Skip to main content

Cape Town Members 1695-1712

The first page (111) of the membership section is reserved for members who have left the congregation with certification. It only contains one entry and was made between 1708 and 1712 judging from the handwriting. The remaining pages contain members accepted in the congregattion starting on the second page (112) between December 1695 and December 1712.

 


 
page 111

Ledematen die met behoorelijke
attestatien van hier vertrocken sijn

Den 2 Julli
naer Ceijlon vertrocken Geijsberta Joanna Blesius van Cabo de Goede Hoop
 

page 112
 
Ledematen die haer belijdenis gedaen
hebben of behoorlijcke attestatie vertoont.
 
26 Junij 1696
Is na voorgaende ondersoeck inde gereform. religie tot lidmaet aengenomen
Jan Laurens
 
6 Deceb. 1695
Heeft haer behoorlijcke attestatie vertoont
Catarina Veburgh
 
14 Aug 1696
Is met behoorlijcke attestatie tot ons gecoomen
Huijbrechtje Hermans
 
16 Octob. 1696
Is met behoorlijcke attestatie tot ons gecoomen
Jan de Val soldaet
 
1 Jan. 1696
Heeft haer behoorlijcke attestatie vertoont
Maria Coperman
 
17 Decb. 1696
Is met behoorlijcke attestatie tot ons gecomen
Ariaan Ariaaense van Schie soldaet
 
24 Dec. 1696
Pieter de Lormel soldaet
vertoont sijn attestatie van Batavia
 
Decb. 1696
Moijse Gallois
vertoont sijn behoorlijcke attestatie van de Franse Wallhe gemeente van Amsterdam
 
Jan Oseten van Hamburg soldaet
vertoont sijn attestatie, [dog. uijt het boeck verge...]

 
page 113
 
15 April 1697
Is na voorgaende belijdenis tot litmaet aengenomen
Maria Pijffer
 
15 April 1697
Is na voorgaende ondersoek en belijdenis aengenoemen tot lidmaet
Louis van Bengale
 
17 April 1697
Is na voorgaende belijdenis tot lidmaet aengenomen
Roelof Jansen den Broeder
 
10 Septb. 1697
Hebbe haer behoorlijcke attestatie vertoont
Cornelis Adriaensen en
Lijsbet Smits sijn huijsvrouw
 
[15] Octob. 1697
Heeft sijn behoorlijcke attestatie vertoont
Isaac Ourrij
 
[.4] Octob. 1697
Hebbe hare behoorlijcke attestatie vertoont
Durand Soulier en sijn huijsvrouw
Martha Vetel, benevens
Gilles Soulier
 
16 Julij 1697
Is na voorgaeende belijdenis van de gereformeerde religie uijt de Luijtersche tot ons overgecomen en tot lidmaet aengenomen,
Juriaen Suijderberg van Stockholm

 
page 114
 
2 Decb. 1697
Heeft sijn behoorlijcke attestatie vertoont
Fop Leendertz van Driel
 
20 Dec. 1697
Heeft sijn behoorlijcke attestatie vertoont
Adam Tas
 
20 Maij 1698
Heeft haer behoorlijcke attestatie vertoont
Jacomina Padderson
 
23 Junij 1698
Heeft sijn behoorlijcke attestatie vertoont
Dirck Sijmonse Bijlaan
 
19 Aug.
Heeft sijn behoorlijck attestatie vertoont
Rutgert Mensinck
Gerbregt Berdenis sijn huijsvrouw
en Willem Mensing
 
16 Sept. 1698
Hebben haer behoorlijcke attestatie vertoont
Michiel [Hommes] en sijn vrouw
Maria van Lichtenburgh
 
18 Dec. 1698
Is na voorgaende ondersoek en belijdenis aengenomen
David Kerketel
 
2 Junij (1699)
Heeft haer behoorlijcke attestatie vertoont
Maria van Allewijck
 
2 Junij
als mede Hendrick Lussing
 
20 Junij 1699
En Willemijna van Strije

 
page 115
 
20 Febr. 1700
Heeft haer behoorlijke attestatie vertoont
Anna Roulin
 
eod. die
Piere Jourdan, heeft vertoont sijn behoorlijck attestatie
 
20 Mart
Hebben haar behoorlijkce attestatie vertoont
Margarite Jean,
en haar dogter Margarita
 
6 Junij
Heeft sijn behoorlijke attestatie vertoont Abraham Poulle
 
18 Junij
Isaac Arends, heeft sijn behorlijke attestatie vertoont
 
20 Junij
Anneken Boudewijns, heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
 
24 Junij
Is na voorgaande belijdenis aangenomen
Catrina Cruse, huijs vrouw van Willem Corsenaar
 
[2] Octob.
Leijntie Geerse heeft haar attestatie vertoont
 
[2] Octob.
Lambregt van de Schelde, en
Maagje de Grendel, hebben haar attestatie vertoont
 
[3] Octob.
Jan Klein heeft sijn attestatie vertoont
 
[4] Octob.
Is na voorgaande belijdenis aan genomen
Aletta de Lange, huijsvrouw van meester [Guiteau]

 
page 116
 
20 Noveb.
Jan Nobel
Anna van Amijde
Claas Janse Coijmans
Elisabeth Poitgeau
Hebbe hare behoorlijke attestatie vertoont
 
16 Dec. 1700
Is na voorgaande belijdenis aangenomen
den adsistent N. de Bordes
 
26 Mart 1701
Heeft haar behoorlijke attestatie [overbeert]
Trijntie Joris Padding
 
2 April
Heebben haar behoorlijke attestatie vertoont
Michiel Leij
 
26 April
Marie Bisset
 
Cabo den  25 Junij
Hebbe haar behoorlijke attetatie vertoont
Hillegond Boon, en
Bastiaan Siegmond
 
2 Julij
Sijn na voorgaande belijdenis aangenomen
Wouterina Mostert
Maria Mostert
Esebia Overneij
 
28 Sept.
Hebben haar behoorlijke attestatie vertoont
Jacobus Proost
Paulus Selijns, en
Geertruijd de Beer

 
page 117
 
[16 Sept.] 1701
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Marritje Abrahams
 
24 Febr. 11702
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Susanna Martinus
 
26 Maart
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Wyph Heesel - met attest. vertrokken Apr. 1711
 
20 Aug .1702
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Anna Jans  of Mijne
 
24 Aug.
Gerrit Remkes, heeft sijn behoorlijke attestatie vertoont
 
4 Nov.
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Aaltie Schalk
 
9 Nov.
is na voorgaande belijdenis aangenomen
Douwe Fredrixe
 
22 Dec.
Heeft sijn behoorlijke attestatie vertoont
Jan Janse van Biert
 
22 Junij 1703
Hebben haar behoorlijke attestatie vertoont
Paul le Febure
Elizabet le [Zille]
Geertruijd [Mateis]
Barend van der Holst
 
Wilhem Adriaan van der Stel, en
Maria de Haas vertoont haar attestatie

 
page 118
 
22 Dec. 1703
Vertoont haar kerklijke attestatie
Maria Wasteau
 
23 Dec.
Vertoont sijn kerkelijke attestatie
Hendrik Kos
 
24 Dec.
Sijn na voorgaande belijdenis aangenomen
[xxx Mosterd]
[xxx Meesterxx]
[xxx Oberhxxx]
Anna Vermeulen
Maria Adriaanz
Maria Jacobs
[Jan Laurents]
Nicolaas Oortman
 
4 Jan. 1704
Hebben haar behoorlijke attestatie vertoont
Marretie Jans
Dirk Okker
Pieter Mijer
Jan Meekens
Estienne Viret, en
Margarita Rouz
Jan Charnak
Abraham van Beuthem

 
page 119
 
[.2] Dec 1704
Hebben haar behoorlijke attestatie vertoont
juffr. Maria Engelbregt
Marritje Herments
Pieter Uijtenhoven
Johannes van Kuijk
Floris Slabbert
 
7 Julij 1705
Heeft haar behoorlijke attestatie vertoont
Maria Grimbach, huijsvrouw van Johan van Hooven
 
[.9] Dec.
Hebben haar belijdenis gedaen en sijn  tot litmaten aangenome
juffr. Cornelia van der Stel
Engeltie Breda
Alberta Blessius
Christina Blessius
Magdalena Vlok
Johanna Victor
 
22 Mart 1706
Haar belijdenisse gedaan
Johanna Elzevier
Apollonia Bergh
Catharina Bouwman
 
[21] Dec.
Haar belijdenisse gedaan
Johanna Cruse
Catrina Olivier
Hilletie Olivier
Cicilia [Vrijan.yds]
Willem Femink
Jan Overholster

 
page 120
 
24 Dec.
Hebbe haar attestatie vertoont
Joost Horsman
Helena du Toit
Johannes Ruper  met attestatie vertrokken
Paulus Selijns
 
23 Mart 1707
Hebben haar belijdenis gedaan
Maria Thomasse       }  Sara Botma
en Maria Daasdons  }  Hendrina Botma
 
Hebben haar belijdenis gedaan
Helena ten Damme
Engela ten Damme
Barabara ten Damme
Maria Bergh
 
Den 26 Junii 1707
Hebben hare attestatie vertoont
Joan van Hoorn kranckbesoeker
Ahdophil Guitdau
Anna Baack
Engelbertus Franciscus le Boucq ende
Susanna de Roo, egte lieden
 
1707, 26e 8br.
Heeft haar behoorlicke attestatie vertoont
Lijsbeth [Passant]

 
page 121
 
1707, 27 October
Heeft sijn behoorlicke belijdenis gedaan
Jacob Marick uijt Switserland
 
1708
8 Februarij
Hebben haar attestatien vertoond
Daniel Gerritsz Seevenhooven
Jan d'Aillij
 
26 Junij
Hebben haar attestatien vertoond
Jacob Thomson, en zijn huisvrou
Margriet [Molri]
Geertruid Spekkind
 
27 Junij
Hebben haar belijdenis gedaan
Johannes Visscher, onder-coopman.  met attest. vertrokken
Maria Bibout, en
Dina Valentijn van Agra
 
2 8br.
Heeft zijn belijdenis gedaan
Jan Siek
 
17 Xbr.
Heeft haar belijdenis gedaan
Deliana Blessius.  met attest. vertrokken
 
19 do.
Hebben haar attestatien vertoond;
Abraham Peltzer, en
Andreas Apel.  met attestatie vertrokken 7.8.1712
 
1709
22 Maart
Hebben haar attestatie vertoond
Titus van Makasser, en
Johanna van Makasser
 
18 Junij
Heeft zijn belijdenis gedaan
Cornelis Gillesz van ter Aa.  met attest. vertrokken
 
16 Julij
Heeft zijn belijdenis gedaan, en is uit de Mennisten tot ons overgekoomen
Johannes Cornelisz Bruin, van Amsterdam.  zonder attestaetiee vertrokken
 
27 7br.
Heeft Do. van Slangenburg (terwijl ik na Drakenstijn was, om daar volgens ordre. van de edel. hr. Gouverneur het H's H. Nagtmaal te bedienen) na voorgaande belijdenis tot ledematen van Christi gemijnte alhier aangenommen
Maria van Brakel, huisvrouw van Jacobus Louw
Maria Wessels
Anna Gildenhuis
Barent Gildenhuis
Hendrik Gildenhuis.  met attestatie vertrokken

 
page 122
 
1709
23 8br.
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
Susanna Catharina van Hoorn.  met attestatie vertrokken 7br. 1712
Maria ten Damme
Christina Bouman.  met attestatie vertrokken
 
19 9br.
Hebben haar attestatie vertoond
Nicolaas Gockelius, en
Magdalena Oostenraat, zijn huisvrou
 
20 Xbr.
Heeft zijn attestatie vertoond
Gerhard Buhislof Schults
 
1710
22 7br.
Heeft haar belijdenis gedaan
Margareta Gildenhuis, huisvr. van Hendrik Plooij
 
21 8br.
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
Juffr. Lijdia van Baalen, huisvrou van den Capt. Van der Laar.  met attesttie vertrokken
Pieter van den Berg, en
Anna Margareta Muller, zijn huisvrou
Hendrik Muller, en
Anna van Banchem, zijn huisvrou
 
27 do.
Hebben haar belijdenis gedaan
Maria Elizabeth de Man . . . de getuigen waren Elsje van Zuurwaarden, desselfs [moe...]
Geertruij Muller  }
Regina Muller      }  . . . . .  (de getuigen waren) Christina Steens, wede. Meerlant
Geertruij Zeevenhooven . . . (de getuigen waren) Daniel Zeevenhooven, desselfs vader
 
1 Xbr.
Heeft haar belijdenis gedaan
Aletta de Savoijen . . . De getuige was Pieter Meijer, haar man
 
11 do.
Heeft zijn attestatie vertoond
Adriaan van der Reijd.  vertrokken
 
12 do.
Heeft zijn belijdenis gedaan
d' Heer Willem Helot, secunde perzoon alhier
 
13 do.
Heeft zijn belijdenis gedaan
d' Hr. Capt. Adolph Johan van der Laan.  met attest. vertrokken
 
21 do.
Heeft zijn belijdenis gedaan
Anthonij Vlotman

 
page 123
 
1711
1 Julij
Hebben haar behoorlijke attestatieb vertoond
Johannes Kien, krank-bezoeker
Anna Catharina Cleef, huisvr, van Hans Conterman.  met att. vertrokken
Leendert van Kerken,
Gerrit van Kerken, en
Hendrik Elting
 
22 7br.
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
Jan de Wit van Niew Amsterdam . . . de getuigen Anna Pietersz
Anke Stijn  . . . . .  (de getuigen) Maria Losé
 
23 7br.
Heeft zijn belijdenis gedaan
Hermanus Visser . . . getuige desselfs moeder Margareta van Neerkassel
 
2 Xbr.
Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
Elizabetha Sigmond . . . getuige desselfs vader Seb. Sigmond
 
15 do.
Heeft zijn attestatie vertoond
Christiaan Rasp, van Haselock
 
16 do.
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
Nicolaas van den Heuvel
Joan Alders
Jacob Jacobsz Vliet
 
1712
15 Februarij
Heeft zijn attestatie vertoont
Hendrik Fredriksz Klopper
 
16 do.
Hebben haar belijdenis gedaan
Johanna Bouman       }
Magdalena Bouman  } . . . getuige derzelfver Catharina Bouman, huisvr. Blankenburg
 
7 April
Heeft haar belijdenis gedaan
Esther van der Heijden . . . getuige desselfs moeder Abigael Vroom
 
27 Junij
Hebben haar attestatien vertoont
Sibrandus Veijlsma, en
Lijdia Hakkema, zijn huisvr.
Hester Mostert, en
aafje Gerritsz Lichthart
 
30 do.
Heeft zijn attestatie vertoont
Johan [Dou...cez]

 
Page 124
 
1712
17 Julij
Heeft zijn attestatie vertoond
Jeremias Loop
 
17 Augusti
Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
Elizabeth Viret . . . getuige desselfs vader Etienne Viret
 
5 7br.
Hebben haar belijdenis gedaan
Neeltje Slabbarts, huisvr. van Robbert Robbertsz  }  getuige
Jasper Slabbarts, neevens                                          }  de vader
Johanna Mijburg, desselfs huisvrou, en                   } Floris
Maatje Slabbarts                                                          } Slabbarts
 
4 8br.
Heeft haar belijdenis gedaan
Lijsbeth Slabbarts . . . getuige de suster Neeltje Slabbarts
 
26 7br.
Heeft zijn attestattie vertoond
Jean Cocheteux
 
8 9br.
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
Marten Slabbarts . . . . . .getuigen Floris Slabbarts
Agatha Victor . . . . . . . . . (getuigen) Johannes Kien
Alida Niewenbroeck . . . (getuigen) Maria Mostert
Gezina Meijboom . . . . . (getuigen) Geertruij Spekkind
 
22 do.
Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
Cornelis Doessen . . . getuige Gillis Sollier
 
30 do.
Heeft zijn belijdenis gedaan
Jean de la Fontaine
 
5 Xbr.
Heeft zijn belijdenis gedaan
Johannes Hendriksz van Ellewee . . . getuige Lambert van der Schelde.  met attest. vertrokken na Drakenstijn
 
7 do.
Hebben haar belijdenis gedaan
Aletta Corssenaar . . . . . getuigen de moeder Catharina Cruse
Maria ter Meegden . . . . (de getuigen) de moeder
Barbara Corssenaar . . . (de getuigen) de moeder Johanna Cruse

 
page 125
 
1712
13 Xbr.
Heeft zijn belijdenis gedaan, ter presentie van de 2 ouderlingen
Noach Bakker
 
14 Xbr.
Heeft haar belijdenis gedaan
Alida Bothma
als mede Anna Heijns . . . getuige desselfs man Cornelis Doessen
 

(Here this section of the register ends)
  • Hits: 10519

Sources: This transcriptions have been made from photographs of the Cape Archives Verbatim VC document series which are photocopies of the original registers (G1 series), now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch. These photocopies were made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

1665-1695:  VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695 (G1-1/1). The memberships cover pages 75 through 91 of this register.
1695-1712:  VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712 (G1-8/1). The memberships cover pages 111 through 125 of this register.
1713-1757:  VC 621 - Cape Town memberships and marriages 1613-1757 (G1-13/1). The memberships cover pages 1 through 71 of the membership register.

Citation instructions