Skip to main content

Cape Town Baptisms 1668

(page 4 continued)

An' 1668

Den 19 Febr'
een soontje van Philippus Meur Command' over
de soldaten op t'schip D'Amiata[t] en Eva Voscuijl
wiert genaemt Lucas, tot getuygen stonden Jacob 
van Dijck ondercoopman opt' voorn' schip en Johanna 
Schut huysv' van den Luytnt' Abraham Schut

Den 22 Maert
een dochtertje van Jacob Rosendal en
en Catharine syn huysvr' wiert genaemt Jannitje
tot getuygen stonde Jan Israelsz van B[erc]kloo
en Hillitje Ste Does syn huysvr

Den 29 Maert
een dochtercke van Pieter Klinckenbergh zal: en
en Anna van Romswinckel syn huysvr' wiert ge
naemt Petronella tot getuyge stonden Abr: Schut
in persoon van den E. H. A. Friesius en Judith
van den Boogaerde huysvr' van den E.H. Com:
Cornelis van Quaelbergen

Den 29 [Maert] April
zijn gedoopt [...] na gedaen belydenisse twe
bejaerde personen, waer van de een genaemt wiert
Angila de andere [Ca]tharien

Den 3 Junius
een soontje van [Cat] Angila wiert genaemt Pieter
tot getuijge stond. Catrine compan: slavinne doch christen

Den 2[5]<4> Juni
(this date has been altered and so is difficult to read. It is most probably the 24th since that was a Sunday.)
Een [soontje] <dochter> van [...] Anthoni Japan en Anniecke syn huysvr'
wiert genaemt [Anthoni] <Theuntje> tot getuyge stont groote Catrina
Comp: slaefinne doch christ.

Den 6 Sept'
een slaefinne kint van Juffr. Anna Machtelt van
Coevoerden weduw van den E. Heer Jacob Kauw zal:
onder getuijgenisse van de voorn. Jufr' wiert genaemt
Löies des moeders naem was Diaen

Den 13 Sept
een dochtertje van de Luijt' Abraham Schut en Joanna Leijten
burgh syn huysv' wiert genaemt Catalina tot getuygen stonden
de Luyt. Arnout Wes-dorp en Wilmina Elisabeth Cauwe sy[n]
huysv'

Den 25 Octob.
een dochtertje van Pieter Janz van Nimmegen, en Corne-
lia Teunisz van Bommel <syn hvr'> wiert genaemt Hester tot ge- 
tuygen stonden Jan Isarelsz en Maieken Tielemans

Den 2 Decemb'
een soontje van Barckman Cornelisse en Lucretia
Cemp [op] <met> het schip De Burght van Leyden naer Batavia gevaren wiert
genaemt Cornelis, tot getuyge stonden Simon Cornelisse vander
Meer schipper en Laurens de Sayer, [...] onderkoopman op tschip
voor noemt, met Anna Schepens

 

  • Hits: 7616

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.