Skip to main content

Cape Town Baptisms 1671

(page 6)
Anno 1671

den 8 Marty
een dochterke van Cornelis Adriaansz en Geertruyt
Jansz syn huysvr', wiert genaamt Aeltje, tot getuygen
stonden Jan Verhagen en Jacomyntje Harmansz

En een soontje van Jasper Scheltjes, en Maria Galjart
wiert genaamt Ambrosius van der Zee

Den 22 Mart
Een dochterje van Mr' Jan Hol en Jacomyntje
Backers syn huysvr' wiert genaamt Geertuyda tot
getuyge stonden Cornelis de Cretser en Anna de Vooght

Den 7 April
een soontje van Bartholdus Spoors en Susanna Baltons Kuysenaar syn huysvr' wiert genaamt Jacob, tot getuyge
stonden Abraham van der Steen en Geesje Hendricks

Den 12 April
Een soontje van Adrian van Brakel en Sara van
Rosen-dal syn huijsvr' wiert genaamt Willem, tot
getuygen stonden Herman Gresnich en Maria van
Rosen-dal

den 10 May
Een dochterken van Wynant Leendertsz en Jannetje Gerrits
syn huysvr' wiert genaamt Geertruij tot getuygen stonden
Jochem Marquaert en Neeltje van Rosendaal

den 23 May
Een soontje van Thomas Florie en Anna Maria Liset
wiert genaamt Joannes tot getuygen stonden Adrian
Huybrechtz Ste[u]tel en Francoys Tack

dito (23 May)
een soontje van Bartholomeus Raart en Sara
Marcelus wiert genaam Joannes

dito (23 May)
Een dochtertje van Francoys Domijs en Catelyntje
[Ronhcrool] wiert genaam Theodora

den 21 Juni
Een soontje van Hans Ras, en Trijn Ras syn huysvr' wiert
genaamt Hans, tot getuygen stonden Hendrick Evertse Smit
en Lysbet Jansz

dito (21 Juni )
Een dochtercke van Hans Helm en Geertje Willems
syn huysvr' wiert genaamt Grietjen tot getuyge stonden
Leendert Jansz en Geertruy Jansz

Den 5 Juli
Een Comp' slaafinne kint [heels] van een christen vader
de moeder genaamt Claasje. 't kint Sara, tot getuyge stont in plaatze van den E. Command' en den Raat, Alexan,,
der Carpius schoolm'

Den 30 Aug
Een dochtercke van Elbert Diemer en Christina Does
syn huysvr' wiert genaamt Aaltje tot getuyge stonden
Joannes Coon, Wouter Moster, en Anna de Vooght

Den 13 7bris
Een compang' slaevinne kint wiert genaamt
Michiel, zynde de vader een onbekent christen, en
de moeder Franciss, tot getuyge stont in plaatze
van de E. Comand. en den Raat, Alexander Carpig schoolm'

Den 15 9veme
Een soontje van Willem Willemsz en Marie syn
huysvr' wiert genaamt Willem tot getuyge stonden
Grietje Gerridz en Jochem Marquaert

dito (15 9vrme)
een soontje van Gijsbert Hendricksz, en Geesje
sijn huysvr' wiert genaamt [Will] Gysbert tot
getuyge stonden Grietje Gerrids, en Gerrid Cloete[n]

 

  • Hits: 7555

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.