Skip to main content

Cape Town Marriages 1770

 

Page 36

1770

Den 28 Januarij
Christiaan Esselbrugge van Dordregt, Opper Chrurgijn
van 't aanwesent retour schip 't Huis de Bijweg, Jongman
met Johanna Catharina Vermaak van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 28 Januarij
Godfried Koch van Anhalt Cöthen, Soldaat in dienst der E: Comp:
Jongman, met Rachel van de Caab

Den 4 Februarij
D' E' Heer Hendrik van Prehn, van Cabo de Goede Hoop, Major
en Hooft van 's Comp: militie alhier, Jongman,met Catharina Maria
Kirsten van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 18 Maart
Cornelis Jacobusz van Batavia met Maria Christina van Batavia

Den 8 April
Cornelis van Citters de jonge, van Middelburg, Lieutenant ter zee ten dienste
van den Staat der Vereenigde Nederlanden, resortierende onder het Edelmogende
Collegie der Admiraliteijt in Zeeland, Jongman, met
Juffrouw Maria Hester Cloppenburg van Amsterdam, Jonge Dogter

Den 22 April
Jacobus Willem Blankenberg van Cabo de Goede Hoop, Adsistent in dienst der
E: Comp: Jongman, met
Jacomina Elisabeth Schols mede van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 27 Meij
Johannes Smit van Lintz in Oostenrijk, Burger alhier, Jongman, met
Johanna Elisabeth Courts van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 3 Junij
Hendrik le Sueur van Cabo de Goede Hoop, Doctor Medicinæ, Jongman met
Dorothea Elisabeth Scheller van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 3 Junij
Johan Anthon Adolph Betger van Ditmar, Soldaat in dienst der E: Comp:, Jongman
met Maria Magdalena a de Haan van Cabo de Goede Hoop, Weduwe van den
burger Dirk Hendrik Mos

Den 3 Junij
Den Jan Adriaan van Batavia met Geertruij van de Caap, beide vrijgegeven
lijfeigene

Den 17 Junij
Gerrit Schierhout van Amsterdam, Constapel in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Johanna Aletta Cromhout van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den derden chirurgijn
Johan Hendrik Merklijn

Den 24 Junij
Augustus Wilhelm Gnade van Ditmold, Zoldaat in dienst der E: Comp:, Jongman met
Hendrina Catharina Coetsè van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 24 Junij
Ferdinand Augustus Kehler van Vlissinge bij Maagdenburg, Burger alhier, Jongman met
Elisabeth Dirkje Zeeman van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 1 Julij
Carel Friedrich Reijmers van Naumberg aan de Sale, Burger alhier, Jongman met
Sara Cuylets van de Caap, vrijgegevene lijfeigene

Den 1 Julij
Daniel Fredrik Lehman, van Berlijn, Burger
alhier, Jongman; met Susanna Flek, van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 15 Julij
Johannes Christiaan, van de Cust; met Johanna
Judith, van Nagepatnam, Beijde vrijgegevene lijfeijgene

Den 29 Julij
Hendrik Pesch, van Bergen op den Zoom, Adsistent in
dienst der E: Comp:, Jongman; met Johanna Apolonia
Kuijlets van Cabo de Goede Hoop


Page 37

1770

Den 29 Julij
Jan Maurits Buijk, van Eden in 't Graafschap Lippe,
Burger alhier, Jongman; met Maria Margaretha
Kemerling van Cabo de Goede Hoop, Wed:w wijlen den
burger Johan Jochem Reichheer

Den 5 Augustus
Hendrik Oostwald Eksteen, van Cabo de Goede Hoop,
Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman; met Magdalena
Jacoba Marik, van Cabo voorn:d Jonge Dogter

Den 26 Augustus
Hendrik Oostwald Laubscher, van Cabo de Goede Hoop, Burger-
Cornet aan Stellenbosch, Jongman; met Susanna van
Breda van Cabo voormeld, Jonge Dogter

