Skip to main content

Cape Town Baptisms 1665

Kerken-boek
van
de Caap van Goede Hope
behelzende
de namen der gedoopten, ledematen der
gemeinten, en der gene, die in den echten
staat aldaar vereenight zijn : beginnende van de komste van eerste verblyf predikant
Jo'an van Arckel, den 23 Augusti 1665.

page 2

Namen der gedoopte kinderen, die gedoopt

1665

den [23] <23> August 1665
een dochter van
Henrik Lacus by Lidia de Pape zyn huis
vrouw, wierd genaamt Henriette: als
getuigen stonden Isbrand Gosken en
Maria Wagenaar
(the 23 has been crossed out and replace with 23 in a different hand writing)

Noch een dochter van Hendrik Rensz
by Barbara Geens, is genaamt
Helena: als getuigen, Neeltjen van
Roosendaal

Noch een dochter van Joachim Blank
en Joanna Boddys, genaamt Beatrix

Noch een [dochter] <zoon> van Elbert Diemer
by Christina Does, genaamt Valentijn

Noch een zoon van Hans Ras en
Catharina Ostinghs, genaamt Henrik

Noch een kind van Joan Coenraadsz
Visscher by Grietje Gerrits, genaamt
Saccharias

Noch een [s]]<z>oon van Thomas Mulder
by Catharina Croons, is genaamt David:
als getuigen Wouter Mostaard, Joan
Coon, en Grietje van Suyrwaarden

Noch een zoon van Harmen Erntsz
by Itjer Hendriks, is genaamt Ernst:
als getuige Hester Mostaard
[noch op den zelven 23 aug]

Den 6 Septemb. 1665
een zoon van
Abraham Gabbema by Petronella
Does, wierd genaamt Valentyn: als getui
gen Zaccharias Wagenaar, en Joanna
Boddys

Noch van de slavinnen <kinderen> der Ed. Oostindische
Compangie,
de moeder Catharina, diens kind is gen
aamt Petronella
de moeder Helena, diens kindt Joannes
de moeder Lisabeth, diens kind Anthony
de moeder Catharina, diens kind Anthonij
de moeder Francyn, diens kind Pietertje
de moeder Cicilia, diens kind Fl[or]nci
de moeder Koddo, diens kinderen
Maria, Derkje
een slavinne zoon van W. Mostaart diens
naam Sabba, het kind Dirik

Den 4 Octob.
is gedoopt een zoon van Juriaen
Janssen Appel, by Janneken Ferdinandus, en
is genaamt Ferdinandus: de getuigen waren
Hendrik van Seurwaarden, en Catharina
Croons

Den 25 Octob
is gedoopt van Ed: Comp. slavinne
een dochter genaamt Petronella, de moeder
heet Griet

Noch een zoon, is genaamt Willem de moeder
Vlessijk

Den 1 Nov
een dochter van Susanna, slavin
van S. Wagenaar, is genaamt Elysabeth

Noch een dochter van Helena slavin van den
zelven, is genaamt Dominga

Den 22 nov 1665
is gedoopt een dogter van [Jan]
Israels by Hiltjen Redogs, is genaamt Gerthru[ij] 
als getuigen Tielleman Hendrikze met Catharin[a] 
Roosendaal

  • Hits: 8929

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.