Skip to main content

Cape Town Members 1713-1757 (pp. 1-17)

Membership Register 1713-1757 Part 1

The transcriptions below are extracted from photographs of the photocopies of the original registers, Cape Archives VC 621 which in turn was copied from the collection of original registers Dutch Reformed Church archives: volume G1 no. 13/1, Cape Town Marriage and Membership 1713-1757.
The membership section contains 71 pages made up of 3 distinct chronological sections:
- pp. 1-17, Members 1713-1733
- pp. 18-27, Members 1680-1731 (Le Seur & Cock)
- pp. 28-71, Members 1731-1757
The transcription follows suite and is transcribed as three separate sections. Below is the first section; pages 1-17


page 1

 

1713

Naamen der Ledemaaten van Cabo de Goede Hoop die
haar belijdenis gedaan, of haar Attestatien vertoont
hebben.

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
6 Maart
Jacobus de [Rensen] [......] attestatie [.............]

Heeft haar belijdenis gedaan
15 do.
Sara Heijns . . . getuige juffr. Boesse

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
[3] Junii
Abraham van Macasser, lijf-eigen van Henning [Huising]

Hebben haar attestatiee vertoond
[25] do.
den e: hr. fiscaal Cornelis van Beaumont,
en juffr. Deliana Blessius, desselfs huisvrouw.   met attestatie vertrokken

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
18 7br.
Johannes Möller, getuige desselfs broeder, Hendrik Möller

Hebben haar belijdenis gedaan
Eod. do.
Johanna Abramsz, en }
Catharina Abramsz     } getuige den krankbezoeker Johannes Kien

Hebben haar attestatie vertoont
4 9br.
Johanna de Potter, en
Cornelis Danielsz [van den Hoop]

Heeft haar belijdenis gedaan
12 Xbr.
Anna Hijlon, huisvr. van Jacobus van Laar, getuige juffr. Doesse

Hebben haar attestatie vertoond
14 do.
Francois Louis Migault, en
Jacob Mariek

 

1714
Hebben haar attestatie vertoont
2 Maji
Joh. Jacob Scheffer
Pieter van Bouton
Joh. Clemens Engels, een
Wilhelm van Taak

Hebben haar attestatie vertoont
25 Junij
Maurits Pasques de Chavonnes, en Balthazarina Kien, egte lieden
Maria Sara Pasques de Chavonnes,
Anna Margaretha Pasques de Chavonnes,
Dominique Marie Pasques de Chavonnes, en Isabella Bolwerk, egte lieden
Maria Lamij, wede. Chavonnes
Anna Margareta Bolwerk
Johanna Couval
Anthonie Faures, van [Wene]

Hebben haar attestatie vertoont
1 Octobr.
Jean Gabriel d' Atis
Jean Michel
Jean Fisquet
Lambertus Slicher
Beatrix Potgieter, huisvrou van Dirk Vroonhof.   met attestatie vertrokken [na ten ....]

 

page 2

1714
Heeft zijn belijdenis gedaan
[9] Xbr.
Christiaan Wijnands

Hebben haar belijdenis gedaan
11 do.
Johanna Möller }
Maria Möller      } getuige [Hendrik] Möller

17 do.
Johanna van Nek; getuigens de vader en moeder

18 do.
Everdina Kruijwaagen; get: Pieter Meijer
David Sollier; get: desselvs broeder Gillis Sollier

 

1715
Hebben haar attestatie vertoont
18 Martii
Elizabeth Angelica Burlamachi
Jan van den Oever
Frans de Jong

Hebben haar belijdenis gedaan
30 Aprilis
Johanna van Es, huisvr. van Hend. de Vries; getuige haar moeder
Maria van der Poel; getuige haar vader Pieter van der Poel

Heeft zijn attestatie vertoont
29 Julii
Johannes Mahieu

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
9 7br.
Dorothea Knuppel, huisvr. van [....] Jurriaan Moerbeek; getuigen Gerrit van Kerken
Susanna van Booven, huisvr. van Servaas Kok;             getuigen Everdina Kruijwaagen
Elsje Catharina Beu;   getuigen Lijsbeth Neumeijer
Pieter Bisseux;            getuigen Elizabeth Pochaux, desselfs moeder

16 do.
Johanna Arnoldina Pasquaes de Chavonnes }
Pieter Rochus Pasques de Chavonnes           }   getuigen Lambertus Slicher

17 do.
Margareta Harting, huisvr. van Rogier van Morssele;   getuigen Marritje Pieters

25 do.
Steeven Viret; getuigen Etienne Viret, desselfs vader

1 8br.
Beatrix Louw, huisvr. van Jan de Groot;   getuigen Christina Stans, huisvr. van Joh. Swelling[...]

