Skip to main content

Cape Town Baptisms 1667

(page 3 continued)

A: 1667

Januarij 16
een soontje van Jan Coenraets en Grietjen Gerritsen
sijn huysvrouw, wierd genaempt Johannes, peters waren
Bartholomeus Boorn, en Teuntjen Bartholomeusz

Janua: 30
een soontjen van Hendrick ter Burgh kranckbesoeker op 't schip
de Vrijheijt gaende nae Indie, en Josina Amsingh sijn h: wierd
genaempt Samuel, peten waren Capitein Douwe Aukes,
en Geertruyt Staghhouwers

May 9
een soontie van Geertruyt Ment weduwe van Wilhem Lodowijck Wiederholt genaemt
Wilhem Lodowijck, peeters waren Pieter van Klinckenbergh en Maria Prigon
weduwe van Do' Wachtendorp

Maij 16
een dochterken van Augustinus Boccaert ende Catharina Prippolnagel genaemt Judith
peeters waren de Heer Joan van Dam, en Juffr Judith van den Bogaerde huysvrouwe van den
E. Heer Commdr. Cornelis Qualbergen

May 23
[een soontie van Geertruyt Ment genaemt Wilhem Lodowijck p]
een slaefinne kindt van Hendrick Lacus wiert genaemt Johannes onder getuijchenisse
van sijn vrouw

Juni 14
een slaevinnen kindt van de E. Compangie wiert genaemt Catharijn de moeder heet Fransike
tot getuyge stont in persoon van den E. raede Do. Victor

Juni 20
een dochter van Wilhem Wilhemse van Deventer en Maria Janz. wiert genaemt Aeltje, peeters waren 
Jan Grof  Jan Verhagen en Anneke Noormans

page 4

Den 17 Julii
een soontje van [Pieter] Jan Pieterz van Ka-
sper ter Manen en Beatrix Wynants van Uijtrecht syn h: 
genaemt Pieter, de peeters waren Jacob Cornelisz
van Rosendal en Catharijntje Jansz van Amsterdam

Den 14 Aug:
een slaefinne kindt van Abra: Schut wiert genaemt
Lysbeth onder getuychenisse van haer vrouw en meester

Den 28 Aug:
een soontje van Elbert Diemers en Johanna
Does syn h: wiert genaemt Anthoni, de peeters
waren    (left blank)

Den 28 Aug:
een slaefinne kint van Thomas Muller
wiert genaemt Maria, onder getuygenisse van haer
meester

Den 2 Octob.
twe Comp' slaevinne kinderen
het eene wiert genaemt Anthoni, [het ander]
de moeder Grietje, het ander Susan de moeder
Catharyn, tot getuyge stont in persoon van den
E. Raet Do' Victor

Den 9 Octob.
een soontje van Do' Adrianus de
Vooght en Anna vander Meer syn hv'
wiert genaemt Petrus, de getuyge waren,
Juffr' Judith van den Bogaerde hv' van den
E. Heer Command': Cornelis van Quaelbergen
en de Luytenant Abraham Schut

Den 16 Oct:
een soontje van Do' Victor en Stynje van den
Bergh wiert genaemt Cornelis, tot getuygen stonden
de E .H. Command: Cornelis van Quaelbergen
en Judith van den Boogaerde syn resp' huysv'

Den 13 Nov'
een slaevinne kindt van de E. Compangie wiert
genaemt Lois de moeder heet Cathrijn, tot getuyge stont
in persoon van den E. Raet Do' Victor

Dito (13 November)
een slaevinne kint van den E. H. Comman: Quael-
bergen, wiert genaemt Adriaentje de moeder Catharyn
tot getuyge stont in persoon van de Juffr. Quaelbergen
haer slaevinne

 

  • Hits: 8170

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.