Den 26 d:to (Augustus)
Amand Joseph Mairetse, van Mamignes, Burger alhier,
met Johanna Helena Smith, van de Caab

Den 9 Septemb:
Hendrik Harmensz Bos, van Windschooten, Burger alhier,
Jongman; met Maria Magdalena Rode,van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 16 Septemb:
Pieter Langenau, van Dantzig, Bootsmanmaat in
dienst der E: Comp:, Jongman; met Catharina
Steenbergen van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 16 d:to (Septemb:)
Johannes Jansen, van Bengalen, att:s in Comp:s dienst,
Weduwenaar; met Dorothea van Ceijlon, Vrijgegevene
lijf-eijge

Den 23 Septemb:
Abraham Chiron, van Frankfort aan de Main, Adsistent
in dienst der Comp:, Jongman; met Maria Philipine
Roger, van Sedan in Champagne, Jonge Dogter

Den 23 d:to (Septemb:)
Johan Otto Uslar, van Hanover, Meester Stalknegt
in Comp:s dienst alhier, Jongman; met Catharina
van Hoorn, van Cabo de Goede Hoop, Wed:w wijlen Nicolaas
Bas

Den 23 d:to (Septemb:)
Georg Wanner, van Sleitham in 't Canton Schafhaussen,
Zoldaat in dienst der Comp:, Jongman; met Magdalena
Johanna van de Caab, Vrijgegevene lijf-eijge

Den 30 September
Johan David Warnek, van Spangenberg, Vaandrig in 's E: Comp:s
dienst alhier, Jongman; met Abigael Catharina de Wit,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 30 d:to (September)
Jacobus Johannes Zwarts Pietersz:, van Cabo de Goede Hoop,
Burger aan Stellenbosch, Wed:r met Johanna Elisabeth
Human van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 30 d:to (September)
Johannes Smook, van Lichten-Felst, Burger alhier,
Jongman, met Johanna Magdalena van de Caab,
Vrijgegevene lijf-eijgen


Page 38

1770

Den 28 October
Johannes Jacobus Mostert van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Jongman, met Maria Adriana Kok van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 28 October
Anthonij de Wege, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Swellendam, Jong-
man, met Anna Elizabeth Tessener van Cabo voornt.

Den 4 Nov:
David Benjamin d'Aillij, van Cabo de Goede Hoop, Boekhouder
van 's Comp: slagthuis, Jongman, met Jannetje Mostert van Cabo
voornt: Jonge Dogter

Den 11 Nov:
Anthonij Meegel, van Abenheim in de Paltz, Sergeant in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Petronella Jacoba de Necker van Cabo de Goede
Hoop Wed:w wijlen den burger Joh:s Victor Elders

Den 11 Nov:
Salomon Salomonsz van de Caab, Burger alhier, Jongman met Johanna
de Wint mede van de Caab, Jonge Dogter

Den 25 Nov:
Hendrik Pieter Warnecke van Cabo de Goede Hoop, Boekhouder in
's Comp: dienst, Wed:r, met Susanna Meijer van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 2 Decemb:r
Batholomeus van de Capelle, van Middelburg in Zeeland, Jongman
met Elizabeth Catharina Bergh, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 9 Decemb:r
Jacobus van Laar, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier, Jongman met
Johanna Colijn van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 9 Decemb:r
Abraham Duvinage, van Stettijn Burger alhier, Jongman met
Elsabe Magdalena Hasse van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 30 Decemb:r
Henricus Jacobus Ekkard, van Cabo de Goede Hoop, Boekhouder van
's Comp: hospitaal alhier, Jongman, met Alida Mostert van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 30 Decemb:r
Franciscus Johannes Bestbier, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman,
met Anna Mostert van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 30 Decemb:r
Jan Billepaskua, van Venetien, Burger alhier, Jongman met Adriana
van Ventura van de Caab, Jonge Dogter

Den 30 Decemb:r
Jan Godfried Grabe, van Maagdeburg, Burger alhier, Jongman
met Magtelda Combring, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Getrouwt 43 paar

  • Hits: 6369

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions