij
Johan Peter Wagener, van Ekersbagh, Burger
alhier, Jongman; met Maria de Weege,
van Cabo, Wed:w van den medeburger Carel
Fred:k Pitzer

Den 12 Maart
Johannes Nicolaas Colijn, van Cabo de Goede
Hoop, Burger alhier, Jongman; met Maria
Anna Auret, van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 12 Maart
Nicolaas Maurits van Stade, van Cabo
de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman;
met Sara Margaretha Olofse van
Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 19 Maart
Christiaan Stensz van de Caab,
met Johanna Sophia Maria Fatima,
mede van de Caab

Den 19 Maart
Henrikus Kraukhamer, van Keulen,
Baas Klippenbreeker in dienst der E: Comp:
Jongman, met Hendrina Magdalena van
de Caab

Den 19 Maart
Paulus Janssen, van Groninge, Burger alhier,
Jongman; met Johanna Wilkens, van
Cabo de Goede Hoop, Wed:w van Jacobus Adriaansz


Page 35

1769

Den 16 April
Frans Bastiaanse van de Caap, met Rachel mede van de Caap

Den 23 April
Johannis Matthias Bletterman, van Cabo de Goede Hoop, Corporaal
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Geertruijda Catharina Schott mede van de Caap,
Jonge Dogter

Den 30 April
Johannes Siebert, van Helmershausen in Hessen, Burger alhier, Jongman
met Alida Ruijve van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 18 Junij
Christiaan Philip van Heijden, van Gashove, Lieutenant in dienst der Ed:
Comp:, Wed:r met Johanna Albertha Cloppenburgh van Cabo, Wed:w van Johannes van der Sluis

Engelbertus Felix, van Middelburg, Burger alhier, Jongman met Rosina Davids van de Caab

Den 2 Julij
Johan Michiel Junk, van Furveld, Burger alhier, Wed:r met Magdalena
Jacoba Biel van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 16 Julij
Frans Jurgens van de Caap, Burger alhier, Jongman met
Rosina Florentina Simons mede van de Caap, Jonge Dogter

Den 30 Julij
Jacob Gravenstein, van Klein Omstad, Burger alhier, Jongman, met
Sophia van de Caap, vrijgegevene lijfeijgene

Den 6 Augustus
Marthinus Theunisze, van Maastrigt, Soldaat in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Anna Maria Laurensz van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 Augustus
Jan Suurhoff, van Bremen, Matroos in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Anna Dirksen van de Caap , Jonge Dogter

Den 27 Augustus
Gideon Carsten, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met
Maria Dorothea van Wijk van Cabo voornoemd,Jonge Dogter

Den 10 September
Jan van Ceilon met Elisabeth van Macassar

Den 15 October
Louis Fourie, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan
Stellenbosch, Jongman; met Wilhelmina Geertruijda
Modeman, van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 22 October
Jurgen Wolfgang Spengler, van Budingen in het Graafschap
Isenburg, Burger alhier, Wed:r met Johanna Mostert,
van Cabo de Goede Hoop, Wed: wijlen den burger Nicolaas
Meijboom

Den 6 November
Abraham Palingh, van 't Eijland Mauritius, Bode
van den Ed: Agtb:r Raad van Politie alhier, Weduwnaar,
met Elisabeth de Waal, van Cabo de Goede Hoop,
Wed:w wijlen den oud Heem-Raad, Stephanus Grove

Den 10 Decemb:r
Caspar Hoffman, van Gerschfeld, Cuijper in dienst
van d' E: Comp:, Jongman, met Anna Elisabeth
Hartwich, van Cabo de Goede Hoop, Wed:u wijlen den adsistent
Lodewijk Boppe

Den 10 Decemb:r
Johan Michiel Hoeber, van Heijdelberg, Soldaat in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Johanna Bartina
Keepers, van Cabo, Wed:w Denijs Aljé


Getrouwt in dit jaar 27 paar

 

  • Hits: 5237

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions