Skip to main content

Cape Town Members 1665-1695

The first (extant) list of members of the congregation at the Cape was compiled by Pieter van der Stael in his departing letter to the Classis of Amsterdam while leaving the Cape for Batavia. This was his last report of activities concerning the church and spiritual welfare at the Cape, written after he and his family arrived in Batavia on 16 Nov 1663. The letter is dated 20 Jan 1664 and also contains a verbatim copy of a letter/statement made by his successor, Ernestus Back. The letter mentions the members as follows:

Die ledematen aen de Caap, bij mijnen tijt aldaer gelaten.
Joffvrou Marija Wagenaers de huisvrou van d'e: heer command:r Wagenaer.
Marija Verburgh, de schoondochter van d'e: heercommand:r Wagenaer.
Petronelle Does, de huisvrou van d'ondercoopman en tweede persoon, Abraham Gabbama.
Lijdia de Paep, de huisvrou van den fiskael en secretaris, Heindrick Lacus.
Jannetje Boiddois, de huisvrou van den dispensier, Joachim Blanck, nu tegenwoordigh voor opperhooft na Madagascar.
Pieter Everardt, vaendregh.
Heindrick Boom, regerende burger raet.
Annetje Booms, sijn huijsvrou.
Catharina Marija van Berchout
Elbert Dircxsz Diemer vrijburger
Christina Does, sijn huisvrou.
Jan Pietersz, van Dipmaersz, vrij lantbouwer
Beatricx Weijmans, sijn huijsvrou
Katharijna Kroons, de huijsvrou van Thomas Muller vrije Saldanha vaerder.
Jan Joannisz, van Harlinghen
Andries Andriesz, vander Quale, baes smidt
 
Sijn onder de e: comp:e en in haer cassa
berustende, soo als bij overgeleverde schriften
breeder is blijckende, soo hebbe ick desen
onderteickent op den 5:en Septemb:r a:o 1663
aen Cabo d'Boã Esperanse in 't Fort de Goede Hoope.
Pieter van der Stael
kranckbesoek:r

The list of members from the first church register begins here on page 61.
 
page 61
 
(No year is mentioned for the following entries, but is deduced as probably August 1665 - see introduction)
 
Naemen der communicanten
alhier bevonden waren
 
Joan Teiniersz                                  }
en Elisabeth Jans zijn huisvrouw. }    met att: vertrocken
 
Elbert Dirkzen Diemer,
met Christina Does zijne huisvrouw.
 
Joanna Boddijs, huisvrouw van Joachim Blank.  is vertrokken
 
Petronella Does, huisvrouw van Abraham Gabbama.  is vertrocken
 
[Maria Ausberbies, huisvrouw van Sacharias Wagenaar.]
 
Maria de Buquo[p], weduw wijlen Corn: Verburgh. vertrocken
 
Beatrix Wieman, huisvrouw van Joan Pieterzen.
 
Pieter van Klinkenbergh. j.m. overleden
 
Sandrina Jacobs, huisvrouw van Joannes Coone.
 
Lidia de Pape, huisvrouw van Henrik Lacus. vertrocken
 
Andries Andriessen. is zonder attestatie, om zijn [vregeclijk boen] vertrokken
 
Catharina Croons, huisvrouw van Tomas Christoffel Mulder. is overleden
 
Joan Pietersen
 

(from here on the page is divided into two columns)
 
Bij welke naderhand gevoeght zijn.
 
Abraham Schut en  -  vertrocken sonder attest:
Johanna Schut, zijne huisvrouw.  -  vert: met attest:
 
Pieter Dombaar j.m. vertrocken met attest: na Selon
 
Elisabeth van Arckel, j.d. vertrocken met attes:
 
Hendrick Lacus. vertrocken
 
Wilhemus Ludovicus Wiederhold. overleden
 
Johannes Georgius Levijn. is vertrokken
 
Joannes de Vos. is vertrokken
 
Joan Fontein. vertrokken
 
Jacob Jacobsen de Roij. vertrocken met att:
 
Adriaan Wils. met attest: vertocken
 
Joannes Trume. vertrokken
 
Gerrit Victor. met att: vertrocken
 
Joannes Coon.
 
Sebastiaan Macer de [Lethuchits]
 
Abraham Gabbema. vertrocken
 
Matthijs Janssen van Franckendaal
 
Zacharias Wagenaar. [vertroccken..]
 
Peter de Jonge. vertrocken
 
Simon Gerrebrantzen. vertrocken met att:
 
Jan Coenraad Visscher
 
(the second column starts here)
 
Grietje Gerrits
 
Thomas Marsults. met attest: vertrocken
 
Harman Ernst.
 
Hans Christoffel Snijder.
 
Claes Gerritse van Rhode. op Mauwrissius
 
Jan Martense de Waghdt
 
Neeltje Arents
 
Jacobus Granaet. vertr: met attest:
 
Geertruij Mentinghs [Rioleemo]
 
Govert Andriessen
 
[Jan Lodewyckse] vertrocken na Bat: 1667: 10 janu:
 
Wouter Cornelisse Mostert [van Ut:]
 
[Dugnstauns] van der Burgh. overleden
 
Matthijs Voskuyl. met attestatie vert:
 
Hans Jacob Duijser.
 
Johan [aden faben] van Heijde[...]
 
Jan de Bie. met attestatie vertrocken
 
Laurents Visscher.
 
Cornelis [...cerch]
 
[Jan Grof]
[en Grietje syn hv:]
 
page 62
 
(column 1)
 
Den heer commandeur Cornelius Quaelbergen,
Judith van den Boogaert sijn huysv:
vertrocken met att:
 
Styntie Gerrits }
Daniel Feckler } met att: vertrocken
 
Elisabeth Paeuw vertrocken met att:
 
Frans Gerritse Noorlander en
Neeltien Jacobs syn huijsvrouw
 
Anthoni en
Anike syn huysvrouw. overleden
 
[jong]
 
{May 1667  - date deduced, see introduction}
 
Daniel Nepffel j.g. vert:
 
Anna Romswinckel huyswrouw van Pieter van Klincken-bergh.
na Bat: vtrocken met attest:
 
Catharina de Vooght
 
Anna de Vooght
 
Annetjen Jans h.v: van Dirck Janz Smient. met attestatie
Dirck Janz Smient [vertrocken na Mauritius]
 
Mariecke de Helt. met att: vert:
 
Magriete Fransz Meekhoff hvr: van Hend: van Suerwaerden
 
Jan Israelsche van Berckeloo en syn huysv: [gestvee]
 
Hillitje Steedogh
 
Gerrit Pieterse van der Bijl
 
Andries Hansse [Geld-os] vert: met att:
 
Jan Janz Leer. vertrocken [met attest:] met att:
 
Samuel Scheerel. met attestatie  vert: met att:
 
Dirck Harmenz van Niuwkerck
 
Gerardus Goldsmit.           vert:           }
 
Gerrit Gerrits van Essendelft. vert:   } met att:
 
Angila
 
Catharina
 
Den heer com: Jacob Burgh-horst. vertrocken sonder attest:
 
Barent Dirckse van Amstrd: vert: met att:
 
Janitje Gerrids
 
Joan Bolten, school meester
 
Cornelis d' Cretzer vertrocken
 
Adrian van Braeckel
 
Jan Dirckz van 't Rintscheveen. met attest: vt:
 
Mattijs Coomans                     }
Catharina de Klerck syn h.v:  } met attest: vertrocken
 
Marijn Marijnsz de Wet
 
Elias Michaels [Thorbe].  na Bat: vertrocke met attest:
 
Jan Peetersz Wittebol
 
Jan Vet van Swartzer. met att: vert:
 
Abraham de Zeeuw
 
Steijtje Gerrids van den Tempel
 
Dirck Bos
 
Rijnier [Hoosëe] met attest: vertrocken
 
Guiljaem Wasson
 
Jochem Warnaer van [ter] [Kassel]
 
Alexander Blanck van Schafhousen uijt Switzerlant
 
(column 2)
 
Claes Jansz Knol met att: na Batavia vertrocken
 
Jan Janz [Braec] vertr: met att:
 
Anthonius d'Raaf overleden
 
Pieter van den Bergh. vertrocken
 
Den heer commandeur Pieter Hackius overleden
Alida Paats syn huysvr:
 
Johanna van Lingen j.d.
 
Aaltje Elberts j.d.
 
Hendrick Kruyt-dop
 
Joannes Pretorius
 
Hendrick van Suerwaarden
 
Hieronimus Kroes
 
Samuel Jacobz
 
Anthoni Gillesz van Bangale
 
Jacobus Lennep vert: met attest:
 
Joannes Valckenryck
 
Francoijs van Dalen
 
Jacob [Jacilen] van Venetien
 
Aureluis [Phrobeneus]  van Bazel met att: vertr:
 
Hans Rutchert Troost
 
Anthoni [Cophiri]. met att: vertrocken
 
Joan Holen en  -  overleden
Jacomijntje Backers sijn huijsvr:
 
Alexander Carpius en
Agnes Brentjes sijn huijsvr:  overleden
 
Anna Maria Roerscheij huijsvr: van luijtenant Bredenbach met att:
 
Hendrick Scheimer
 
Rudolph Ginter Wagenits
 
[xxxxxxxtoen]
 
Dedrick Putter
 
Joannes Appel
 
Paulus Pick  -  met att: vertrocken
 
Barent [Nijzli]
 
Bartholomeus Nanningh met attest: vertrocken
 
Lododwijck Fredrick[sen] met att: vertrocken
 
Daniel Froimanteau
 
Joan Dupre en
Catharina [Abels] sijn huijsvr:
 
Anneke [Fleecks] huijsv: Jan Jan Steen
 
Aagje Rijiks (sic) huijsvr: van Claas Jacobs Meldorp
 
Joannes Leuwensen  vertrocken met attest:
 
Jan Jansz van Kuijlenburgh
 
Barent Jans [Longers] vertrocken met attest:
 
Valentijn Mole
 
Matthijs Jacobs van Amesvoort  vertr: met att:
 
Hendrick Willemsz van Duijs-burgh
 
Philip Pake  met att: vertrocken
 
Hans Leendert [Slomph]
 
David Goldener
 
Dirck Jacobs Verhulst
 
Fijtje Dercks  met att: gekomen
 
[xxxx xxxxx] Jan Adriaansen  met attestatie verschenen [...]
 
Jan Dirckse  met attest gekomen
 
Den oppercoopman Albert van Breugel  met attes: gekomen [...]
 
Jan Pietersz van Meurs
 
Henrick van der Klimp  met att: verschenen  -  is vertrocken
 
Jacob Jansz van Schermer
 
Jan [B.eck]-holt van [Bremen] met att: vertrocken
 
Jan Klaasen van Ruijven                            }
Maria Torvelt syn huijsvr: en                    }
Maria van Ruijven, haar beijder dogter  } met att: gekomen - ver[trocken]
 
page 63
 
De heer governeur Ysbrant Goske
 
Joanna Does wed: wijlen den koopman Matheus Leenders
 
Joanna Leenders huijsvr: van den koopman Albert van Breugel
 
Elisabeth Leenders jonged:
 
Maria Franze Graal
 
Isabelle van Delft
 
Hans Fredric [Kickkeer]
 
Andries Andriesz
 
Pieter Lodewijcz
 
Tomas [Gaunisse] de Jonge met attest:
 
Jacob Hendricksz
 
Joan Ditmarch met att: vert:
 
Guiljaam vander Stappen
Jannetie Cocx syn huysvrouw
 
Christoffel Blom
 
Douwe Gerbrandz
 
{August 1673  - date deduced, see introduction}
 
Willem van [Gisseren]
 
Hendrick Warnaar   met attestatie vertrocken den 9 Julij [1677]
 
Adriaan Claasz Tremel  met att: vert:
 
Frans Jillisz de Bruijn   [met] attestatie vertrocken den 27 April 1676
 
Samuell Jacobsz
 
Catharina Rosendaall
 
Anna van der Meer
 
Cornelis Adriaansz
 
Gerbrand Muller   met att: gek:
 
Antonij de Voghell    met att: gek:  |  [attestatie] vertrocken den 15 May 1676
 
Agnieta Willems van Sanen
 
Jacobus van der Wall  met att: verschenen
 
page 64
 
D heer gouverneur Johan Ba[x]
Aletta van Hinloopen sijn huijsvr:    met att[...]
 
Gerrit Victor
Christina van Bergh syn huysvr:   met att: [g...]
 
ao: 1677 in't haelf van November (in the left margin next to the entry below)
Mr: Johannes Smith
_____________________________
 
1676 (written sideways in the left margin next ot the entries below)
 
Binnen
 
De heer gouverneur Johan Bax         }
Aletta van Hinlopen sijn huijsvrouw  }   met attestatie gekomen
 
Hendrick Krudop[h]
Catharina de Vooght sijn huijsvrouw
 
Dirrick Jansz Smient
Annetie Jans [Speckaert] sijn huijsvrouw
 
Maria Everts
 
Alexander Blanck
 
Hermen Gressenigh
 
Jan Dircksz van Wageningen
 
Jan Wittebol
Marie van Ruijven sijn huijsvr:
 
Johannes Prætorius
 
N. Muller
 
Cornelis Adriaensz
 
Jan Valkenrijck
Hilletie Reedoghs sijn huijsvr:
 
Elbert Diemer
Christina Does sijn huijsvrouw
 
Wouter Mostert
 
Adriaen van Brakel
 
page 65
 
Margaritha Meeckhof, huijsvrouw van N. van Dieden
 
Hieronymus Kroese
Aletta Elberts sijn huijsvr:
 
Angela van Bengale, huijsvrouw van Arnoldus Willems
 
Johannes Ravensbergh
Anna Meranus sijn huijsvr:
 
Sandrina Coons
 
Christoffel Blom
 
Anthonij van Bengale
Catharina van Bengale sijn huijsvr:
 
Gerrit Victor
Christina van den Bergh sijn huijsvr:
 
Guiljaume van der Stap        }
Jannetie Cocks sijn huijsvr.  } met attestatie vertrocken den 9 Julij 1677
 
Gerrit Pietersz van der Bijl
Fijtie Jans van der Tempel sijn huijsvr:
 
Isabelle van Delft, huijsvrouw van Matthijs Michielsz
 
Catharina van den Bergh, huijsvrouw van Tobias Marquaert[s]
 
Jacob Jansz van der Voorde
Jelletie Hartmans sijn huijsvr:
 
Jan van Heijningen
 
Quinte Hendriksz   met attestatie gekomen
 
Rebecca van Baalbergen, huijsvrouw van Petrus Hulsennaar, predikant alhier
 
Abigael van Baalbergen
 
Laurens Visscher
 
Jan Hendricksz Vlock
Maria Jans sijn huijsvr: 
 
Daniëltie Rijckers, huijsvr: van [xxxxxxxxx] <Hendrick> de Lange   met attestatie
 
Bernard Guigenna   met attestatie
 
Hermen Steetsz Hackert   met attestatie
 
page 66
 
Buijten
 
Annetie Steens
 
Jan Koenraets Visser
Grietie Gerrits sijn huijsvr:
 
Jannetie Gerrits, huijsvrouw van Cornelis Stevensz
 
Aeltie Hendricks, huijsvrouw van Hendrick Elberts
 
Jan Pietersz van Kaspel Termeer
Beatrice Weijmans sijn huijsvrouw
 
Margaritha Hoefnagels, huijsvrouw van Albert Barentsz
 
Maria Hendricks, huijsvrouw van Pieter Westhuijsen
 
Albert Barentsz
 
[J..ltie]
 
A:o 1678 den 20 december syn dese ledematen geweest:
 
Buiten
 
Jan Pytters van der Maeren en Beatris van Utregt, syn huisvrouw
 
Albert Barents en Margarita Gelhuisen, syn huisvrouwe
 
Marya Pytters
 
Jannetie Cornelis
 
Aeltie Hendricks
 
Jan Coenraets Visser, en Grietie Gerrits syn huisvrouwe
 
Annetie [Steens]
 
Joannes Dircksen de Graaf jongkman van Amsterdam seilmaker
op het schip op't Wapen van Alckmaer is door de belydenisse des geloofs
tot den tafel des Heeren toegelaten den 31 octob: ao: 1678
 
A:o 1678 den 25 december  Personen die haer tot de gemeenschap des h: avontm: hebben begeven door bely[de]nis van haer gelove.
 
Abraham Hertogh, geweldige, geboortigh van Franckfort aen de Mein.
 
Arriaentie Sterrevelt huijsvrou van Hendrick Everts Smith.
 
Met attestatie syn gecomen:
 
Dirck Janssen Lubbrinck van Borckeloo mr: smith,
en Grietie Hendricks syn huisvrouw, beide van Amsterdam.
 
Bernard Guigonne soldaet van Geneve.
 
Jan Hampen soldaet.
 
A:o 1679 den 21 maij  syn door de belydenis haeres geloofs aengenomen
 
van het schip De Hollantsche Thuin:
Pieter Pietersen constapel.
Dirck Wissingh adelborst.
Josua Jeilingius soldaet
Gerrit Hanssen timmerman.
 
van't schip Asia:
[Gualterus] Bruininck van den Bos soldaet.
Jacob Laurentius chyrergyn van Amsterdam.
Bernardus [Nicolai] gaende nae Amsterdam.
 
Den 13 august
Cornelis [Strensen] door belydenisse
 
Den 15 october
Pieter [Kiever] van [g..evinghbroeck:] met attestatie
 
Door belydenisse:
Cornelius Wobma schipper op de hoecker De Bode
en Maria Rosendael syn huisvrouwe
 
Tobias Marckquart
 
Joris Christiaensen van Straelen van Delft, metselar
 
Met attetstatie
Maria Lindenhovius
 
page 67
 
Binnen
 
Martinus van Banchem.
Catharina van Suurwaarden sijn huijsvr:
 
Douwe Gerbrandts.
 
Hieronymus Douwe.
 
Lijsbeth Roelofsz, huijsvrouw van Barent Cornelisz Backer.
 
Dirck Cresse van Amsterdam, snyder
 
Steven Wag[m]aer van Thyl serjeant an't fort  overleden
 
page 68
 
Ao: 1680 den 14 mart Syn op haer belydenisse tot lidmaten aengenomen:
Joannes Bacherus coopman uit Sgravenhage, gaende na Patria.
 
Aletta du Bertyn, huisvrouwe van Jan Baptista, comende van Ceilon.
 
den 9 Jun.
Harmen Jansen van [Senden]  op't schijp Tidoor
 
Hendrick Sneewint van Baal:
 
monsr. Andries de Man secretarius.
 
den 12 September door belydenisse
Roelof Backer van Amsterdam.
 
Simon Pytters van Amsterdam, tamboer.
 
Anna, huisvrou van de sergeant Oelof Bergh.
 
met attestatie
Matys Thyssen van Tonningen.
 
Werner Sibrantsen van [Ladenwyck,] scheepstimmerman.
 
den 25 december
Davidt Grieve
 
myn heer Johan Marrian van Amsterdam.
 
den 1 April 1681
Willem van Teinckrem oppermeester op het schip Sumatra heeft syn belydenisse gedaen.
 
den 22 maj
Casparus [Wiederts] van Hamburgh soldaet.
 
den 24 Augusti
Jan de Visser van Rotterdam stierman op't schip [t' Woudt]  gaende naer Batavia.
 
den 11 September, door belydenisse
Jan Willemse van Brienen mr. kleermaker vrijman.
 
den 19 december, door belydenisse
Jan Willemse van Harlingen, seilmaker.
 
den selllfden dito door belydenisse
[Driun] Salm van Delfshaven, schilder.
 
Ao. 1682
 
den 14 Julli, met attestatie
Daniel Vignion, soldaet
 
den selfden dito met belydenisse
Catharina Kijl van der Veer, huisvrou van Willem Mejer.
 
den selfden dito met attestatie
Joannes Blesius van Breuckelen.
 
den 24 7ber.
Jan Stevens Botma van Wageningen en syn huisvrouwe
Christina Bernardi Stans van Giessendam.
 
den selfden dito
Pieter Martensen van den Bergh van Sravenhage corporael.
 
den selfden dito
Jan [Geel] van Amsterdam, soldaet van de e: comp:
 
den 23 december, met belydenisse
Dirderyck Putter, vryburger
 
en Catharina Smiths
 
en Pieter Kroon van Berlyn.  vertrokken
 
Ao. 1683
den 17 Jan. met belydenisse
Beier Claessen Visch schipper in dienst van de oost: companie, bescheiden op't schip Goudenstein.
 
item
Alexander Simiessen, opperstierman van de oostindische companie, beschydeiden op het schip Schiebroeck.
 
eodem dito
Philip Joseph oppasser van de e. heer commandeur aen den Caep de Bona Esperance.
 
eodem dito
Willem Willemse Vermeij de jonge, opperstierman van de  oostindische comp: bescheiden op het schip Hogergiest.
 
den 12 dito
Cornelis Martens van Amsterdam, hoogh-bootsman op Goudenstein.
 
eodem dito
Claes Jasperse van Sevenhuisen, kock bescheiden op't schip Hogergeest.
 
page 69
 
met belydenisse aen de Caep den 19 7ber ao. 1683
Anna [Nek], huisvrou van Isaac Schryvers sergeant.
 
Op de schepen:
Jacob du [Badt], derde waeck:
Assuerus Simensen timmerman:
Lodewyck van Hooft, van Buiren soldt.
Joannis Hyselaer sold. van Basel.
Pyter Pytersen van Heusden.
 
met belijdenisse ao. 1683 den 25 december
Jan Janssen van Nijkerck, roermaker, soldaet.
Jan van Dalen, soldaet.
 
Ao. 1684
den 3 Maert met belydenisse
Claudee Morraux van Lion opperchirurgyn op het schip Europa gaende na Patria.
 
den 23 April, meet belydenisse
Matrice, een vrie slavin, Malle-barin,
Grote Armosij, en
Jan Pasquael.
 
den 20 Julii
Isaack Schryver van Leiden, sergiant.
 
idem dito
Jannetie Rosendael.
 
den 23 October
Albert Bichion, opperstierman op't schip de Maes, van Rotterdam.
 
den 27 [den]
Vincent Paets opperkoopman en raet van justitie, van Rotterdam.
 
eodem dito
Adam van Lockhorst heer van Ter Meer, capitein van dienste van de e. comp. van Utrecht.
 
den 20 december
Jacob Lanssur opperstierman, van Middelburgh op't schip Burgt van Leien.
Pieter Helingh derde waeck van Vlissingen, op't schip Burgt van Leien.
Aaren Gabriels bottelier maet van Vlissingen, op't schip Burgt van Leien.
Lodowycus Fransiscus Buriaw, Bruxellensis, vryburger.
monsr. Allbert van Breugel, viscael, en
juffrouw Elsie van Surwaden syn huisvrouwe.
 
dito 21
monsr. Jacob Kann, luitenant van Leuwarden op't t'schip Java
 
dito 28
Anna Maria Holtholt huisvrouwe van Jacob Huber.
Snabel, soldaet
Antony van Bengale
Maria van Bengale
Joseph, soldaet.
 
1685
den 8 Mart.
Sara van Rodendael, huisvrouwe van Adriaen van Brakel.
 
den 6 Jun.
Theunis Dircks van Schalckwyck, vryburger.
 
den 7 Jun.
Ary Vos timmerman op't schip Bantem van Amsterdam.
 
eodem dito
Elbert Bout, soldaet van Amsterdam.
 
eodem dito
Pieter Symen timmerman van Amsterdam.
juffr Jacoba Kiegelaer, huisvrouwe van Johannes Mulder
 
eodem dito
Catrina Jacobs Cloeten, huisvrouwe van Jan van Brienen.
Susanna Abrahams [Sertugiers.]
Margarita Jans, comp: slavin.
Agnita Rootsteen, sergeants huisvrouwe.
 
den 20 spetember met belydenisse
Michiel de Vries, schipper van de oostindische companie op't schip Westerwyck.
 
eodem dito door belydenisse
joncker Adrianus van der Stell.
 
eodem dito door belydenisse
Catrina [Sterck]
 
eodem dito
Bastiaan Janssen van Sgravelant.
 
den 21 december ao. 1685
Andries Pytters van Hoorn, timmerman.
 
eodem dito
Cornelis Valkenborgh vryman ter [.a...elbergh.]
 
ao. 1686
den 21 Mart
Hendrick Ploos van Amstel. boeckhouder.
 
den 29 Mart met belydenisse
Lammert Lourens van Hof, uit Noorwegen.
 
den 30n dito met belydenisse
Lodewyck van der Stell, cassier van Dordrecht.
 
eodem dito met belijdenisse
Antonette Adrianus de Visser, van Leckerkercke jonge dochter.
 
den 14 august 1687 door belydenisse
Gerrit Arendtze van van (sic) Maasbommel, coorporaal.  met attestatie vertrocken naar Batavia
 
den 17 dito, door belijdenisse
Gertruij Lubrings huijsvrouwe van Cornelis Linnes.
 
eodem dito, door belijdenisse
Johannes van Engelen, packhuijs meester [ost] adsistent ten dienst van de e. companje
en Geertruij Wijnants zijn huijsvrouwe.
 
den 20 dito met attestatie
Pieter de Lormel zoldaat     }
Jean Niman met attestatie  } beijde vlug[...]
 
eodem dito, met belijdenis
Roelof Pasman en Francois Vilion
 
page 70
 
Den [20 Xber]
Wouter Moer van Edenburgh met attestatie
 
[1688] (date implied)
 
Den 28 Janrij.
door belijdenisse Lijsbet Gertse
 
ad idem
Aaltie Claas van Ameijde, door belijdenisse
 
ad idem
Pieter van der Bijl door belijdenisse
als mede met attestatie Pieter de la Febre en sijn huijsvrou
 
ad idem
Jean Manier met attestatie
 
ad idem
Hendrik de [Wintersten] met atttestatie
 
den 4 Maij 
met attestatie Lijsbeth Ernst Nieumeijer
met belijdenisse Jan Mostaart
Zara Berendze Cochet met attestatie
Anna Christina Mulder met attestatie
den huijsvrou van Francois Vilion met belijdenisse
 
met belijdenisse den 18 [octber]
capt. Dominicus de Schavonnes en zijn huijsvrou Maria Lameij
 
eodem dito
Trijntie  . . .  de huijsvrou van Roeloff van Wijck
 
eodem dito
Maria Lozee huijsvrouw van Douwe Gerbrantse
 
1689
Den 9 April sijn tot deese ghemeente overgekoomen
Metie van Velthuijsen van Amsterdam met attestatie
 
eodem dito
Johannes [Wazicwek] soldaet met attestatie van Hamburgh
 
eodem dito
Glode Sevinjit jonge doghter met attestatie van Amsterdam
Susanna Sevinjit jonge doghter met attestatie van Amsterdam
Johanna Sevinjit jonge doghter met attestatie van Amsterdam
 
Den 30 dito tot het avont mael overgekoomen aen Stellenbosch met belijdenisse
Jacob de Savoie ende
Pieter Damezse van [Monfoort]
ende met attestatie Maria la Clerc huijsvrou van Jacob de Savoie
 
Den 23 Julius is tot deesen ghemeente overghekoomen
juffr. Anna Catharina [Bossingh] met attestatie van Vlissingen
 
eodem dito is tot deesen ghemeente overghekoomen
Jannetie Pieters [Carvors] met attestatie van Amsterdam
 
Den 21 December sijn tot de ghemeente overghekoomen met belijdenisse
[.h] Joannes Gulielmus de Grevenbroek secrt. tot deeser plaetse ende
Claes Cornelisz schoolmeester in comp. logie
 
eodem dito
Susanna Martineau met attestatie, huijsvrou van Pijter Damez:
 
Den 24 dito is met attestatie tot deese ghemeente overghekoomen
Jan Klin[.] van Silesien soldaet
 
eodem dito
Piter Briguet, is tot deese ghemeente overghekoome, met attestatie van Amsterdam
 
1690
Den 7 Januarius is tot deese ghemeente aen Stellenbosch aenghekoomen met belijdenisse
Hans Jurgien Scham van Asschep-heim
 
eodem dito tot het gebruijk des H: Avontmaell aen Stellenbosch angekomen
Barbara le Febre van Armontier met belijdenisse
 
eodem dito tot de ghemeente aen Stellenbosch overgekoomen
Sophia Schal[k] van de Caep de Goede Hoop met belijdenisse
 
eodem dito tot de ghemeente overgekoomen aen Stellenbosch
Maria Rossae[w] met attestatie
 
Den 17 Maij is tot deese gemeente, door belijdenisse overgekomen
Samuel Hattingh van Amsterdam
 
do. do.
Enogh Collet met attestatie van Leijden
 
page 71
 
[..] [Bibbista] de Surrij met attestatie van Batavia ulto. [Juni] 1690
 
Den 6 October tot deese ghemeente overgekoomen, met attestatie
de e. e. Cornelis Simon ende sijn huijvrou, van Vianen
 
Den selfden dito met attestatie
juffr. Gisbertha Adriana van Broukelen, van Weerdenburght
 
Den selfden dito met belijdenisse
den h: h: capt. Willem Padt van Vlissingen
 
Den 7 dito met belijdenisse
Simon Valkhoven van Amsterdam
Joannes van Batenburgh van Campen
Pijter van der Craij van Swol
 
Den 27 October tot de ghemeente aen Stellenbosch overghekomen met belijdenisse
Wijmer Pasman,
Susanna Greeff,
Trijntie Hillebrandts van Wijk
 
Den 22 Decembris tot de ghemeente overghekoomen, aen de Caep met belijdenisse
Hendrik Persijn van Leiden, ende
 
Den selfden dito
Grietie Tak van Amsterdam met attestatie
 
Den selfden dito
Anthonius Francqurt de St. Quentin en Languedoc:
 
1691
Den 20 Januarij sijn tot de gemeente aen Stellenbosch overgekoomen met voorgaende belijdenisse
Jan Janz van Oldenborgh,
Annetie Janz Louw
 
Den 13 April sijn tot de gemeente overgekoomen met voor gaende belijdenisse
juffr. Catrijna Snewindt
met Willem Crosenaer van Amsterdam
 
Den selfden dito tot de gemeente overgekoomen met attetstatie
Frans Hendriks,
en Annetie Philips, sijn huijsvrou, van Amsterdam,
als meede Gerrit [Romkes] van Rotterdam met attestatie
 
Den selfde dito
Joan Hendriks met attestatie van Berlijn,
met sijn huijsvrou Margarietie Philipz met attetstatie van Leiden
 
Den 27 Julius sijn tot de gemeente overgekoomen,
Hildegonda Ponen met attestatie van Amsterdam,
met Daniel Lodrigo schoolmeester in comps. logie met belijdenisse
 
Den 17 Augusti sijn tot de gemeente an Stellenbosch overgekoomen met voorgaende belijdenisse
Albert Holder van Bremen,
met Ariaentie Jansz van Rotterdam sijn huisvrou
 
Den 6 October sijn tot de gemeente overgekoomen met voorgaende belijdenisse
Willem Willemse [Kril] van Sardam
als meede Jan [Aurel],
en Andre Gouch beide met attestatie van Amsterdam
Juffr. Maria [Ockhuijser]
ende Bartha Freser, beide met attestatie van Camerik
 
Den 27 dito sijn tot de gemeente aen Stellenbos overgekoomen met belijdenisse
Willem van Wijk van Engen
 
Den 24 Decembris is tot het gebruijk van des Heeren H: Avondtmael overgekomen met voorgaende belijdenisse
Jannetie Bort van de Caep de Goede Hoop
 
1692
 
Den 26 Januarius sijn tot het gebruijk van des Heeren Heilige Avondmael overgekoomen aen Stellenbosch
Elsie Jacobs Kloete van Kuilen,
Barbara de Savoije van Gent,
Jacobus van der Heide van Haerlem,
ende Elsie Gildenhuijs van de Caep sijn huijsvrou,
alle met voorgaende belijdenisse
 
Den 5 April is tot deese gemeente overgekoomen
juffr. Anna Sophia Verburgh jonge doghter van Uijtregt, met belijdenisse
 
page 72
 
Den 12 Maij sijn tot het gebruijk van des Heeren H: Avondtmael aen Stellenbosch overgekoomen
Margaretha de Savoije van Gent,
ende Jannetie de Clerkq,
beide met belijdenisse
 
Den 14 Augusti sijn aen Stellenbosch tot het gebruijk van des Heeren H: Avontmael overgekoomen
Chrijstoffel Snijman van de Caep,
Catrina [Janse van] Middelburgh,
Willem Schalk van Outbeierlant,
ende Jacobus Schalk van de Caep,
alle met voorgaende belijdenisse
 
Den 3 8bris sijn tot het gebruijk van des Heeren H: Avondmael overgekoomen,
Chistina de Beer,
ende Geertruda de Be[er,]
beide met belijdenisse
 
Den 24 dito sijn tot de gemeente overgekoomen aen Stellenbosch
mr. Jan Weisendorp,
ende sijn huijsvrou Clara [Jommers],
ende Hercules du Pres,
alle met attestatie
 
Den 22 10bris sijn tot het gebruijk van des H: Heiligh Avondmael overgekomen,
Willem Cruse
ende Elijsabeth van Brakel, beide van de Caep,
met voorgaende belijdenisse.
ende Stijntie Stoffels van Amsterdam,
met Jan du Plessis,
ende Magdalena Manantot, sijn huijsvrou van Drakenstein,
alle drie met attestatie
 
1693
 
Den 17 Jan: sijn aen Stellenbosch tot des Heeren H. Avondmael overgekomen,
Catarina de huijsvrou van Jan Wismer, met attestatie van de Franse gemeente aen Drakenstein,
gelijk mede Willem Bason,
ende Helena Clemet, egte lieden beide van de Caep met belijdenisse
 
Den 10 April is tot de gemeente overgekomen
Maria Vlok jonge doghter van de Caep met belijdenisse
ende Jacob Pleunis van Orsou jonghman mede met belijdenisse
 
Den 2 Maij is aen Stellenbosch tot gemeente overgekomen van de Franse,
Maria Lefevre, met attestatie
 
Den 23 Julij sijn tot gebruijk van des Heeren H. Avondmael overgekomen
Elonora Margaretta Berbat van Argues,
ende Rebecca van Macasser
beide met attestatie van Batavia
 
Den 24 dito sijn tot het gebruijk van des H: Heilige Avondmael overgekomen,
Helena Wijnandts, van de Caep,
ende Maria Botma van de Caep,
beide met belijdenisse
 
page 73
 
1693  - den 18 Xbr.
heeft aan den kerkererraad vertoont haar attestatie van litmaat,
Barbara van der Swan, huijsfrou van Godfrid Meijhuijsen
 
1694

Den 9 April sijn tot het gebruijk van des Heeren H: Avondmael overgekomen, namentlijk;
Sara Willemijna Tas,
Joanna Maria Tas, beide met attestatie van Amsterdam,
Jacob Vredenburgh met attestatie van Delft,
ende Christiffel Reinhardts mede met attestatie van [Rees],
Heindrik Roes opperstierman met attestatie van Amsterdam
 
Den selfde dito sijn tot het gebruijk van des Heeren H: Avondmael overgekomen met voorgaende belijdenisse,
Abigael Vroom van Amsterdam,
ende Gerrit Vieroot mede van Amsterdam
 
Den 15 Xbr. is tot het gebruijk van des Heeren H: Avondmael, nae voorgaende belijdenisse, overgekomen,
den adsistent . . . Verboom,
en schippr de Cocq.  -   is met attestatie vertrokken
 
1695
 
30 Junii sijn nae voorgaende belijdenisse tot de gemeente overgekomen
Joan van der Slaert
en Francise van de Kust, slavinne van de diakon Joris van Straele
 
3 Julii sijn aen Stellenbosch nae voorgaende belijdenisse tot de Christelijke gemeente overgekomen,
Anna Venters,
Dina Brits,
Maria As,
Hendrik Elbers,
Maerten de Geus,
en Prijntje Decquers
 
page 74
 
dito sijn met attestatie tot de Christelijke gemeente overgekomen
Wilhem ter Steege, coster alhier,
Catharina Vos,
Hugo de Gojer secrets.
Valentijn Spengler soldaet,
en Jaco[..] Moock van Denemarken
 
27 Septembr. sijn nae voorgaende belijdenise tot de Christelijke gemeente overgekomen,
Pieter van der Pael,
en sijn huijsvrouwe Johanna Viandt
 
dito, sijn met attestatie tot dese gemeente overgekomen,
Pieter Andries,
en Christiaen Lutz,
soldaeten ten desen casteele beschijden
 
Den 6 Octobr. is nae voorgaende belijdenis tot Gods kerke overgekomen,
Arent Gildenhuijs
 
4 Decembr. is nae voorgaende belijdenisse tot dese gemeente overgekomen,
Willemina Andries, huijsvrou van de eerw. diakon Jacob Pleunis
 
6 dito sijn nae voorgaende belijdenisse tot dese gemeente overgekomen,
Lambert Andriese,
en Anna Pieters sijn huijsvrouw,
als mede Hendrikje Rovijn jonge dochter
 
(Here this section of the register ends)
  • Hits: 14739

Sources: This transcriptions have been made from photographs of the Cape Archives Verbatim VC document series which are photocopies of the original registers (G1 series), now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch. These photocopies were made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

1665-1695:  VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695 (G1-1/1). The memberships cover pages 75 through 91 of this register.
1695-1712:  VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712 (G1-8/1). The memberships cover pages 111 through 125 of this register.
1713-1757:  VC 621 - Cape Town memberships and marriages 1613-1757 (G1-13/1). The memberships cover pages 1 through 71 of the membership register.

Citation instructions