Hebben haar attestatien vertoont
18 7br.
Fredrik Meijer, en Cornelia Roosendaal, egte lieden
Jurriaan                    }
Catharina Elizabeth } Meijer, derzelver kinderen
Anna Cornelia          }

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
3 Xbr.
Willem Dempers;                    getuigen Johannes van Es
Duifje Uittena;                         getuigen Noach Bakker
Gerhardus Mos;                      getuigen Gerrit van Kerken
Jan Meijnders Kruijwaagen;    getuigen Suzanna van Booven

19 do.
Anna de Groot, huisvr. van [Gabriel] [Dooman];         getuigen Catharina [Bouman]
Christina Diemer, huisvr. van Fredrik Russouw;         getuigen Aletta [de Savoije]
Catharina Verweij, huisvr. van Johannes [Franken];   getuigen Maria [Adriaansz]

 

page 3

Door belijdenis, of op attestatien aangenomen zijn:

1715
Hebben haar attestatien vertoont
20 Xbr.
Adriaan van den Oever }
Judith Mikker                 } egte lieden
Johan Coenraad [Niebakker]
Bartholomeus Kauffman
Pieter de Man
Balthus Wijdijkeller

 

1716
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
13 Februarii
Anna Olivier;         getuigen Catharina Verweij
Josina Mos;          getujgen Gerhardus Mos
Johanna Kemp;    getuigen Bertricia van Couchin
Geertruij Olivier;   getuigen Duifje Uittema

Hebben haar attestatie vertoont
16 Maart
Jan Jacobsz Luwen
Gerrit Hanseret
Willemina Adriaansz, huisvrou van Jacob Pleunis
Jacques de Savoije, en
Marie le Clercq, zijn huisvrouw
Willemina Willemsz, huisvr. van . . . Spoor

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
14 April
Maria van Hoeven, huisvr. van Jurgen Pietersz van Heeveren; getuigen Christina Stans, huivr. van Joh. [...]
Anna Wigman; getuigen Maria ter Meegden, huivr. van Sijmon W[itmont]

Hebben haar attestatien vertoont
19 do.
Elizabeth de Villers, huisvrou van Durand Sollier
Willem van Taak

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
12 Maji
Margareta Cool, huisvrou van La Grange; getuigen Everdina Kruiwagen, huisvr. van Ekstee[n]
Aletta Olivier;                                              getuigen Geertruij Olivier

9 Junii
Willem van der Lint, en;        getuigen Cornelis Doesse
Maria Duisers, sijn huisvr.;   getuigen Aletta Lange, huisvr. van mr. Guito

11 do.
Hendrik Frappe, en; getuigen Nicolaas Gokkelius; met attestatie vertrokken
Johanna Pretorius, sijn huisvr;   getuigen Barbara Theresia de Savoije, huivr. [van Pr. de Vie...]
Elizabeth Pretorius, huisvr. van mr. Delitsch;   getuigen Anna de Groot, huisvr. van Gavriel Dooma[n]

Heeft haar attestatie vertoond
15 do.
Alleta Becq, huisvrou van den capt. lieut. K. J. Slotsboo

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
16 do.
Balthazaar Pot, en;                      getuigen Gilles Sollier
Johanna Roomont, sijn huisvr.;   getuigen Anna de Groot huisvr. van G. Dooman

22 do.
Annetje Uittema; getuigen Noach Bakker

23 do.
Fredrik Russeuw; getuigen Christina Diemer, zijn [huisvr.]

 

page 4

Naamen der Leedemaaten, die door belijdenis, of op attestatien aangenoomen zijn

1716
Hebben haar attestatien vertoond
17 Julli
Christina van Heijnsbergen, wede. van Jacobus Berkmans
Daniel Lasserre

Heeft haar geloofs-beleijdenis gedaan
20 do.
Maria van de Westhuisen, hvr. van Sam: Walters; getuigen Josina Mos

5 Augusti
Jacomina Mos, hvr. van Pieter van de Westhuisen junr.;   getuigen Gerardus Mos

25 do.
Margareta Maria Mentsink;   getuigen Sara Tas, wede. Diepnouw

1 7br.
Jacomina Brommert hvr. van Jacob Voet;   getuigen Aletta Corssenaar, hvr. van A. Kervel
Sophia Touwke, hvr. van Sijbrand Steen;    getuigen Anna Hijlon, hvr. van Jacob van Laar
Johanna Colijn;   getuigen Anna de Groot, hvr. van G. Dooman
Maria Colijn;        getuigen Catharina Verweij, hvr. van J. Franke

Heeft zijn attestatie vertoond
1 7br.
Frans Haarholt

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
15 do.
Philippe Rudolphe de Savoije; getuigen Jacques de Savoije
Jan Hendrik van Helsdingen; getuigen Pieter Bisseux

22 do.
Nicolaas Jansz Mulder; getuigen Etienne Viret, en
Leonora de Veij, zijn huisvrouw; getuigen Margareta Rousse, zijn huisvrou

Heeft haar attestatie vertoond
29 do.
Helena Schalk van der Merwe, huisvrouw van Christiaan Maasdorp
Johannes Daniel Hande
Corn. Daniel Gröpper

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
[.7] Xbr
Geesje Wigmans, hvr. van Jan van de Westhuisen; getuigen Anna Wigmans, hvr. van Hans Jong

 

1717
Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
19 Januarii
Maria Elisabeth van Helsdingen; getuigen Maria van der Poel
Martha Sollier; getuigen Durand Sollier, desselvs vad[..]

26 do.
Josina van Dirksland, hvr. van Jan Jacob Stokvliet; getuigen Elizabeth Pochaux, hvr. van J. Bisseu[..]

16 Februarii
Josina Bastiaansz, hvr. van Joost Hendriksz Frits; getuigen Elizabeth de Villiers, hvr. van Dur. Solie[..]

Heeft haar attestatie vertoont
22 Martii
Rachel de Villiers, huisvrouw van Antonij Faures

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
24 Maii
Femmetje Visser; getuigen Christiaan Rasp, desselfs man
Beatrix Olivier; getuigen Anna Olivier

25 do.
Cornelia Pythius, hvr. van Gerard van Baarsenburg getuigen Elizabeth Sigmund, hvr. van F. Poulle
Emma Martha van der Bijl; getuigen Willem van Taak, desselfs m[an]

22 Junii
Gijsbert le Febvre, en desselvs huisvrouw; getuigen Nicolaas Mulder
Catharina van der Zande; getuiigen Helena Schalk van der Merw[e]

16 Augusti
Johannes Mostert; getuigen Lijsbet Neumeijer, desselfs [...]
Tobias Mostert, en; getuigen Etienne Viret, en
Ernst Mostert; getuigen Margareta Roex, desselfs hvr.
Sophia Cloete, desselfs huisvrouw

 

page 5

Naamen der Leedemaaten, die door belijdenis, of op attestatien aangenoomen zijn

1717

Heeft zijn attestatie vertoont
23 Augustii
Jean Henrij Coulon

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
14 7br.
Sophia Appel, huisvr. van Antonij van Roijen; getuigen Johanna Roomont, hvr. van B. Pot

21 do.
Hendrik de Vries; getuigen Johanna van Es, desselfs hvrouw.

Hebben haar attestatien vertoont
27 do.
Jean le Sage
Amelius Johannes Huppe

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
26 8br.
Johannes Olivier; getuige Geertruij Olivier

14 Xbr.
Susanna Margareta Meijer; getuige Margaretha Gildenhuis, hvr. van H. Ploij

 

1718

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
21 Februarii
Cornelia Henning; getuige Elizabeth Pochaux, hvr. v. [J. Bisseux]

22 do.
Alberta Meijboom; getuige Geertruij Spekking, dessefs moeder

11 Martii
Catharina Marqua, huisvr. van Albert Andriesz Jerff; getuige Lijsbeth Smith, hvr. van Cornelis van Nek

Heeft haar attestatie vertoont
21 do.
Helena Douw

26 do.
Margareta de Villiers, huisvrouw van Jan le Sage

23 Maii
Aletta Nobel, huisvrouw van Jacobus van der Heijden

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
21 Junii
Maria van Nek; getuige Lijsbeth Smith, desselfs moeder

16 Augusti
Daniel Zaaijmans; getuige Johanna van Es, hvr. van H:k de Vri[es]

Heeft haar attestatie vertoont
18 do.
Johanna Jourdaan, hvr. van Daniel Crijnauw

12 7br.
Pieter van der Heijden }
Maria van Aalwijk } egte lieden

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
20 do.
Anthonij Willen van Zorgen; getuige Lambertus Slicher

27 do.
Johanna van As; getuige Helena Schalk van der Merwe, de [moeder]
Johanna Schenk; getuige Johanna Abama, hvr. van [A.. S..]

Hebben haar attestatien vertoont
28 do.
Pieter Gijsbert Noodt, en }
Johanna Drabbe } egte lieden
Anthonetta Reijgersman

6 8br.
Cornelis Jansz van Eijk

3 9br.
Maria Coetzé, huivr. van Jan Hendrik Stempel [... Bossieux]

Hebben haar belijdenis gedaan
22 do.
Martinus Bastro, en } getuige Etienne Viret }
Catharina Hegter; } egte lieden getuige Margareta Roux } egte lieden
Cornelis Valk; getuige Gezina Meijboom, desselfs [hvr.]

6 Xbr.
Francois Poulle;                            getuige Elizabeth Zigmund, desselfs [huisvr.]
Jan de Waal, en;   }                       getuige Cornelis van Nek, en }
Elizabeth van Nek; } egte lieden;  getuige Elizabeth Smith          } egte lieden
Joachim Posthumus;                    getuige Elsje Catharina [Beun], desselfs hujisvr.

 

page 6

Naamen der Ledemaaten, die door belijdenis, of op attestatien aangenoomen zijn

1719

Heeft zijn attestatie vertoond
6 Februarij
Jacob Caspersz van Os

Hebben haar geloofs-blijdenis gedaan
21 do.
Jacomina Visser, hvr. van Jan H. Munnik; getuige Femmetje Visser, hvr. van [Ch..]
Catharina Cleef, hvr. van Arent Vlok; getuige Johanna van Es, hvr. van [H....]
Johanna Visser, hvr. van Johannes Roos; getuige Neeltje Slabbarts, hvr. van [Robbert ....]
Cornelis Smuts; Jacobus Caspersz van Os

28 do.
Maria Vermeulen, hvr. van Jan Rogiers; Duifje Uittema, hvr. van N. Bakker
Clara Coningshooven, wde. Mouri; Anna Uittema

Ex Fratribus Augustana Confessionis ad S. Caenam admissi sunt
(former members of the Lutheran faith admitted during the Lord's Holy Supper)
3 Maji
Kaje Jesse Slotsboo
Johannes Blankenberg
Johannes Heufke
Geertruij de Wit, wede. Bosman
Valentijn Klijnvelt, en
Judith Christina Kling, desselfs huisvrouw
Gabriel Dooman
Jan Fredrik Delitzsch
Joost Rijnhard Schink

Heeft zijn attestatie vertoond
25 Junii
Johannes van Es[e]

Heeft haar belijdenis gedaan
1 Augusti
Hendrik Swellengrebel; getuige Lambertus Slicher

15 do.
Anna Maria Brons; getuige Anna de Groot
Hendrik Treurniet; getuige Lambertus Slicher

7 9b.
Alida van der Heijden, hvr. van Eksteen; getuige Maria van Aalwijk, desselfs [moeder]

15 do.
Helena van Nieukerken; getuige Maria van de Westhuisen desselfs moe[der]

21 do.
Hendrik Heijns; getuige Cornelis Doessen

28 do.
Judith Schreuder; getuige Maria van Nek
Anna van Nek; getuige Elizabeth Smith, desselfs moeder
Catharina Smuts; getuige Elizabeth van Nek

30 do.
Adolph Hofman; getuige Hendrik de Vries

6 Xbr.
Maria Koster; getuige Anna de Groot

12 do.
Dina Susanna Guito; getuige Aletta de Lange, desselfs moeder

Heeft haar attestatie vertoond
14 do.
Josine van der Burg, huisvrou van Isaac Esser

 

page 7

Naamen der Ledemaaten, die door belijdenis, of op attestatien aangenomen zijn

1720

Hebben haar attestatien vertoond
22 Januarij
Dirk Metselaar
Judith Coetsé, huisvrou van Victor Sprinkmeijer
Jacobus van Reijt
Renaud Bertraut

16 Meij
Rachel van Maccasser, huisvrou van Christiaan Wijnands

Heeft zijn geloofs-belijdnis gedaan
2 Junii
Hendrik vander Grippe

Hebben haar attestatie vertoond
16 do.
Anna Jansz, en zoon en dogters
Jan Korssen
Grietje Korssen, en
Hendrikje Korssen

18 do.
Zacharie Charpentier

24 do.
Daniel Hugot, en
Anna Rousseau, desselfs huisvrouw
Aletta van der Storm, huisvrouw van J. Nieuhoff
Anna Rebecca

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
20 Augusti
Helena Tidor; getuige Abraham van Macassar

19 7br.
Fredrik van Eijk; getuige Lambertus Slicher

27 9br.
Sara Maria d'Aillij; getuige Barbara Theresia de Savoije, wede. [kin..]

Heeft haar attestatie vertoond
10 Xbr.
Maria Cornelis

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
13 do.
Adriaan van Kervel

Heeft zijn attestatie vertoond
23 do.
Jan Hendrik van Stigt

29 do.
Aletta Bothma, huisvrou van Hendrik Frappé

 

1721

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
11 Martii
Elizabeth Uijs; getuige Aletta de Lange, wede. Guito

19 Maji
Geertruij Nauta; getuige Christiaan Rasp, desselfs man

4 Junii
Johannes Strijdom; getuige Pieter Bisseux
Elizabeth Swellengrebel; getuige Christina Stans, desselfs moeder

Heeft haar attestatie vertoont
19 Junii
Marie Foudronier, huisvrou van Renaud Bertraut

5 Julii
Elizabeth Maas, huisvrou van Joh. Verschoor

19 Augusti
Jan Oberholster, en Judith du Plessis, egte lieden

15 7br.
Johan Nicolaus Beegel

 

page 8

1721

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
11 7br.
Johanna Best, huisvrou van Hermanus Smuts; getuige Judith Schreuder, hvr. van Joh. Strijdom

30 do.
Engela van As; getuige Elsje van As. desselfs zuster

3 Xbr.
Cornelis de Ridder; getuige Hendrik Swellengrebel

Heeft zijn attestatie vertoond
4 Xbr.
Barend Hendrik Buijs

16 do.
Willem Nel, en }
Jannetje la Bate } egte lieden

17 do.
Jacomina Brommert, huisvrou van Jacob Voet
Anna Maria Six van Chandelier, huisvrou van . . . . Phijl

 

1722
6 Januarij
Isaac Esser

24 do.
Abigael Louisa van der Lith, huisvrou van . . . . Leever

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
26 Februarij
Christina Eelers; getuige Barbara Theresia de Savoije, desselfs moeder

Hebben haar attestatien vertoond
24 Maart
Pieternella Keijsers, huisvrouw van Josias Bliek
Tanna Bliek, desselfs dogter

18 7br.
Lena du Toit, huisvrouw van ernst Fredrik de Swart
Cornelia Viljon, huisvrou van Christiaan Maasdorp
Jan du Plessis, en zijn huisvrouw
Magdalena Rousseau

29 do.
Claas Barten Dompseler

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
13 8br.
Paul d' Artois; getuige Lambertus Slicher

27 do.
Jacob Leever }
Rijk Tullebach }; getuige Lambertus Slicher

23 9br.
Pieter Slabbart; getuige Floris Slabbart, desselfs vad[er]

Heeft haar attestatie vertoond
9 Xbr.
Stijntje de Bruijn, wede. Steeven Botma

14 do.
Sara van der Schulp, huisvrou van Dirk Coetzé
Johannes Hendrik Muhlefeld
Johan Leonard Balde

 

1723

Hebben haar attestatie vertoond
22 Maart
Christina Bouman, wede. Jan Hendrik de Vos.   vertrokken nae Batavia
Jean le Fevre

24 do.
Sara Bruijnvisch, wede. . . . . Vlotman

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
27 April
Johannes van Nieukerken; getuige Gerrit Mos

31 Meij
Willem de Smith, schipper op het schip de Magdalena ; getuige Gijsbert le Fevre

Heeft haar attestatie vertoon
3 Junij
Ytje Sijmonsz Bergstee, huisvrou van . . . . Scheepsdorp
Maria Catharina Wibau

14 do.
Abraham Blusé

 

page 9

1723

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
22 Junij
Guilliam Heems; getuijgen Anna van Banckem, desselfs moeder
Josephus de Grand Prez; getuigen Hendrik Heijns

Heeft zijn attestatie vertoont
23 Julij
Pieter van Breda

10 Augusti
Sophia van der Bijl

Hebben haar geloofs-belijdenis gedaan
18 Augusti
Hendrik van Dijk, en zijn huisvrouw; getuigen Christiaan Rasp en zijn huisvrouw
Maria du Pré; getuijgen Geertruij Nauta
Aletta Nijs, huisvr. van Christiaan Biesel; getuijgen Johanna Jordaan, hvr. van Dan. Crijnou

24 do.
Anna Catharina de Wit; getuijgen Maria de Wit, desselfs moeder
Catharina Christina Dooman; getuijgen Christina bouman

31 do.
Armozijn Claasz; getuijgen Aletta Nijs, hvr. van Chr. Biesel
Magdalena Leij, hvr. van Harmen Combring; getuijgen Anna Hijlon, hvr. van Jac. van Laar
Sophia Meijburg, hvr. van Jonas van der Poel; getuijgen Elsje van As, hvr. van Joh. Zach. Bek

7 7br.
Maria Viret; getuijgen Margareta Rousse, desselfs moeder

Heeft haar attestatie vertoont
20 7br.
Cornelia van Est

30 do.
Hans Georg Hauke

Heeft zijn geloofs-belijdenis gedaan
1 9br.
Gideon Slabbarts; getuijgen Floris Slabbarts, de vader

3 do.
Abraham Dekker; getuijgen Regina Möller. desselfs huisvrouw

23 do.
Harmanus Smuts; getuijgen Johannes Strijdom
Maria Magdalena Mijn; getuijgen Engela van As

30 do.
Clara Anna Harting; getuijgen Margareta Harting. desselfs zuster
Elizabeth Putters, wede. Mulder; getuijgen Johanna Jourdaan, hvr van D. Crijnau
Maria Hijlon; getuijgen Anna Hijlon, hvr. van Jac. van Laar

Heeft haar attestatie vertoont
11 Xbr.
Margareta de Sobrij, hvr. van Pieter Jubel

 

1724

Heeft haar belijdenis gedaan
5 Januarij
Johanna Visser, hvr. van Joh. Arnoldus Rodewalt; getuijge Jacomina Visser, hvr. van Aarnaut Hk. Scholtz

Heeft zijn attestatie vertoond
25 do.
Jan de Moulijn

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
1 Februarij
Christina Matthijs; getuijge Geertruij Spekking, wede. Meijboom

3 do.
Aletta de Beer, hvr van Dl. Thibault; getuijge Elizabeth Pretorius, hvr. van J. F. Delitzsch
Helena Koningshooven; getuijge Marie ter Meegden, hvr. van Sijmon Witmont
Nicolaas Leij; getuijge Johannes Alders
Hieronijmus Swellengrebel; getuijge Hendrik Swellengrebel

9 do.
Jonas van der Poel; getuijge Sophia Mijburg, desselfs huisvrou
Daniel Thibault; getuijge Jacob Leever

23 do.
Jacobus van Laar; getuijge Anna Hijlon, desselfs hvrouw.

16 Maart
Susanna Meijer, hvr. van Jan Baarsenburg; getuijge Aletta Savoije, wede. Pieter Meijer

23 do.
Anna van der Bijl; getuijge juff. Sophia van der Bijl, [hvr. van do. Slicher]

 

page 10

1724

Heeft haar attestatie vertoont
27 Maart
Anna Paal, hvr. van . . . . Coetzé

27 Maij
Jannetje Slabberts

Heeft haar belijdenis gedaan
20 Junij
Maria Judith Slotsboo; getuige Aletta Bek, huisvr. van K.J. Slotsboo

7 7br.
Willemina Adriana ten Damme; getuige Helena Gulix, wed. ten Damme
Helena Willemina ten Damme; getuige Engela ten Damme

25 8br.
Martinus Heems; getuige Guiljelmus Heems

14 9br.
Sara Paling, hvr. van Abraham Lookerman; getuige Leonora de Veij, hvr. v. Nicolaus Mulder
Catharina Paling; getuige Elsje Beu, hvr. van Jochem Posthumus
Maria Paling; getuige Duijfje Uittema, hvr. van Noach Bakker

30 do.
Martha Mijburg; getuige Elsje van As, huisvr. van Joh. Zach. Bek

Hebben haar attestatie vertoont
6 Xbr.
Maria Busset, hvr. van Mr. Snit
Elizabet Snijman, hvr. van Joh. van Helsdingen

Heeft haar geloofs-belijdenis gedaan
12 do.
Sara van Brakel, huisvr. van Christoffel Brant; getuige Regina Möller hvr. van Abr. Dekker

15 do.
Engela Aletta Lobser; getuige Engela Alberta Quint, desselfs grootmoeder
Willem Frantsen; getuige Jacobus van Laan

1725

8 Januarij
Isaac van Es; getuige Jonas van der Poel

13 Febr.
Grisella van de Caap, hvr. van Jan Stavorinus; getuige Magdalena Leij hvr. v. Harmen Combring

7 Maij
Louisa Adriana Slotsboo; getuige Josephus de Grand Prez, desselfs man

29 do.
Thomas Schippers, oppermeester; getuige Anna de Groot, hvr. van .... Steenbok

21 Junij
Geertruij Christina Blankenberg;
Johannes Henricus Blankenberg; getuige Martinus Heems

Heeft haar attestatie vertoont
6 Junij
Sara van Wijk, hvr. van Isaac Dalgué

21 do.
Coenraad Hendrik Fijt

5 7br.
Claude Marias }
Susanna Gardiol } egte lieden

16 do.
Anna Margaretha Bolwerk, wede. wijlen do. Petrus van Aaken

26 do.
Pieter Laurens

10 Xbr.
Elizabeth Anna Malan
Johanna Appel
Jan de Buijs

Heeft belijdenisse des geloofs gedaan
December 13
Johannes Zwekkingrebel; getuijge Hendricus Zwellingrebel

Hebben haar attestatie vertoont
Samuel Augier

 

page 11

1726

Hebben hunne attestatie vertoont
Den 15 Februarij
Jan de Koning   overleden
Hendrina Roveen, des zelfs huijsvrou
Debora de Koning
Johanna Roveeen

Heeft belijdenisse des geloofs gedaan
Den 9 Meij
Jacob Landtsheer; getuijge . . .

23 Meij
David d' Aijlij; getuijge Gijsbert la Febre

Den 25e 7br.
Delila van der Storm; getuijge haar man Hendrik Heijns

Met attestatie
31e August
Geertruijt Vermeij

Met attestatie van Drakensteijn
19e Augustus
Francois Louis Migault

25e Novembr.
Francois Guiluamet en Claudine Cloi
Met attestatie van de Franse kerk van Amsteldam

[14e] Decembr.
Barbara Meijburg huisvrouw van Isaak van Es; present deselve

 

1727

Na behoorlike belijdenisse aangenomen
Den 26e Maart
Pieter Verkruijsen }
Elisabeth Brunt     } Isaak van Es als getuijge
Maria Venter         }

27e Maart
met attestatie
Johanna Maria Vlotman

Dese hebben haar belijdenisse gedaan
2e Appril
Johanna van Laar; getuijge Marija Heijlon
Maria Elisabeth de Wit; getuijge Maria de Wit deselvs moedr.
Maria Magdalena Blankenberg; getuijge Anna de Groot
Anna Thibault; getuijge des selvs moeder Anna de Beer
Johanna Catharina vander Poel; getuijge Jonas van der Poel

 

page 12

1727

Hebben haar attestatie vertoont
3e Appril
Jacobus Harmensen
Jeremias Roux

19e Appril
Heeft attestatie vertoont van Drakenstein
Harmina Harmense, huisv: van Fredrik Coenradi

1 Julij
Hebben attestatie vertoont van Batavia
d' Ed. Heer gouverneur Pieter Gijsbert Noot, en   overleede
Mevrouw Johanna Drabbe, sijn Ed:s gemaline    nae het vaederlant vertrokke

4e Augustus
Met attestatie van Middelburgh
Joseph Lepinne

Hebben attestatie vertoont
15e Sept:br
Jeremias Loop
Frans la Biscaigne

19e ditto
Armosijna Jonasz
Anna Elisabeth Jonasz   overlede
Beide na belijdenisse

1e October
Jurrien Schoester
Na voorge: belijdenisse

19e Decemb:r
Pieter de Graaf
Met attestatie van Vlissingen

22e ditto
Martha Verbeek
Na voorgaande belijdenisse
Magdalena Elisabeth Kina

 

1728

den 23e Maart
Nicolaas vande Westhuijsen en Catharina Olivier
Met attestatie

Na behoorlicke belijdenisse aangenomen
16e Maart
Johanna Lunde;   getuijge Arnold Brand krankbesoekeer op 't schip Witzburgh

15e 7b:r
Na behoorlicke belijdenisse aangenomen
Jacoba Christina de Wet, huijsvrou van de Hr: Nicolaas Leij
Magdalena Verdaux, huijsvrouw van Maximiliaan d' Huvetter

24e ditto
Susanna van Hoeve, huijsvrou van Hendrik [Greeff]
Susanna van Dijk, huijsvrouw van Andries Mulder

 

page 13

1728

Na voorgaande belijdenisse aangenomen
25e 7b:r
Jacoba Helena van As   met attestatie vertrokken na Batavia
Maria Uijs
Magdalena Vireet

24e Decemb:r
Pieter Paulus Tamè
Heeft attestatie vertoont

26e 7:br
Heeft haar attestatie vertoont
Magdalena Elisabeth Taats vertroken na Batavia
Catharina Leij, huijsvrouw van sr. Martinus Berg
Jacobus van Reit   (doot)

25e X:br
Jan Maurits Maress, en sijn huijsvrouw Johanmna Berendina la Biscaigne

 

1729

14e Appril
Na voorgaande belijdenisse aangenomen
Pieter Venter

Rosette van Macasser
Met attestatie van Batavia

18e ditto
Huijbregje Slabbert

19 ditto
Pierre Picard
Met attestatie van Amsterdam

Maria Magdalena Meijer   na het vaderlant vertrokke
Met attestatie

27e Septem:br
Na voorgaande belijdenisse
Jacobus de Hennion
Maria Scheepsdorp

28e ditto
Met attestatie
Susanna Verdaux

30e Novem:br
Na loffelicke belijdenisse aangenomen
Cornelia de Kock
Geertruijd Meijboom
Johanna Helena de Coning
Anna Margareta van der Heiden
Johanna atharina Swellingrebel
Helena Josina Esser
Barbara Harting
Petrus Jesse Slotsboo

7e Decem:br
Hendrina Schenk

19e X:br
Na belijdenisse
Anna Dorothea van den Bergh
Elisabeth Nieuwenbroek huijsvrou van Tobias van Nek

 

page 14

1730

23e Maart
Na voorgaande belijdenisse sijn aangenomen
Catharina Kreitsman
Susanna van den Hever
Michiel Smuts

3e Appril
Fransina Kasten huijsvrou van N Slabbert
[... ....]

6e ditto
Elisabeth Louw

18 dito
Met attestatie van [Draekenstijn] tot ons over gekomen
Maria Anna Bacot, huijsvrouw van Pieter la Buscagne

Den 21 Junij
Zijn tot ledemaeten nae voorgaande belijdenisse aengenoomen
Johannes Carolus de Wet, en
Magdalena Cristina
Jacobus Meijer

Met atttestatie van Batavia tot ons overgekomen
Magdalena Elizabeth Taats

Met attestatie van Draekenstijn
Katharina Kervel huijsvrouw van Kristiaen Victor

Met attestatie van Amsterdam
Pieter [Stricht]

Den 23e Junij
Na voorgaande belijdenisse aangenomen
Abraham Lever
Melt van der Speuij

19 X:br
Na voorgaande belijdenisse aangenomen
Anna vander Oever
Wijnand Victor

21e
Hendrik Walboom

 

1731

den 20 Maert
Nae voor gaande belijdenis
Catharina Cruijwagen, huisvrouw van Abrahan Leever;   met attestatie vertrokken naar het vaderland a: 1761
Hester van Zijl
Pieter

Den 21
Met attestatie van Stellenbosch
Anna van der Bijl huisvrou van Borghard Brant

Met attestatie van Batavia, <de eerste [meert nae afftialie ...okken]>
Reinhart Johan [Wiltense] en desselfs huijsvroue Anna Catharina de Wit.

Den 22
Met attestatie van Cijlon
de heer Daniel van den He[ngel]
en desselvs huijsvrouw Geertruijda Aalida de Leeuw

 

page 15

1731

Naemen der Leedemaeten

Den 20 7ber
Nae voorgaende belijdenis aen genoomen
Anna Catharina Delitz
Anna Cronje
Catharina Adriana van Hoven
Rachel Wiret

Den 2 8ber
Nae voorgaende belijdenisse
Maria Vendel
Johanna Sophia Snit
Anthoni Lauwrens Snit
Cristiaen Victor
Johannes Spoltman
Mariniss Dringer,   met attestatie vertrokken

Den 7 December
Nae voorgaende belijdenisse aen genoomen
Florus Meijboom
Johannes Brant,
en desselvs huijsvrouw Cristina de Fij
Cristina van Zijl huisv: van Hend: Frappe,   met attestatie vertrokken
Alida Schenk

Den 14 dito
Nicolaes Smuts, en huijsvrouw
Willemina Kuijp
Judik Kuijp, huijsvrouw van Wilhelm Meijier
Johanna Rogiers
Catharina Erasmus
Beatrix de Fij

Den 15 dito
Hebben attestatie vertoont van Drakenstijn
Margaretha Krugel, huijsvrou van Mauritius Duijmeling
Wilhelm Meijer van Neustad Breemen

Gillis Sollier,
en Anna Rolin sijn huijsvrouw

Met attestatie van Montfoort
[... ...., en ... ...]
Molet, en vrouw met attestatie [...]

 

Page 16

A:o 1732

Naemen der Leedemaeten

Den 2 April
Met attestatie van Drakenstijn nae ons overgekomen
juffr: Sophia van der Bijl wed:e wijlen den eew: heer Lambertus Slicher,   overleden

Met attestatie van Zassenheim
Abraham Cloppenburg

Den 12 Junij
Nae voorgaende belijdenisse aengenomen
Anna van Wijk huijsvrouw van Isak Niewout
Johannes Wijnoch, en desselvs huijsvrouw
Anna de Nijs
Baerent van der Schijv
Dirck van der Schijv
Johannes Visser

Den 15 Septemb:
Nae voorgaende belijdenis aengenomen
Catharina Rosina Eksteen, huisvrouw van Henricus Cock
Met attestatie van Delden
Henricus Cock, predicant alhier

Den 28 dito
Nae voorgaende belijdenis aengenomen:
Johanna Barbara Overholster, huisvrouw van Pentz
Willem van der Heiden
Gijsbert Rosier
Abraham Paling
Claes van der Schijf

Den 18 Xber
Nae voorgaende belijdenis aen genoomen
juffr: Barbara Elizabeth Fontaine
Anna Catharina van Kervel
Catharina Margaritha Mulder
Theodora van Taak

Den 23 dito
Nae voorgaende belijdenis aen genomen
Jaspert Martens
Jan Oberholster
Maria Francina Kleeff huisv: van Hendk: Hes
Helena Valentijn huijsv: van Abraham de Haen
Geertruij Valk
Johanna Margaretha Bergman, huijsv: van Guilliam Overeholster

 

Page 17

A:o 1733

Naemen der Leedemaeten

Den 13 Maart
Met attestatie to ons aengekomen van Draekesteijn
Elsebee Meijer, huisvrouw van Simon Hasewinkel

Van Maegdenburg met attestatie,
Valentijn Eggert

Den [12] Septemb:
Nae voorgaende belijdenis aen genoomen
Peternella Scheepsdorp
Johanna Janssen

Den 1 Octob:
Nae voorgaende belijdenis aengenomen
Johanna Jourdaen huisvrouw van Adriaan de Nikker
Maria Brits
Willemina Berkman, huisvrouw van Cornelis Gozen
Rachel de Meij, huisvrouw van Pieter Kras

Den 5 ...

(here this section of the register ends)


  • Hits: 6118

Sources: This transcriptions have been made from photographs of the Cape Archives Verbatim VC document series which are photocopies of the original registers (G1 series), now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch. These photocopies were made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

1665-1695:  VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695 (G1-1/1). The memberships cover pages 75 through 91 of this register.
1695-1712:  VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712 (G1-8/1). The memberships cover pages 111 through 125 of this register.
1713-1757:  VC 621 - Cape Town memberships and marriages 1613-1757 (G1-13/1). The memberships cover pages 1 through 71 of the membership register.

Citation instructions